Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi

Yıl: 2010 Cilt: 2010 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 94 - 106 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi

Öz:
Bu araştırmada, okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırlık becerileri üzerindeki etkisi cinsiyet, anne ve baba öğrenim düzeyine göre incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okullarının birinci sınıfına devam eden 170 çocuk oluşturmuştur. Çalışmanın verileri Metropolitan Okula Hazır Bulunuşluk Testi ve Aile Anket Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, t-Testi ve Çift Yönlü Varyans Analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, okul öncesi eğitimin ve anne-baba öğrenim düzeyinin çocukların okula hazır bulunuşlukları üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığını ortaya koymuştur. Ancak, cinsiyetin okula hazırlık becerileri üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelime: okuma yazmaya hazırlık becerileri okul öncesi eğitim ilk öğretim okula hazırlama metropolitan okula hazır bulunuşluk testi

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Aile Çalışmaları

A study on the effects of preschool education on primary first graders' school preparedness

Öz:
In this study, the effects of preschool education on primary first graders’ school preparedness is analysed in terms of gender, mother’s and father’s educational level. A total of 170 primary first graders attending primary schools with kindergartens comprise the sampling of this study. The data was collected through the Metropolitan Readiness Test and Family Survey. The data were analysed by using t-Test and two-way analysis of variance. The results revealed that preschool education and parents’ educational level have a significant effect on children’s level of school preparedness. However, gender did not create a significant difference in children’s school preparedness.
Anahtar Kelime: preschool education primary education preparation to school metropolitan readiness test literacy preparation skills

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksu-Koç, A., Bekman, S. ve Taylan, E. E. (2004). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir erken müdahale modeli: Yaz anaokulu pilot uygulaması. Boğaziçi Üniversitesi ve Anne-Çocuk Eğitim Vakfı. 19. 12. 2006 tarihinde http://www.acev.org/arastirma adresinden erişildi.
 • Bütün Ayhan, A. ve Aral, N. (2007). Bracken temel kavram ölçeği-gözden geçirilmiş formunun altı yaş çocukları için uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 42-51.
 • Barbour, N. T. (1992). Early childhood and curriculum. New York.
 • Cotton, K. & Conklin, N. F. (1989). Research on early early childhood education. Northwest Regional Educational Laboratory, School Improvement Research Series (SIRS). Online: Retrived on 11 January 2007, at URL: http://www.nwres.org/scpd/sirs/ 3/topsyn3.html.
 • Çıkrıkçı, S. (1999). Ankara il merkezindeki resmi banka okullarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının okul olgunluğu ile aile tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Dodson, F. (2000). Çocuk yaşken eğilir (6.baskı). (Çev. Seçkin Selvi). Istanbul: Özgür Yayıncılık.
 • Ferah, A. (2001). Her yönüyle Türkçe ilk okuma-yazma. İstanbul: MEB Yayınevi.
 • Leong, K. J. & Joshi, R. M. (1997).(Eds.). Cross-language studies of learning to read and spell: Phonologic and orthographic processing. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • MEB. (2002). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. Istanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • MEB. (2010). 24.02.2010 tarihinde htttp://ooegm.meb.gov.tr adresinden erişildi.
 • National Center for Education Statistics (NCES). National household education survey (NHES). (1991-1996). Early literacy experiences in the home. Retrived on 11 January 2007, from http://nces. ed. gov/ programs/quarterly/vol_1/1_1/3-esq 11-b.asp.
 • National Center for Education Statistics (NCES), National Household Education Survey (NHES). (1993-1999). School readiness parent interview, 1993, and parent interview, 1999. Retrived on 11 January 2007, from htpp:/nces.ed.gov/programs/quarterly/vol_2/2_1/q3-1.asp.
 • Oktay, A. (1983). Okul olgunluğu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 3089.
 • Oktay, A.. (2002). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem (3. Basım).Istanbul: Epsilon Yayıncılık..
 • Öztürk, H. (1995). Okul öncesi eğitim kurumlarına giden ve gitmeyen ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin alıcı ve ifade edici dil düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Unutkan, Ö. P. (2003). İlköğretime hazır oluş ölçeğinin geliştirilmesi ve standardizasyonu. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Istanbul.
 • Yangın, B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaş çocuklarının yazmayı öğrenmeye hazır bulunuşluk durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 294-305.
 • Yazıcı, Z. (2002). Okul öncesi eğitimin okul olgunluğu üzerine etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 155-156, 26.11.2006 tarihinde http://www..yayim.meb.gov.tr adresinden erişildi.
APA ERKAN N, KIRCA A (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. , 94 - 106.
Chicago ERKAN NEFİSE SEMRA,KIRCA Aylin Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. (2010): 94 - 106.
MLA ERKAN NEFİSE SEMRA,KIRCA Aylin Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. , 2010, ss.94 - 106.
AMA ERKAN N,KIRCA A Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. . 2010; 94 - 106.
Vancouver ERKAN N,KIRCA A Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. . 2010; 94 - 106.
IEEE ERKAN N,KIRCA A "Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi." , ss.94 - 106, 2010.
ISNAD ERKAN, NEFİSE SEMRA - KIRCA, Aylin. "Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi". (2010), 94-106.
APA ERKAN N, KIRCA A (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010(38), 94 - 106.
Chicago ERKAN NEFİSE SEMRA,KIRCA Aylin Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, no.38 (2010): 94 - 106.
MLA ERKAN NEFİSE SEMRA,KIRCA Aylin Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2010, no.38, 2010, ss.94 - 106.
AMA ERKAN N,KIRCA A Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 2010(38): 94 - 106.
Vancouver ERKAN N,KIRCA A Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 2010(38): 94 - 106.
IEEE ERKAN N,KIRCA A "Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010, ss.94 - 106, 2010.
ISNAD ERKAN, NEFİSE SEMRA - KIRCA, Aylin. "Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010/38 (2010), 94-106.