Yıl: 2000 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 81 - 91 Metin Dili: Türkçe

İntihar girişiminde bulunan ergenlerde sosyodemografik, psikiyatrik ve ailesel özelliklerin araştırılması

Öz:
Amaç: Bu çalışmada intihar girişiminde bulunmuş olan ergenlerin sosyodemograflk, psikiyatrik ve ailesel özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tüm olgulara sosyodemografik bilgi formu uygulanmış, Beck Depresyon Ölçeği, Sürekli Anksiyete Ölçeği ve Aile Değerlendirme Ölçeği verilerek yanıtlamaları istenmiştir. Olgularla DSM-LV tanı ölçütlerine göre psikiyatrik görüşme yapılmıştır. İntihar girişiminde bulunan 14-18 yaş arasındaki ergenlerin yaş ortalamasının 15.72 olduğu (sd:2.5), 40 kız ve 6 erkekten oluşmakta olduğu görülmüştür. Bulgular: Olguların çoğunlukla alt-orta sosyoekonomik düzeyde olan ailelerden geldikleri, parçalanmış ailelerden gelme ve ebeveynlerden uzun süreli ayrılık yaşama oranlarının yüksek olduğu aile ve yakın çevrelerinde intihar girişiminde bulunanların sık olduğu belirlenmiştir. Olgularla DSM-IV ölçütlerine göre yapılan tanı görüşmelerinin sonucunda, en sık rastlanan psikiyatrik tanıların majör depresyon, uyum bozukluğu, konversiyon bozukluğu ve davranıra bozukluğu olduğu belirlenmiştir. İntihar girişiminde bulunan ergenlerin %30.2'si girişimi daha önceden planlayarak gerçekleştirmiş, olguların 9630.3 'ü girişim biçimi, zamanı ve yerini model aldığını belirtmiş ve %47.6'sı intihar girişiminde bulunmadan önce çevresindekilere bu konudan bahsetmiştir. Olguların 9622.7'si girişimin fark edilmemesi ve önlenmemesi için çaba göstermiştir. Girişim yöntemi olarak olguların 9686.7'si asın doz ilaç alımını seçmiştir. Olguların 9646.7'sinin daha önce en az bir kez intihar girişiminde bulundukları saptanmıştır. İntihar girişiminde bulunan ergenlerin %37.2'si tedavi edilmezlerse ölümle sonuçlanabilecek biçimde ağır şiddette intihar girişiminde bulunmuş, girişimin şiddetiyle olguların aldıkları psikiyatrik tanılar arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Tartışma: Çalışmanın sonucunda ergenlerde intihar girişimlerinin tek bir model veya kuramla açıklanmasının olanaklı olmadığı düşünülmüş, ergenlerde intihar davranışıyla çok çeşitli etkenlerin ilintili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime: Risk değerlendirmesi İntihar, girişim Ergen psikiyatrisi Stres Ergenlik Anketler Sosyodemografik faktörler Psikiyatrik bozukluklar Sosyodemografik özellikler Aile özellikleri Beck depresyon ölçeği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA ERCAN E, VARAN A, AYDIN C (2000). İntihar girişiminde bulunan ergenlerde sosyodemografik, psikiyatrik ve ailesel özelliklerin araştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7(2), 81 - 91.
Chicago ERCAN Eyyüp Sabri,VARAN Azmi,AYDIN Cahide İntihar girişiminde bulunan ergenlerde sosyodemografik, psikiyatrik ve ailesel özelliklerin araştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 7, no.2 (2000): 81 - 91.
MLA ERCAN Eyyüp Sabri,VARAN Azmi,AYDIN Cahide İntihar girişiminde bulunan ergenlerde sosyodemografik, psikiyatrik ve ailesel özelliklerin araştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.7, no.2, 2000, ss.81 - 91.
AMA ERCAN E,VARAN A,AYDIN C İntihar girişiminde bulunan ergenlerde sosyodemografik, psikiyatrik ve ailesel özelliklerin araştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2000; 7(2): 81 - 91.
Vancouver ERCAN E,VARAN A,AYDIN C İntihar girişiminde bulunan ergenlerde sosyodemografik, psikiyatrik ve ailesel özelliklerin araştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2000; 7(2): 81 - 91.
IEEE ERCAN E,VARAN A,AYDIN C "İntihar girişiminde bulunan ergenlerde sosyodemografik, psikiyatrik ve ailesel özelliklerin araştırılması." Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7, ss.81 - 91, 2000.
ISNAD ERCAN, Eyyüp Sabri vd. "İntihar girişiminde bulunan ergenlerde sosyodemografik, psikiyatrik ve ailesel özelliklerin araştırılması". Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 7/2 (2000), 81-91.