Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 79 - 95 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Öz:
Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen birinci sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin karşılaştırılmasını amaçlayan bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırma 2004-2005 eğitim öğretim yılında ses temelli cümle yöntemini uygulayan bir pilot okul ve cümle yöntemine göre eğitim yapan bir ilköğretim okulunda yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yöntemler arasında okuduğunu anlama, dakikada okunan kelime sayısı, okuma hızı bakımından bir farklılık görünmemektedir. Okuma sırasında öğrenciler heceleme, ekleme, tekrarlı okuma, düzeltme, yanlış okuma gibi okuma hataları yapmışlardır. Okuduğunu anlamaya yönelik sorulan sorulara her iki gruptan da öğrencilerin doğru cevap verdikleri görülmektedir. Öğretmenler, elde edilen bulguları anne babanın eğitim düzeyi, kardeş sayısı, günlük gazete alımı, kitap okuma alışkanlığı, okul dışında öğrenciyle ilgilenilmesi gibi değişkenlerin etkilediği görüşündedirler.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyol, H. (2005). Türkçe İlk Okuma – Yazma Öğretimi. Pegem A Yayıncılık. Ankara.
 • Akyol. H. (2005). İlk okuma – Yazma Programı ve Öğretimi. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.
 • Aukerman, C. R. (1971). Approaches To Begining Reading. John Willey & Sons Inc. Canada
 • Avery, C. (2002). Learning About Reading, Writing and Teaching With First Graders. Heineman
 • Bertelson, P. (1987). The Oneset of Literacy: Cognitive Processes in Reading Acquisition. A Cognition Special Issue. The MIT Press.
 • Brabham, L.- Brown (2002). “Effects of Teachers’ Reading-aloud Styles on Vocabulary acquisiton and comprehension of Students in the Early Elementary Grades”. Journal of Educational Psychology, 94 (3), 465-473.
 • Chall, S. J. (1983). Stages of Reading Development. McGraw- Hill Book Company. USA.
 • Coşkun, E. (2003) “Çeşitli Değişkenlere Göre Lise Öğrencilerinin Etkili Okuma Becerileri ve Bazı Öneriler”. Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı:13, Niğde. 101- 130
 • Çelenk, S. (2002). “İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri”. 1(2), 2002, 40-47, http://www.ilkogretim-online.org.tr
 • Çelenk, S. (2005). “Yeni İlk Okuma Yazma Öğretim Programının Değişik Öğretim Yaklaşımları Işığında Değerlendirilmesi”. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.
 • Güneş, F. (2005). “Niçin Ses Temelli Cümle Yöntemi”. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.
 • Özcan, A.O. (1992). “İlk Okuma Yazma Öğretim Programlarını Geliştirilmesi”. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 8, s. 167.
 • Poplewell, S.R. and Doty, D.E. (2001). “Classroom Instruction and Reading Comprehension: A Comparison of one Basal Reader Approach and the Fourblocks Framework”. Reading Psychology. 22, 83-94.
 • Rasinski, V. T. (2003). The Fluent Reader. Schollastic Professional Books.USA.
 • Şenel, G. H. (2004). “Öğretmenlerin İlk Okuma – Yazma Öğretiminde Tercih Ettikleri Yöntemler”. İlköğretim-online, 3(2), 48-53, http://ilkögretimonline. org.tr
 • Tok, Ş. (2001). “İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 7 (26), 257-275).
 • Tuncel, B. (1992). Okuma-Anlama Başarısı. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Şahin, A. (2005). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerden Çözümleme ve Bireşim Yöntemlerinin Uygulamalı Karşılaştırılması. G. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Şahin, İ.- İnci, İ., Turan, H., Apak, Ö. (2005) “İlk Okuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması”. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.
 • www.halcyon.org/wholelan.html. 22.02.2005,
APA AKYOL H, TEMUR T (2008). Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. , 79 - 95.
Chicago AKYOL Hayati,TEMUR Turan Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (2008): 79 - 95.
MLA AKYOL Hayati,TEMUR Turan Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. , 2008, ss.79 - 95.
AMA AKYOL H,TEMUR T Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. . 2008; 79 - 95.
Vancouver AKYOL H,TEMUR T Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. . 2008; 79 - 95.
IEEE AKYOL H,TEMUR T "Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi." , ss.79 - 95, 2008.
ISNAD AKYOL, Hayati - TEMUR, Turan. "Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi". (2008), 79-95.
APA AKYOL H, TEMUR T (2008). Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 79 - 95.
Chicago AKYOL Hayati,TEMUR Turan Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5, no.9 (2008): 79 - 95.
MLA AKYOL Hayati,TEMUR Turan Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.9, 2008, ss.79 - 95.
AMA AKYOL H,TEMUR T Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 5(9): 79 - 95.
Vancouver AKYOL H,TEMUR T Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 5(9): 79 - 95.
IEEE AKYOL H,TEMUR T "Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, ss.79 - 95, 2008.
ISNAD AKYOL, Hayati - TEMUR, Turan. "Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5/9 (2008), 79-95.