Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar

Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 79 Sayfa Aralığı: 73 - 102 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altaş, H., Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998.
 • Antalya, G., “Hukuki İşlemlerin Şekle Bağlanması Gereken Noktaları”, Hukuk Araştırmaları Dergisi (1991), s. 68 vd.
 • Aral, F., Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 2. Bası, Ankara 1999.
 • Bentele, R., Die Konventionalstrafe nach Art. 160-163 OR, Diss. Freiburg 1994.
 • Bucher, E., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Auflage, Zürich 1988.
 • Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, İstanbul 2003.
 • Erman, H., Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 1991.
 • Gauch, P., Von den wesentlichen Vertragspunkten, recht 1991, s. 45 vd.
 • Gauch, P./Schluep, W. R./Schmid, J./Rey, H., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I-II, 8. Auflage, Zürich 2003.
 • Guhl, T./Merz, H./Kummer, M., Das Schweizerische Obligationenrecht, 7. Auflage, Zürich 1980.
 • Keller, M./Schöbi, C., Das Schweizerische Schuldrecht, Band I, Allgemeine Lehren des Vertragsrechts, 3. Auflage, Basel/Frankfurt am Main 1988.
 • Kırca, Ç., Franchise Sözleşmesi, Ankara 1997.
 • Kocaağa, K., Türk Özel Hukukunda Cezai Şart (BK m. 158-161), Ankara 2003.
 • Koller, A., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Grundriss des allgemeinen Schuldrechts ohne Deliktsrecht, Band I, Bern 1996.
 • Kramer, E., Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI: Das Obligationenrecht, 1. Abteilung: Allgemeine Bestimmungen, 1. Teilband: Allgemeine Einleitung in das Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1-18 OR, erläutert von Ernst A. Kramer und Bruno Schmidlin, Bern 1986.
 • Kuntalp, E., Karışık Muhtevalı Akit, Ankara 1971.
 • Merz, H., Vertrag und Vertragsschluss, 2. Auflage, Freiburg 1992.
 • Oğuzman, K./Öz, T., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, İstanbul 2000.
APA KOCAAĞA K (2008). Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar. , 73 - 102.
Chicago KOCAAĞA KÖKSAL Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar. (2008): 73 - 102.
MLA KOCAAĞA KÖKSAL Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar. , 2008, ss.73 - 102.
AMA KOCAAĞA K Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar. . 2008; 73 - 102.
Vancouver KOCAAĞA K Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar. . 2008; 73 - 102.
IEEE KOCAAĞA K "Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar." , ss.73 - 102, 2008.
ISNAD KOCAAĞA, KÖKSAL. "Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar". (2008), 73-102.
APA KOCAAĞA K (2008). Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(79), 73 - 102.
Chicago KOCAAĞA KÖKSAL Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.79 (2008): 73 - 102.
MLA KOCAAĞA KÖKSAL Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.79, 2008, ss.73 - 102.
AMA KOCAAĞA K Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2008; 0(79): 73 - 102.
Vancouver KOCAAĞA K Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2008; 0(79): 73 - 102.
IEEE KOCAAĞA K "Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.73 - 102, 2008.
ISNAD KOCAAĞA, KÖKSAL. "Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların irade beyanları arasındaki uygunluğun kapsamında yer alması gereken noktalar". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 79 (2008), 73-102.