Yıl: 2000 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 160 - 172 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-03-2023

Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Lamborn ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen Anne-Baba Tutum Ölçeği'nin (ABTÖ) Türk örnekleminde belli yaş grubunda çocuklar ve gençler üzerinde güvenirlik ve geçerliğini saptamaktır. Yöntem: Araştırmaya ilköğretim 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinden toplam 318 (170 kız, 148 erkek), lise 1 ve 2. sınıf öğrencilerinden toplam 299 (155 kız, 144 erkek) ve üniversite 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden toplam 303 (160 kız, 143 erkek) denek katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ABTÖ kullanılmıştır. Sonuç: Her üç yaş grubunda ölçeğin güvenirliği ile ilgili bulgular incelendiğinde ölçeğin alt boyutlarına ilişkin test-tekrar test güvenirliğinin yüksek ve iç tutarlığın görece olarak daha düşük olmakla birlikte yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca ölçeğin ölçüt-bağıntılı geçerliğine dolaylı kanıt oluşturacak şekilde, her üç yaş grubunda anne-babaların demokratik olmasının çocukların akademik başarısı ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Yapılan faktör analizi sonucu, ABTÖ'nün ilköğretim ve lise öğrencilerinde ölçekte yer alan maddelerin özgün ölçekteki maddeler benzer şekilde üç faktör altında toplandığını göstermektedir. Üniversite öğrencilerinde ise özgün ölçekten farklı olarak kabul/ilgi ve psikolojik özerklik boyutu tek bir boyut, denetleme boyutu ise doğrudan ve dolaylı denetleme olmak üzere iki faktörden oluşmaktadır. Tartışma: Çocuklar ile anne-babaları arasındaki etkileşimi incelemeye yönelik araştırmalarda Anne-Baba Tutum Ölçeği'ndeki maddelerin her yaş grubunda tekrar gözden geçirilerek kültürümüze uygun ifadelerin yazılması ve geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması ölçek hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlayacaktır.
Anahtar Kelime: Sonuçların tekrarlanabilirliği Faktör analizi, istatistiksel Ebeveyn-çocuk ilişkileri Ebeveynler Güvenirlik ve geçerlik Öğrenciler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA YILMAZ A (2000). Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. , 160 - 172.
Chicago YILMAZ AYŞEN Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. (2000): 160 - 172.
MLA YILMAZ AYŞEN Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. , 2000, ss.160 - 172.
AMA YILMAZ A Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. . 2000; 160 - 172.
Vancouver YILMAZ A Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. . 2000; 160 - 172.
IEEE YILMAZ A "Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması." , ss.160 - 172, 2000.
ISNAD YILMAZ, AYŞEN. "Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması". (2000), 160-172.
APA YILMAZ A (2000). Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7(3), 160 - 172.
Chicago YILMAZ AYŞEN Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 7, no.3 (2000): 160 - 172.
MLA YILMAZ AYŞEN Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.7, no.3, 2000, ss.160 - 172.
AMA YILMAZ A Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2000; 7(3): 160 - 172.
Vancouver YILMAZ A Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2000; 7(3): 160 - 172.
IEEE YILMAZ A "Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması." Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7, ss.160 - 172, 2000.
ISNAD YILMAZ, AYŞEN. "Anne-baba tutum ölçeği' nin güvenirlik ve geçerlik çalışması". Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 7/3 (2000), 160-172.