Yıl: 2010 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 111 - 129 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler

Öz:
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sosyoekonomik ve demografik faktörlerinin kredi kartı sahipliği üzerindeki etkileri Logit modeli kapsamında incelenmiştir. Birçok açıklayıcı değişken arasından; öğrencinin cinsiyeti, yaşı, sınıf düzeyi, ailesinin ikamet ettiği şehir ile üniversitenin bulunduğu şehir arasındaki uzaklık, kendisi dışındaki kardeş sayısı, hane halkının aylık geliri, öğrencinin aylık harcama tutarı ve nerede kaldığı değişkenleri kredi kartı sahipliğini belirleme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

Factors determining university students' credit card ownership

Öz:
In this study, the effects of the socio‐economical and demographic factors of university students on the ownership of credit card were investigated by using the Logit model. Among various explanatory variables; students’ sex, age, class year, the distance between their hometown and their university, the number of their brothers and sisters, the monthly income of the family members, students’ monthly expense amount and where they stay have been found meaningful statistically for determining the ownership of a credit card.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aşan, Z. (2007), “Kredi Kartı Kullanan Müşterilerin Sosyo‐Ekonomik Özelliklerinin Kümeleme Analiziyle İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 256‐267.
 • Chien, Y. ve S. A. Devaney (2001), “The Effects of Credit Attitude and Socioeconomic Factors on Credit Card and Installment Debt”, The Journal of Consumer Affairs, 35(1), 162‐179.
 • Çavuş, M. F. (2006), “Bireysel Finansman Temininde Kredi Kartları: Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 173‐187.
 • Durukan, T., H. Elibol ve M. Özhavzalı (2005), “Kredi Kartlarındaki Taksit Uygulamasının Tüketicinin Harcama Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma (Kırıkkale İli Örneği)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 143‐153.
 • Evans, D. S. (2004), “The Growth and Diffusion of Credits Card in Society”, Payment CardEconomics Review, 2, 59‐76.
 • Girginer, N., A. E. Çelik ve N. Uçkun (2008), “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 193‐208.
 • Gujarati, D. N. (1999), Temel Ekonometri, Çeviren: Ümit Şenesen ve Gülay G. Şenesen, Birinci Basım, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Hayhoe, C. R. (2002), “Comparison of Affective Credit Attitude Scores and Credit Use of College Students at Two Points in Time”, Journal of Family and Consumer Sciences: From Research to Practice, 94 (1), 71‐77.
 • Joo, S., J. E. Grable ve D. C. Bagwell (2003), “Credit Card Attitudes and Behaviors of College Students”, College Student Journal, 37(3), 8‐15.
 • Karamustafa, K. ve D. M. Biçkes (2003), “Kredi Kartı Sahip ve Kullanıcılarının Kredi Kartı Kullanımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma: Nevşehir Örneği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 91‐113.
 • Mae, N. (2002), “Credit Card Usage Continues Among College Students”, Retrieved April 16, http://www.nelliemae.com/library/cc_use.html, (Erişim: 16.12.2008).
 • Norvilitis, J. M., M. M. Mervin, T. M. Osberg, P. V. Roehling, P. Young ve M. M. Kamas (2006), “Personality Factors, Money Attitudes, Financial Knowledge and Credit‐Card Debt in College Students”, Journal of Applied Social Psychology, 36 (6), 1395‐1413.
 • Örücü, E. (2003), “Kredi Kartı Kullanımının Tüketici Davranışları Üzerine Olan Etkisinin Kamu Çalışanları Açısından İncelenmesi: Manisa Orman İşletmesi Çalışanları Örneği”, Mevzuat Dergisi, 6(68), http://www.mevzuatdergisi.com/ 2003/08a/01.htm, (Erişim: 03.09.2009).
 • Pinto, M. B., D. H. Parente, ve P. M. Mansfield (2005), “Information Learned from Socialization Agents: Its Relationship to Credit Card Use”, Family and Consumer Sciences Research Journal, 33, 357‐367. Stanford, W. E. (1999), “Dealing with Student Credit Card Debt, About Campus”, 4 (1), 12‐17.
 • The Education Resources Institute (TERI) and The Institute For Higher Education Policiy (IHEP) (1998), “Credit Risk or Credit Worthy? College Students and Credit Cards, A National Survey”, 1‐29, http://174.133.199.34/PDF/researchstudies //CreditRiskWorthy.pdf, (Erişim: 22.12.2008).
 • Torlak, Ö. (2002), “Kredi Kartı Kullanımının Satın Alma Alışkanlıklarına Etkileri Üzerine Eskişehir’de Bir Araştırma”, Yönetim, 13 (41), 67‐78.
 • Tuğay, O. ve N. Başgül, (2007), “Önemli Bir Finansman Kaynağı Olarak Kredi Kartları: Kredi Kartlarının Kart Sahiplerinin Harcamaları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Burdur İlinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 215‐226.
 • United States General Accounting Office (GAO) (2001), “Consumer Finance: College Students and Credit Cards”, http://www.gao.gov/new.items/d01773.pdf, (Erişim: 22.12.2008).
 • Uzgören, N., G. Ceylan ve E. Uzgören (2007), “Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Model Çalışması”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 14 (2), 247‐256.
 • Yılmaz, E. (2000), Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması ve Ekonomik Etkileri, İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • http://www.akbank.com/124.aspx, (Erişim: 04.01.2008).
 • http://www.cardfinans.com.tr/university.jsp, (Erişim: 04.01.2008).
 • http://www.garanti.com.tr/bankacilik/bireysel/yasam_evreleri/unibank/index.ht ml, Erişim: 04.01.2008).
 • http://www.hsbc.com.tr/tr/bireysel/hsbc_advantage/campus.asp, (Erişim: 04.01.2008).
 • http://www.istegenc.com.tr/isteuniversiteli/article.asp?lngArticleID=2683, (Erişim: 04.01.2008).
 • http://www.kgm.gov.tr/il2.asp, (Erişim: 07.07.2008).
 • htpp://www.megabul.com/ showthread. php?p=32754, (Erişim: 02.01.2009).
 • http://www.yapikredi.com.tr/tr‐TR/kredi_kartlari/kredi_kartlari.aspx?q=2, (Erişim: 04.01.2008).
APA KESKİN H, KOPARAN E (2010). Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler. , 111 - 129.
Chicago KESKİN H. Dilara,KOPARAN Emrah Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler. (2010): 111 - 129.
MLA KESKİN H. Dilara,KOPARAN Emrah Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler. , 2010, ss.111 - 129.
AMA KESKİN H,KOPARAN E Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler. . 2010; 111 - 129.
Vancouver KESKİN H,KOPARAN E Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler. . 2010; 111 - 129.
IEEE KESKİN H,KOPARAN E "Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler." , ss.111 - 129, 2010.
ISNAD KESKİN, H. Dilara - KOPARAN, Emrah. "Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler". (2010), 111-129.
APA KESKİN H, KOPARAN E (2010). Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 111 - 129.
Chicago KESKİN H. Dilara,KOPARAN Emrah Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5, no.1 (2010): 111 - 129.
MLA KESKİN H. Dilara,KOPARAN Emrah Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, 2010, ss.111 - 129.
AMA KESKİN H,KOPARAN E Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 5(1): 111 - 129.
Vancouver KESKİN H,KOPARAN E Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 5(1): 111 - 129.
IEEE KESKİN H,KOPARAN E "Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5, ss.111 - 129, 2010.
ISNAD KESKİN, H. Dilara - KOPARAN, Emrah. "Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5/1 (2010), 111-129.