Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 209 - 216 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon

Öz:
AMAÇ: Bu araştırma Erzincan il merkezindeki bir sağlık ocağına herhangi bir nedenle başvuran kronik hastalığa sahip bireylerin, depresyon ve anksiyete düzeylerini belirlemek amacı ile yapılmıştır.YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel özellikte olan araştırmanın evrenini Erzincan il merkezinde bulunan 1 Nolu Sağlık Ocağı’na herhangi bir nedenle başvuran kronik hastalığı olan, tedavi gören bireyler oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş olup bu özelliklere sahip çalışmaya katılmaya gönüllü, iletişim kurulabilen, 18 yaş ve üzerindeki bireyler araştırma kapsamına alınmıştır (n=340). Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan hastaların tanıtıcı özellikleri ve hastalığa ait bilgileri içeren soru formu ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. BULGULAR: Hastaların Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Ölçeğinden aldıkları anksiyete puan ortalamaları 10,40±2,58, depresyon puan ortalamaları 9,47±2,41 olarak bulunmuştur. Anksiyete ve depresyon alt ölçeklerinden alınan puanlar eşik altı ve eşik üstü olarak değerlendirildiğinde hastaların %51,2’sinin anksiyete alt ölçeğinden, %81,5’inin depresyon alt ölçeğinden eşik üstü puan aldıkları bulunmuştur. Yaş ve cinsiyetin anksiyete puan ortalamasını, yaş ve eğitim durumunun ise depresyon puan ortalamasını istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde etkilediği belirlenmiştir. Medeni durum, meslek, yerleşim yeri, gelir durumu, hastalık süresi, hastalık türü, ilaç kullanma ve diyetine uyma durumu ile anksiyete ve depresyon puan ortalaması, eğitim durumu ile anksiyete, cinsiyet ile depresyon puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir faklılık yoktu.SONUÇ: Bu çalışmada hastaların büyük çoğunluğunun anksiyete ve depresyon yönünden risk altında olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Anxiety and depression among individuals with chronic disease who refer to primary health care centers

Öz:
AIM: This research was performed to determine the depression and anxiety levels of individuals with chronic disease who presented to the primary health care center in central Erzincan for any reason.METHOD: The population of this descriptive and cross-sectional study consisted of individuals with chronic disease who were on treatment and attended the primary health care center No. 1 in central Erzincan for any reason. No sampling was done and any individuals having the mentioned specifications who volunteered to participate, were able to communicate, and were at or above the age of 18 were included in the study (n=340). Data were collected using a questionnaire that contained identifier characteristics of patients and information relating to the disease prepared by the researchers and the Hospital Anxiety and Depression Scale.RESULTS: Mean anxiety Hospital Anxiety and Depression Scale score of patients was found 10.40±2.58, while their mean depression score was 9.47±2.41. When the scores obtained from sub-scales of anxiety and depression were assessed as as sub-threshold or supra-threshold, it was found that 51.2% and 81.5% of the patients received supra-threshold scores, respectively. It was observed that age and gender had a statistically significant effect on the mean anxiety score, while age and level of education had such an impact on the mean depression score. Variables such as marital status, profession, place of residence, monthly income, duration of disease, type of disease, medication use, and dietary compliance did not show any statistically significant correlation with the mean scores of anxiety and depression. There was not any statistically significant relationship between the level of education and the mean score of anxiety. Also there was not any statistically significant relationship between the gender and the mean score of depression. CONCLUSION: It may be concluded that a great majority of patients involved in this study are at risk for anxiety and depression.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA HACIHASANOĞLU AŞILAR R, KARAKURT P, YILDIRIM A, USLU S (2010). Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon. , 209 - 216.
Chicago HACIHASANOĞLU AŞILAR RABİA,KARAKURT PAPATYA,YILDIRIM ARZU,USLU Seval Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon. (2010): 209 - 216.
MLA HACIHASANOĞLU AŞILAR RABİA,KARAKURT PAPATYA,YILDIRIM ARZU,USLU Seval Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon. , 2010, ss.209 - 216.
AMA HACIHASANOĞLU AŞILAR R,KARAKURT P,YILDIRIM A,USLU S Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon. . 2010; 209 - 216.
Vancouver HACIHASANOĞLU AŞILAR R,KARAKURT P,YILDIRIM A,USLU S Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon. . 2010; 209 - 216.
IEEE HACIHASANOĞLU AŞILAR R,KARAKURT P,YILDIRIM A,USLU S "Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon." , ss.209 - 216, 2010.
ISNAD HACIHASANOĞLU AŞILAR, RABİA vd. "Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon". (2010), 209-216.
APA HACIHASANOĞLU AŞILAR R, KARAKURT P, YILDIRIM A, USLU S (2010). Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9(3), 209 - 216.
Chicago HACIHASANOĞLU AŞILAR RABİA,KARAKURT PAPATYA,YILDIRIM ARZU,USLU Seval Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 9, no.3 (2010): 209 - 216.
MLA HACIHASANOĞLU AŞILAR RABİA,KARAKURT PAPATYA,YILDIRIM ARZU,USLU Seval Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.9, no.3, 2010, ss.209 - 216.
AMA HACIHASANOĞLU AŞILAR R,KARAKURT P,YILDIRIM A,USLU S Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2010; 9(3): 209 - 216.
Vancouver HACIHASANOĞLU AŞILAR R,KARAKURT P,YILDIRIM A,USLU S Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2010; 9(3): 209 - 216.
IEEE HACIHASANOĞLU AŞILAR R,KARAKURT P,YILDIRIM A,USLU S "Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9, ss.209 - 216, 2010.
ISNAD HACIHASANOĞLU AŞILAR, RABİA vd. "Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 9/3 (2010), 209-216.