Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 621 - 643 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi

Öz:
Yaratıcılık; her bireyde var olan ve insan yaşamının her bölümünde bulunabilen bir yetenek, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara dek uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir. Yaratıcı yazma kavramını da bu tanım doğrultusunda düşünebiliriz. Yaratıcı yazma kişinin yaratıcılık yeteneği ile yakından ilgilidir. Buna göre yaratıcı yazma çalışmalarında başarılı olmak ve yazarlığa ilk adımı atmak konusunda anahtar kelime yaratıcılıktır. Yaratıcı yazmada birçok düşünce ve hayal arasında daha önceden kurulmamış, ilginç ve akıcı ilişkiler kurmaya dayanır. Bu çalışmada yaratıcı yazmanın niteliğinden, amaçlarından, tarihi gelişiminden, yaratıcı yazma ve beyin ilişkisinden söz edilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Antropoloji

Developing creative writing skills in Turkish language education

Öz:
Creativity is an ability from daily life to scientific studies, an processes total, an attitude and an behaviour form which there is in each individual. We can think the creative writing concept with this definition. Creative writing is related to the creative ability. The key word ise “creativity” in matter to success in creative writing practice and to take the first step to begin authorship. Creative writing is based on the connection of senses and ideas. The topic of this study is characteristic of creative writing, aims of creative writing, historical progress of creative writing and creative writing and brain relation.
Anahtar Kelime:

Konular: Antropoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKSAN, Doğan (1993), Türkçenin Gücü, Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • ALBERTSON, Luann, BİLLİNGSLEY, and FELIX R. F. (2001), “Using Strategy Instruction and Self-Regulation to Improve Gifted Students' Creative Writing”, Journal of Secondary Gifted Education, Winter, Vol. 12, Issue 2.
 • ALDER, Harry (2000), Kişisel ve Mesleki Başarıya Ulaşmada Beyin Gücünü Etkin Kullanma, Sağ Beyin Yöneticisi, (çev. Fatma Can Akbaş), İstanbul.
 • ARAL, Neriman- Aysel Köksal (1999), “Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Ergenlerin Empatik Becerilerinin ve Yaratıcılıklarının İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 7, Nu: 1, s. 127-138.
 • AŞILIOĞLU, Bayram (1993), Okullarda Türkçe Öğretimi, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • ATAMAN, Müjdat (2006), “Yaratıcı Yazma ve Yaratıcı Drama”, I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • ATAÜNAL, Aydoğan (2003), Niçin ve Nasıl Bir Öğretmen?, Milli Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara.
 • BİRKENBİH, Vera (1995), Stroh İm Kopf, Auflage, München.
 • BRAND, Alice Glarden (1980), “Creative Writing In English Education: An Historical Perspective”, Journal Of Education. Vol. 162, Issue 4, p. 63- 82.
 • BROOKES, I.- DUNCAN, M. (2004), Good Writing Guide. New York: Harap Publishers Ltd.
 • BROOKS, Lisa, M. (1993), “Creative Writing In The Middle Schools”, Annual Meeting National Council of Teachers of English, Pittsburgh.
 • CONRAD, L. H. (1937), Teaching Creative Writing, D. Appleton-Century, New York.
 • COOPER, J. W. (1951), “Creature Writing As An Emotional Outlet”, Elementary English. Vol 28, p. 21-23.
 • DURUKAFA, Gönül (1992), “Cluster Metodu Yaratıcı Yazma”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 8, S., 3 s. 83-114.
 • GRAVES, Donald H. (1983), “Writing”, Teachers and Children at Work. Exeter, NH: Heinemann. ED 234 430.
 • HOGREFE, P. (1940), Self-Expression In creative Writing. College English, Vol 2, P. 150-160.
 • İZGÖREN, Ahmet Şerif (1999), İş Yaşamında 100 Kanguru. Yönetim, Liderlik ve İş Yaşamı, Academyplus Yayınları, Ankara.
 • KALE, Nesrin (1994), Üç Düşünsel Yeti: Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Mayıs-Haziran, S. 28, s. 24- 27.
 • KÜÇÜK, Salim (2002), “Türkçenin Eğitimi ve Öğretiminde Yaratıcılık Çalışmaları” Türk Dili. S. 607, s. 248-256.
 • KÜÇÜK, Salim (2007), Yazılı Anlatım Ve Yaratıcılık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun.
 • MALTEPE, S. (2007), “Yaratıcı Yazı Yaklaşımı Açısından Türkçe Derslerinde Oluşturulan Yazılı Anlatım Ürünlerinin Değerlendirilmesi”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, S. 26, s. 143-154.
 • MAY, Rollo (1994), Yaratma Cesareti, (çev. Alper Oysal), Metis Yayınları, İstanbul.
 • ORAL, Günseli (2003), Yine Yazı Yazıyoruz, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • ÖZTÜRK, Ergün (2007), İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi, (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • SAN, İnci (1985), Sanat ve Yaratıcılık Eğitimi Olarak Tiyatro, (Ed. H. Ö. Adıgüzel), Natürel Kitap Yayıncılık, Ankara.
 • SAN, İnci (2002), Yaratıcı Düşünme ve Tümel Öğrenme. Eğitimde Zeka ve Yaratıcılık. Bilgi, Belge ve Kılavuzlar, Türkiye Zeka Vakfı ve MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, MEB. Basımevi. Ankara, s. 16-29.
 • SEVER, Sedat (1997), Türkçe Öğretiminde Tam Öğrenme, Yapa Yayınları, İstanbul.
 • SHARPLES, M. (1996), An Account of Writing as Creative Design, In The Science of Writing, Theories, Methods, Individual Differences and Applications (eds. C.M. Levy & S. Ransdell) pp. 127-148. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ.
 • SUNGUR, N. (1997), Yaratıcı Düşünme, Evrim Yayınevi, İstanbul.
 • SYLVAN, Peter. (1997), Creativity İnnovation and Problem Solving–Some Guidelines With Linked Historical Examples, URL: http: www.quantumbooks.com.
 • TURLA, Ayşe (2004), Çocuk ve Yaratıcılık, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • TÜRKEL, Ali (2001), “Yükseköğretim Türk Dili Derslerinin Yaratıcı ve Bilimsel Düşünmeyi Geliştirme Düzeyine İlişkin Bir Değerlendirme” Dil Dergisi, S. 109, Kasım 2001.
 • ÜSTÜNDAĞ, Tülay (2002), Yaratıcılığa Yolculuk, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • YILDIRIM, Ramazan (1998), Yaratıcılık ve Yenilik, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
APA TEMİZKAN M (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. , 621 - 643.
Chicago TEMİZKAN Mehmet Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. (2010): 621 - 643.
MLA TEMİZKAN Mehmet Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. , 2010, ss.621 - 643.
AMA TEMİZKAN M Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. . 2010; 621 - 643.
Vancouver TEMİZKAN M Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. . 2010; 621 - 643.
IEEE TEMİZKAN M "Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi." , ss.621 - 643, 2010.
ISNAD TEMİZKAN, Mehmet. "Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi". (2010), 621-643.
APA TEMİZKAN M (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 0(27), 621 - 643.
Chicago TEMİZKAN Mehmet Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları 0, no.27 (2010): 621 - 643.
MLA TEMİZKAN Mehmet Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, vol.0, no.27, 2010, ss.621 - 643.
AMA TEMİZKAN M Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; 0(27): 621 - 643.
Vancouver TEMİZKAN M Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; 0(27): 621 - 643.
IEEE TEMİZKAN M "Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi." Türklük Bilimi Araştırmaları, 0, ss.621 - 643, 2010.
ISNAD TEMİZKAN, Mehmet. "Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi". Türklük Bilimi Araştırmaları 27 (2010), 621-643.