Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 133 Sayfa Aralığı: 67 - 76 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u

Öz:
Kaunos'ta bugüne kadar yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda dört kilise kalıntısına rastlanmıştır. Bu kiliselerden en önemlisi, hiç kuşku yoktur ki, "Palaestra Terası" olarak bilinen düzlüğün ortasına inşa edilmiş olan "Kubbeli Kilise"dir. Kilise gerek plan yapısı gerek içinde bulunan sütun başlığı gibi mevcut mimari parçalarının stili ile 6. yüzyılın ortalarına tarihlendirilmektedir. Kubbeli Kilise kentin üzerine kurulduğu topografyanın en etkileyici noktalarından birinde, Sivrihisar Tepesi ile Büyük Akropol'ü birbirine bağlayan semerin üzerinde, 73 x 85 m boyutunda ve dört bir yandan iki nefli sütunlu birer galeriyle çerçevelenen yapay bir terasın merkezinde inşa edilmiştir. Yapının içinde ve yakın çevresinde liturjiye ait olabilecek bazı taşlar bulunmuştur. Bunlardan ambon'a ait olduğunu düşündüklerimiz, ambon balkon taşı, bir tane paye ve iki adet parapet parçasıdır, (hem ambon'a, hem de ambon'un merdiven korkuluklarına ait olan.)Ambon balkon'nun yerden ne kadar yüksekte olduğu, kaç basamakla çıkıldığı ve nasıl bir destekle yerden yükseltildiği bilinmemektedir. Diğer taraftan ambon balkon taşının hemen yanında düşmüş bir şekilde bulunan oldukça gösterişli bir sütun başlığı ve bir sütun gövdesi "bunların platformu havaya kaldırmak için kullanıldığı" fikrini akla getirmektedir. Ambon'un yeriyle ilgili bir iz çok net olarak mevcut değildir. Taş karşılıklı iki merdiveni olan bir ambon balkon taşıdır. Bu tip ambon'lar genellikle 5. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyıl civarında kullanılmaktadır.
Anahtar Kelime: ege bölgesi kaunos restitüsyon dalyan arkeolojik kazı kilise ambon kürsüsü 6. Yüzyıl

Konular: Arkeoloji

Ambon of the domed church of Caunus

Öz:
In the archaeological excavations in Caunus to date, remains of four churches have been found. Without doubt, the most important of these is the "Domed Church" built upon the plateau known as the "Palaestra Terrace". The general plan of the church and the style of the architectural pieces in it such as the column capital help us to date it to mid sixth century. The Domed Church is built upon the centre of an artificial terrace situated on the saddle connecting Sivrihisar Hill to the Big Acropole. Its dimensions are 73 to 85 meters. Inside the building and around it, some "stones" are found which are thought to belong to liturgy. Among these, the ones that we believe belong to the ambon are the ambon balcony stone, a pole and two parapets (belonging to the Ambon and the stair barriers of the ambon).The height of the ambon balcony, the number of steps to it and the type of support it used to stand on are unknown. On the other hand, a monumental column capital and a column head found fallen right near the ambon balcony stone makes one think that these might have been used to lift the platform. There is not an obvious clue hinting at the location of the ambon. The Stone is an ambon balcony stone with stairs on opposing sides, and these types of ambons are usually traced to between the second half of the 5th century and the 6th century.
Anahtar Kelime: archaeological excavation church ambon balcony 6th Century aegean region caunus restitution dalyan

Konular: Arkeoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • GÜZERERLER, N., 2007, Kaunos Palaestra Terası Kubbeli Bazilikası Restorasyon Projesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İTÜ.
 • JAKOBS, P. H. F. 1987, Die Frühchristlichen Ambo-ne Griechenlands, Bonn, Dr. Rudolf Habelt GMBH.
 • MAREK, C. 2006, Die Inschriften von Kaunos. München, C.H. Beck.
 • ORLANDOS, A.K. 1952, Hexylostegos Palaiochris-tianike Basilike I-II. Atina.
 • ÖĞÜN, Baki; C. IŞIK; A. DİLER; O. ÖZER; B. SCHMALTZ; C. MAREK; M. DOYRAN 2001, Kaunos Kbid 35 Yılın Araştırma Sonuçları (1966-20Ô1). Antalya, Orkun ve Ozan Medya Hiz. A.Ş.
 • SCHMALTZ, B. 2000, "Die sogenannte Palästra-terrasse in Kaunos. Bericht über die Grabungen 1995-1998", AA.
 • TAVENOR-PERRY, J. 1909, "Some Square Ambo-nes in Northern Italy", The Burlington Magazine, London, The Burlington Magazine Publications.
 • WESTPHALEN, S. 1994, "Die Frühchristliche Basilika im Heraion von Samos und ihre Ausstattung", Athenische Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Institut. 109, 301-335.
 • WESTPHALEN, S. 2000, "The Byzantine Basilica at Priene", Dumbarton Oaks Papers 54, Washington DC, Dumbarton Oaks Trustees for Harvard University.
 • XYDIS, S. G. 1947, "Chancel Barrier, Solea, and Ambo of Hagia Sophia", The Art Bulletin, 29, 1, College Art Association, 1-24.
 • ZÄH, A., 2001, "Die Kirchen in Kaunos", Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 111-116. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı.
APA ÖZER SAY Y, ÖZER N (2010). Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u. , 67 - 76.
Chicago ÖZER SAY Yasemen,ÖZER Nevzat OĞUZ Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u. (2010): 67 - 76.
MLA ÖZER SAY Yasemen,ÖZER Nevzat OĞUZ Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u. , 2010, ss.67 - 76.
AMA ÖZER SAY Y,ÖZER N Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u. . 2010; 67 - 76.
Vancouver ÖZER SAY Y,ÖZER N Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u. . 2010; 67 - 76.
IEEE ÖZER SAY Y,ÖZER N "Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u." , ss.67 - 76, 2010.
ISNAD ÖZER SAY, Yasemen - ÖZER, Nevzat OĞUZ. "Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u". (2010), 67-76.
APA ÖZER SAY Y, ÖZER N (2010). Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u. Arkeoloji ve Sanat, 0(133), 67 - 76.
Chicago ÖZER SAY Yasemen,ÖZER Nevzat OĞUZ Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u. Arkeoloji ve Sanat 0, no.133 (2010): 67 - 76.
MLA ÖZER SAY Yasemen,ÖZER Nevzat OĞUZ Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u. Arkeoloji ve Sanat, vol.0, no.133, 2010, ss.67 - 76.
AMA ÖZER SAY Y,ÖZER N Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u. Arkeoloji ve Sanat. 2010; 0(133): 67 - 76.
Vancouver ÖZER SAY Y,ÖZER N Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u. Arkeoloji ve Sanat. 2010; 0(133): 67 - 76.
IEEE ÖZER SAY Y,ÖZER N "Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u." Arkeoloji ve Sanat, 0, ss.67 - 76, 2010.
ISNAD ÖZER SAY, Yasemen - ÖZER, Nevzat OĞUZ. "Kaunos Kubbeli Kilisesi'nin Ambon'u". Arkeoloji ve Sanat 133 (2010), 67-76.