Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 721 - 733 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi

Öz:
Bu araştırmada Millî Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu Türkçe 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarında yer alan görsel (illüstrasyon) lerın (resim, fotoğraf, karikatür vb.) Türkçe öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Erzurum il merkezinde bulunan rasgele seçilmiş 40 ilköğretim okulundan 102 Türkçe öğretmeni oluşturmuştur. Uzman yardımıyla 13 maddelik bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anket Türkçe öğretmenlerine dağıtılmıştır. Ankette katılıyorum, kısmen katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, hiç katılmıyorum şeklinde 5’li Likert derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerini belirlemede madde bazında frekans (n) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Sonuç olarak 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan illüstrasyonler öğretmenler tarafından iyi düzeyde bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Evaluation of illustrations in turkish textbooks for grades 5, 6, 7 and 8

Öz:
This survey dealt with Tukish teachers’ evaluation of the illustrations (pictures, photos, and cartoons) in Turkish textbooks of grades 6, 7, and 8 by prepared the Ministry of National Education. A total of 102 Turkish language teachers working in 40 K-8 schools in Erzurum city center were randomly selected. The questionnaire containing 13 items developed by specialists were distributed to the Turkish language teachers. Each item consisted of 5 responses: agree, partially agree, undecided, disagree; totally disagree. In other words a simple Likert scale was used in the questionnaire. The rate of frequency and percentage means has been used in evaluating the teachers’ opinions. As a result, illustrations in Turkish textbooks for grade 6, 7, and 8 are found to be in fine level by teacher.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKYOL, Hayati (2007), “Görsel Okuma ve Sunu”, İlköğretimde Türkçe Öğretimi, (Ed.:Ahmet Kırkkılıç, Hayati Akyol),PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • ATMACA, A. Ertok (2006), “İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme”, MEB Dergisi, S. 171, Ankara.
 • DEMİREL, Özcan-KIROĞLU, Kasım (2005), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • GIKONV, Jacqueline, (1991), Graphic İllüstration in Black and White, Design Press, Newyork.
 • GÜNEŞ, Firdevs (2007), Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • İŞLER, Ahmet (2003), “Ders Kitaplarında İllüstrasyon ve İşlevleri” http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/ 157/isler.htm.
 • KILIÇ, Abdurrahman-SEVEN, Serdal (2004), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • KÜÇÜKAHMET, Leyla (2001), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • MEB (1995), Tebliğler Dergisi, S. 2434, MEB Yayınları, Ankara.
 • MEB (2005), İlköğretim Türkçe Dersi Programı ve Kılavuzu(1-5), Ankara.
 • OĞUZKAN, Ferhan (2001), Çocuk Edebiyatı, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • ÖZBAY, Murat, (2006), Özel Öğretim Yöntemleri I, Öncü Kitap Yayın, Ankara.
 • SABAN, Ahmet (2005), Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • ŞAHİN, T. Y.-YILDIRIM, S. (1999), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • TDK (2005), Türkçe Sözlük, TDK, 10. Baskı, Ankara.
APA UZUNER S, AKTAŞ E, ALBAYRAK L (2010). Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. , 721 - 733.
Chicago UZUNER Serap,AKTAŞ Elif,ALBAYRAK Leyla Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. (2010): 721 - 733.
MLA UZUNER Serap,AKTAŞ Elif,ALBAYRAK Leyla Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. , 2010, ss.721 - 733.
AMA UZUNER S,AKTAŞ E,ALBAYRAK L Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. . 2010; 721 - 733.
Vancouver UZUNER S,AKTAŞ E,ALBAYRAK L Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. . 2010; 721 - 733.
IEEE UZUNER S,AKTAŞ E,ALBAYRAK L "Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi." , ss.721 - 733, 2010.
ISNAD UZUNER, Serap vd. "Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi". (2010), 721-733.
APA UZUNER S, AKTAŞ E, ALBAYRAK L (2010). Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 0(27), 721 - 733.
Chicago UZUNER Serap,AKTAŞ Elif,ALBAYRAK Leyla Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları 0, no.27 (2010): 721 - 733.
MLA UZUNER Serap,AKTAŞ Elif,ALBAYRAK Leyla Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, vol.0, no.27, 2010, ss.721 - 733.
AMA UZUNER S,AKTAŞ E,ALBAYRAK L Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; 0(27): 721 - 733.
Vancouver UZUNER S,AKTAŞ E,ALBAYRAK L Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; 0(27): 721 - 733.
IEEE UZUNER S,AKTAŞ E,ALBAYRAK L "Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi." Türklük Bilimi Araştırmaları, 0, ss.721 - 733, 2010.
ISNAD UZUNER, Serap vd. "Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi". Türklük Bilimi Araştırmaları 27 (2010), 721-733.