Yıl: 2008 Cilt: 12 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 185 - 221 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası)

Öz:
Türk Borçlar Kanunu’nun 80. Maddesinde öngörülen genel kural, belirli vadeye bağlanmış borçların erken ödenemeyeceği şeklindedir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre ise, mortgage kredilerinde tüketici erken ödeme hakkına sahiptir (m.10/b). Buna gore tüketici bir veya daha fazla taksiti erken ödemede bulunabilir. Böyle bir durumda, alacaklı fi nansman kuruluşu işlememiş faiz oranındaindirim yapmak zorundadır. Sabit faizli mortgage kredilerinde sözlşmenin tarafl arı, erken ödeme miktarının %2’sine kadar erken ödeme ücreti ödeneceğini kararlaştırabilirler. Türk sisteminde erken ödeme ücretinin hukuki niteliğinin götürü tazminat olduğu söylenebilir. Alacaklı erken ödeme nedeniyle erken ödeme cezasından daha az zarara uğramışsa, dava yoluyla zararı aşan kısmı geri alabilir. Erken ödeme ücreti alaınabileceğine ilişkin yasal hükümler, Anayasanın eşitlik ve tüketicinin korunmasına ilişkin hükümlerine aykırıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

-

Öz:
Under Turkish Obligation Code art.80 fi xed term loan can’t be paid prematurely. But Consumer Protection Act grants the early repayment right to mortgagor (Art 10/B). According to this, mortgagor can be made prepayment one or more installment. At this situation, the mortgage lender should reduce the interest which didn’t run from the all loan. In the fi xed interest mortgages, parties to the loan agreement may determine the prepayment penalty up to 2% of sum of early repayment. Legal nature of the prepayment fee in the Turkish system is a lump compensation. If because of early repayment a mortgage lender suffers a loss lesser than the prepayment fee, the mortgagor may get the surplus by the means of civil case. The provisions which regulated prepayment penalty are against the provisions of Constitution concerning equality and consumer protection.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ALEXANDER, F.S., Mortgage Prepayment: The Trial of Common Sense, CORNELL LAW REVIEW, Vol.VXXII, 1986-1987.
 • ASLAN, İ.Y., Son Değişikliklerle ve Yargıtay Kararları Işığında Tüketici Hukuku, 2.Bası, İstanbul 2004.
 • ATAY, E.E., İdare Hukuku, 2.Bası, Ankara 2009.
 • AYDOĞDU, M., Konut Finansman Sistemi (Mortgage) ve Sözleşmeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IX, S.1, 2007.
 • BALDWIN, R.K., Notes- Prepayment Penalties: A Survey and Suggestion, VANDERBILT LAW REVIEW, Vol.40, (1987).
 • BOYLE, R., The Enforcement Prepayment Penalty, DE PAUL BUSINESS & COMMERCIAL LAW JOURNAL, Vol.6, 2007-2008.
 • COOPERSMITH, J.B., Refocusing Liquidated Damage Law for Real Estate Contracts: Returning the Historical Roots of the Penalty Doctrine,
 • EMORY LAW JOURNAL, Vol.39, (1990). Deutche Bank Resarch, Early Repayment of Fixed-Rate Mortgages- There is no Free Lunnch,www.dbresearch.com/PROD/DBR.../ PROD0000000000200409.pdf, .
 • DÜBEL, H,J., Fixed-rate Mortgages and Prepayment in Europe, http:// www.pfandbrief.de/d/bcenter.nsf/0/0E19E0D1D7C8251DC125713E004563 3C/$FILE/Fixed-rate%20Mortgages%20and%20Prepayment%20in%20Europe. pdf,.
 • EREN, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8.Bası, İstanbul 2003.
 • FELD/MARKS, Legal Differences Without Economic Dıstinctions: Points,Penalties and the Market for Mortgages, BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW, Vol.77, (1997).
 • FRANSCINI/ SCHILLINGER, Mortgage Bond and MBS Market Development in Germany, http://www.thefreelibrary.com/Mortgage+bond+and+M BS+market+development+in+Germany-a0137012476.
 • GILLON, K.J., EU Mortage Integration, www.mishcon.com/news/.../eu_mortgage_integration_02_2008.
 • HAZALTINE, H.D., The Gage of Land in Medievel England, HARVARD LAW REVIEW, Vol.XVII, 1903-1904.
 • İNAL,T., Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, 2.Bası, İstanbul 2005.
 • KOCAAĞA, K., Türk Özel Hukukunda Cezai Şart, Ankara 2003.
 • KRATOVIL, R., Mortgage Law Today, THE JOHN MARSHAL LAW REVIEW, Vol.13, 1979-1980.
 • LEU,U., Basler Kommentar, Art 81, No.2. MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON, German Law of Contract, Second Ed., Oxford and Portland,OR 2006.
 • McNELLIS, M.T., Prepayment Penalties and Due-on-Sale Clauses in Commercial Mortgages:What Next? INDIANA LAW REVIEW, C.XX, 1987.
 • NELSON/WHITMAN, Real Estate Finance Law, 4 th Ed. Hornbook Series, St.Paul, MINN., 2001.
 • OĞUZMAN/ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 6.Bası, İstanbul 2009.
 • ÖNAL/TOPALOĞLU, Gayrimenkul Finansmanı ve Hukuku – Mortgage (Tutsat), Adana 2007.
 • REALKREDİTTRAADED, The Danish Early Reapayment System, http://www.realkreditraadet.dk/Mortgage_fi nancing/The_Danish_early_repayment_ system.aspx.
 • REED, R., Mortgage 101 – Quick Answers to 250 Critical Questions About Your Home Loan, New York, NY 2004.
 • REİSOĞLU, S., Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları, BANKACILAR, Sa.61, Haziran 2007.
 • RUDOLF/SAUNDERS, Refi nancing Real Estate Loans – Lessons to be Learned from the
 • Subprime, http://www.pfandbrief.de/d/bcenter.nsf/0/80EDD6E8A1058168C125757B00479C88/$FILE/Schriftenreihe_Band_38.pdf.
 • TOPALOĞLU, M., ABD Mortgage Uygulaması ve İpotekli Konut Finansmanına İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi, Prof.Dr.FİKRET EREN’E ARMAĞAN, Ankara 2006.
 • TOPALOĞLU, M., İpoteğe Dayalı ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, Adana 2007.
 • TOPALOĞLU/ÖNAL, Konut Finansman Sisteminde Mortgage Sigortası, BATİDER, C.XXIV, Sa.1, Haziran 2007.
 • TUNÇ/BİLİR/YAVUZ, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2009.
 • WERNER, R.J., Real Estate Law, 11th Ed., Chicago, IL 2002.
 • WHITMAN, D.A., Mortgage Prepaymet Clauses: An Economic and Legal Legal Analysis, U.C.L.A. LAW REVIEW, Vol.XV, 1993. White Paper on the Integration of EU Mortgage Markets, http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0807:FIN:EN:DOC.
 • WYMAN, M.O., Study on Financial Integration on the European Mortgage Markets, 2003, http://www.nykredit.com/investorcom/ressourcer/dokumenter/ pdf/Wymanreport.pdf.
 • WEINER, D.J., Assignee Liability in State Predatory Lending Laws: How Uncapped Punitive Damages Threaten the Secondary Mortgage Market, EMORY LAW.JOURNAL, Vol.55, (2006).
 • ZEVKLİLER/AYDOĞDU, Tüketicinin Korunması Hukuku, 3.Bası, Ankara 2004.
 • ALEXANDER, F.S., Mortgage Prepayment: The Trial of Common Sense, CORNELL LAW REVIEW, Vol.VXXII, 1986-1987.
 • BALDWIN, R.K., Notes- Prepayment Penalties: A Survey and Suggestion, VANDERBILT LAW REVIEW, Vol.40, (1987).
 • BOYLE, R., The Enforcement Prepayment Penalty, DE PAUL BUSINESS & COMMERCIAL LAW JOURNAL, Vol.6, 2007-2008.
 • COOPERSMITH, J.B., Refocusing Liquidated Damage Law for Real Estate Contracts: Returning the Historical Roots of the Penalty Doctrine, EMORY LAW JOURNAL, Vol.39, (1990).
 • Deutche Bank Resarch, Early Repayment of Fixed-Rate Mortgages- There is no Free Lunnch,
 • FELD/MARKS, Legal Differences Without Economic Dıstinctions: Points,Penalties and the Market for Mortgages, BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW, Vol.77, (1997).
 • GILLON, K.J. EU Mortage Integration,
 • HAZALTINE, H.D., The Gage of Land in Medievel England, HARVARD LAW REVIEW, Vol.XVII, 1903-1904.
 • KRATOVIL, R., Mortgage Law Today, THE JOHN MARSHAL LAW REVIEW, Vol.13, 1979-1980.
 • McNELLIS, M.T., Prepayment Penalties and Due-on-Sale Clauses in Commercial Mortgages:What Next? INDIANA LAW REVIEW, C.XX, 1987.
 • NELSON/WHITMAN, Real Estate Finance Law, 4 th Ed. Hornbook Series, St.Paul, MINN., 2001, s.455-456.
 • ÖNAL/TOPALOĞLU, Gayrimenkul Finansmanı ve Hukuku – Mortgage (Tutsat), Adana 2007.
 • REED, R., Mortgage 101 – Quick Answers to 250 Critical Questions About Your Home Loan, New York, NY 2004.
 • TOPALOĞLU, M., ABD Mortgage Uygulaması ve İpotekli Konut Finansmanına İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi, Prof.Dr.FİKRET EREN’E ARMAĞAN, Ankara 2006.
 • TOPALOĞLU, M., İpoteğe Dayalı ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, Adana 2007.
 • TOPALOĞLU/ÖNAL, Konut Finansman Sisteminde Mortgage Sigortası, BATİDER, C.XXIV, Sa.1, Haziran 2007.
 • EREN, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8.Bası, İstanbul 2003.
 • OĞUZMAN/ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 6.Bası, İstanbul 2009.
 • LEU,U., Basler Kommentar, Art 81, No.2.
 • WYMAN, M.O., Study on Financial Integration on the European Mortgage Markets, 2003, WEINER, D.J., Assignee Liability in State Predatory Lending Laws: How Uncapped Punitive Damages Threaten the Secondary Mortgage Market, EMORY LAW.JOURNAL, Vol.55, (2006).
 • WERNER, R.J., Real Estate Law, 11th Ed., Chicago, IL 2002.
 • WHITMAN, D.A., Mortgage Prepaymet Clauses: An Economic and Legal Legal Analysis, U.C.L.A. LAW REVIEW, Vol.XV, 1993. White Paper on the Integration of EU Mortgage Markets,
 • MARKESINIS/UNBERATH/JOHNSTON, German Law of Contract, Second Ed., Oxford and Portland,OR 2006, s.927.
 • RUDOLF/SAUNDERS, Refi nancing Real Estate Loans – Lessons to be Learned from the Subprime
 • FRANSCINI/ SCHILLINGER, Mortgage Bond and MBS Market Development in Germany.,
 • DÜBEL, H-J., Fixed-rate Mortgages and Prepayment in Europe,
 • REALKREDİTTRAADED, The Danish Early Reapayment System,
 • İNAL,T., Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, 2.Bası, İstanbul 2005.
 • ASLAN, İ.Y., Son Değişikliklerle ve Yargıtay Kararları Işığında Tüketici Hukuku, 2.Bası, İstanbul 2004.
 • KOCAAĞA, K., Türk Özel Hukukunda Cezai Şart, Ankara 2003.
APA Topaloğlu M (2008). Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası). , 185 - 221.
Chicago Topaloğlu Mustafa Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası). (2008): 185 - 221.
MLA Topaloğlu Mustafa Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası). , 2008, ss.185 - 221.
AMA Topaloğlu M Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası). . 2008; 185 - 221.
Vancouver Topaloğlu M Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası). . 2008; 185 - 221.
IEEE Topaloğlu M "Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası)." , ss.185 - 221, 2008.
ISNAD Topaloğlu, Mustafa. "Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası)". (2008), 185-221.
APA Topaloğlu M (2008). Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası). Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 185 - 221.
Chicago Topaloğlu Mustafa Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası). Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12, no.1-2 (2008): 185 - 221.
MLA Topaloğlu Mustafa Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası). Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1-2, 2008, ss.185 - 221.
AMA Topaloğlu M Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası). Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2008; 12(1-2): 185 - 221.
Vancouver Topaloğlu M Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası). Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2008; 12(1-2): 185 - 221.
IEEE Topaloğlu M "Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası)." Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12, ss.185 - 221, 2008.
ISNAD Topaloğlu, Mustafa. "Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası)". Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12/1-2 (2008), 185-221.