Yıl: 2010 Cilt: 44 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 152 - 156 Metin Dili: Türkçe

Patellofemoral ağrı sendromunda Kujala patellofemoral skorlama sisteminin Türkçe geçerlik çalışması

Öz:
Amaç: Patellofemoral ağrı sendromu oldukça sık rastlanan bir diz sorunudur. Ağrı hastaların yaşam kalitesini ve fonksiyonel kapasitelerini önemli oranda etkilemektedir. Kujala patellofemoral skorlaması, patellofemoral yapıya bağlı diz yakınmalarında fonksiyonel değerlendirmeye olanak sağlayan bir araçtır. Bu çalışmada, patellofemoral ağrı sendromu olan hastalarda Kujala patellofemoral skorunun Türkçe versiyonunun geçerliği araştırıldı. Çalışma planı: Kujala ve arkadaşlarından izin alındıktan sonra Kujala patellofemoral skoru Türkçeye çevrildi. Oluşturulan Türkçe skorlama sistemi, iç güvenirliğin ve test-tekrar test güvenirliğinin değerlendirilmesi için, patellofemoral ağrı sendromu olan ve herhangi bir tedavi görmemiş olan 40 hastaya (32 kadın, 8 erkek; ort. yaş 33±12; dağılım 17-54) iki hafta arayla iki kez uygulandı. Soruların iç güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile, test-tekrar test güvenirliği Spearman korelasyon analizi ile değerlendirildi. Sonuçlar: Kujala patellofemoral skorunun iç güvenirlik analizinde Cronbach alfa katsayısı 0.84 olarak hesaplandı. Test-tekrar test değerlendirilmesinde, soruların korelasyon katsayısı 0.613 (p=0.004) ile 1.000 (p=0.000) arasında değişiklik gösterdi. Toplam sonuç için test-tekrar test korelasyon katsayısı 0.944 (p=0.000) bulundu. Çıkarımlar: Ülkemizde patellofemoral ağrı sendromu olan hastalara uygulanabilecek Türkçe fonksiyonel bir değerlendirme skalası bulunmamaktadır. Bu çalışmada Türkçeye çevrilen Kujala patellofemoral skorunun iç tutarlılığı yeterli bulunmuş ve test-tekrar testlerle yüksek derecede güvenilir olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, patellofemoral ağrı sendromu olan Türk hastaların fonksiyonel değerlendirmesinde uygulanabilir.
Anahtar Kelime:

Validity of the Turkish version of the Kujala patellofemoral score in patellofemoral pain syndrome

Öz:
Objectives: Patellofemoral pain syndrome is one of the most common knee problems, with major effects on quality of life and function. The Kujala patellofemoral score is a functional evaluation instrument to evaluate knee problems related to the patellofemoral system. The aim of this study was to evaluate the validity of the Turkish version of the Kujala patellofemoral score in patients with patellofemoral pain syndrome. Methods: After obtaining permission from Kujala et al., the Kujala patellofemoral score was translated into Turkish. The translated version was administered to 40 patients (32 women, 8 men; mean age 33±12 years; range 17 to 54 years) twice at a two-week interval to test internal consistency and test-retest reliability of the scale. All the patients had patellofemoral pain syndrome and did not receive any treatment before administration of the scale. Cronbach’s alpha coefficient was used to assess internal consistency and Spearman’s correlation analysis was used to assess test-retest reliability. Results: Cronbach’s alpha calculated for internal consistency of the Kujala patellofemoral score was 0.84. Correlation coefficients of the items to estimate test-retest reliability ranged from 0.613 (p=0.004) to 1.000 (p=0.000), with the mean correlation coefficient of 0.944 (p=0.000). Conclusion: There has been no functional assessment scale validated for Turkish patients with patellofemoral pain syndrome. Internal consistency of the Turkish version of the Kujala patellofemoral score showed good reliability and test-retest results showed high reliability, suggesting that it is an appropriate functional instrument for Turkish patients with patellofemoral pain syndrome.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1. Akarcalı İ, Tuğay N, Erden Z, Atay A, Doral MN, Leblebicioğlu G. Assessment of muscle strength and soft
 • tissue tightness in patients with patellofemoral pain syndrome. [Article in Turkish] Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:23-7.
 • 2. Arroll B, Ellis-Pegler E, Edwards A, Sutcliffe G. Patellofemoral pain syndrome. A critical review of the clinical trials on nonoperative therapy. Am J Sports Med 1997; 25:207-12.
 • 3. Callaghan M, Selfe J. Has the incidence or prevalence of the patellofemoral pain in the general population in the United Kingdom been properly evaluated? Physical Therapy in Sport 2007;8:37-43.
 • 4. Kannus P, Natri A, Paakkala T, Järvinen M. An outcome study of chronic patellofemoral pain syndrome. Seven-year follow-up of patients in a randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg [Am] 1999;81:355-63.
 • 5. Sanchis-Alfonso V. Patellofemoral malalignment versus tissue homeostasis. Myths and truths about patellofemoral disease. In: Sanchis-Alfonso V, editor. Anterior knee pain and patellar instability. Singapore: Springer; 2006. p. 3-19.
 • 6. Tang SF, Chen CK, Hsu R, Chou SW, Hong WH, Lew HL. Vastus medialis obliquus and vastus lateralis activity in open and closed kinetic chain exercises in patients with patellofemoral pain syndrome: an electromyographic study. Arch Phys Med Rehabil 2001;82:1441-5.
 • 7. Taunton JE, Wilkinson M; Canadian Academy of Sports Medicine. Rheumatology: 14. Diagnosis and management of anterior knee pain. CMAJ 2001;164:1595-601.
 • 8. Crossley K, Cook J, Cowan S, McConnel J. Anterior knee pain. In: Brukner P, Khan K, editors. Clinical sports medicine. 3rd ed. Sydney, Australia: McGraw-Hill; 2006. p. 506-37.
 • 9. Yılmaz B, Alaca R, Göktepe S, Möhür H, Kalyon TA. Patellofemoral ağrı sendromunda izokinetik egzersiz programının fonksiyonel kapasite ve ağrı üzerindeki etkisi. Türkiye Fiziiksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2001; 47:5-11.
 • 10. van Linschoten R, van Middelkoop M, Berger MY, Heintjes EM, Koopmanschap MA, Verhaar JA, et al. The PEX study - Exercise therapy for patellofemoral pain syndrome: design of a randomized clinical trial in general practice and sports medicine [ISRCTN83938749]. BMC Musculoskelet Disord 2006;7:31.
 • 11. Cibulka MT, Threlkeld-Watkins J. Patellofemoral pain and asymmetrical hip rotation. Phys Ther 2005;85:1201-7.
 • 12. Sarpel Y. Diz önü ağrısı (patellofemoral ağrı). Erişim: http://lokman.cu.edu.tr/anestezi/galenos/07.htm.
 • 13. Kujala UM, Jaakkola LH, Koskinen SK, Taimela S, Hurme M, Nelimarkka O. Scoring of patellofemoral disorders. Arthroscopy 1993;9:159-63.
 • 14. Callaghan MJ, Selfe J. Patellar taping for patellofemoral pain syndrome in adults (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD006717.
 • 15. Witvrouw E, Danneels L, Van Tiggelen D, Willems TM, Cambier D. Open versus closed kinetic chain exercises in patellofemoral pain: a 5-year prospective randomized study. Am J Sports Med 2004;32:1122-30.
 • 16. Turunç T, Deveci S, Güvel S, Peşkircioğlu L. Uluslararası cinsel işlev indeksinin 5 soruluk versiyonunun (IIEF-5) Türkçe geçerlilik çalışmasının değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 2007;33:45-9.
 • 17. Witvrouw E, Lysens R, Bellemans J, Cambier D, Cools A, Danneels L, et al. Which factors predict outcome in the treatment program of anterior knee pain? Scand J Med Sci Sports 2002;12:40-6.
 • 18. Witvrouw E, Lysens R, Bellemans J, Peers K, Vanderstraeten G. Open versus closed kinetic chain exercises for patellofemoral pain. A prospective, randomized study. Am J Sports Med 2000;28:687-94.
 • 19. Crossley KM, Bennell KL, Cowan SM, Green S. Analysis of outcome measures for persons with patellofemoral pain: which are reliable and valid? Arch Phys Med Rehabil 2004;85:815-22.
 • 20. Bland JM, Altman DG. Cronbach’s alpha. BMJ 1997; 314:572.
APA KURU ÇOLAK T, DERELİ E, YALIMAN A (2010). Patellofemoral ağrı sendromunda Kujala patellofemoral skorlama sisteminin Türkçe geçerlik çalışması. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 44(2), 152 - 156.
Chicago KURU ÇOLAK TUĞBA,DERELİ ELİF ELÇİN,YALIMAN AYŞE Patellofemoral ağrı sendromunda Kujala patellofemoral skorlama sisteminin Türkçe geçerlik çalışması. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 44, no.2 (2010): 152 - 156.
MLA KURU ÇOLAK TUĞBA,DERELİ ELİF ELÇİN,YALIMAN AYŞE Patellofemoral ağrı sendromunda Kujala patellofemoral skorlama sisteminin Türkçe geçerlik çalışması. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, vol.44, no.2, 2010, ss.152 - 156.
AMA KURU ÇOLAK T,DERELİ E,YALIMAN A Patellofemoral ağrı sendromunda Kujala patellofemoral skorlama sisteminin Türkçe geçerlik çalışması. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2010; 44(2): 152 - 156.
Vancouver KURU ÇOLAK T,DERELİ E,YALIMAN A Patellofemoral ağrı sendromunda Kujala patellofemoral skorlama sisteminin Türkçe geçerlik çalışması. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2010; 44(2): 152 - 156.
IEEE KURU ÇOLAK T,DERELİ E,YALIMAN A "Patellofemoral ağrı sendromunda Kujala patellofemoral skorlama sisteminin Türkçe geçerlik çalışması." Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 44, ss.152 - 156, 2010.
ISNAD KURU ÇOLAK, TUĞBA vd. "Patellofemoral ağrı sendromunda Kujala patellofemoral skorlama sisteminin Türkçe geçerlik çalışması". Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 44/2 (2010), 152-156.