Yıl: 2010 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 379 - 388 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının program inançlarına ilişkin görünümlerin incelenmesidir. Çalışmaya 647 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların program inançlarına yönelik veriler Program Yönelimleri Envanteri aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde hem korelasyon hem de küme analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları öğretmen adaylarının program inançlarının akademik, bilişsel süreçler, sosyal-yeniden yapılanmacı, insancıl ve teknoloji faktörleri aracılığıyla incelenebileceğini göstermiştir. Bulgular ayrıca, öğretmen adaylarının program inançları arasındaki ilişkilerin pozitif yönlü ve orta düzeyde olduğunu, bu inançların Yüksek Düzeyli Program İnançları ve Düşük Düzeyli Program İnançları olarak adlandırılan iki ayrı kümede tanımlanabileceğini de ortaya koymuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Profile analysis of student teachers' curriculum beliefs

Öz:
The aim of this study is to examine the profiles of student teachers’ curriculum beliefs. A total of 647 student teachers participated in the study. Participants’ curriculum beliefs were assessed by the Curriculum Orientation Inventory. Both correlation and cluster analyses were used in the data analysis. Findings of the study showed that student teachers’ curriculum beliefs could be investigated through academic, cognitive processes, social-reconstructionist, humanistic, and technological factors. Findings also demonstrated that the relationships among student teachers’ curriculum beliefs are positive and moderate, and these beliefs could be defined in two distinct clusters, entitled High Level Curriculum Beliefs and Low Level Curriculum Beliefs.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy product. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.
 • 2. Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498-504.
 • 3. Eren, A. (2006). Üniversite öğrencilerinin genel ve alan-odaklı epistemolojik inançlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • 4. Rakıcıoğlu, A. (2005). The relationship between epistemological beliefs and teacher efficacy beliefs of English language teaching trainees. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • 5. Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19, 317-328.
 • 6. Özgün-Koca, A. A. ve Şen, A. İ. (2006). The beliefs and perceptions of pre-service teachers enrolled in a subject-area dominant teacher education program about effective education. Teaching and Teacher Education, 22(7), 946-960.
 • 7. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York, NY: Freeman.
 • 8. Işıkoğlu, N., Baştürk, R., ve Karaca, F. (Baskıda). Assesing in-service teachers’ instructional beliefs about student_centered education: A turkish perspective. Teaching and Teacher education.
 • 9. Cheung, D. Ve Wong, H. W. (2002). Measuring teacher beliefs about alternative curriculum designs. Curriculum Journal, 13(2), 225–248.
 • 10. McMullen, M., Elicker, J., Wang, J. et al. (2005). Comparing beliefs about appropriate practice among early childhood education and care professionals from the U.S., China, Taiwan, Korea and Turkey. Early Childhood Research Quarterly, 20, 451–464.
 • 11. Andrews, P. (2007). The curricular importance of mathematics: A comparison of English and Hungarian teachers’ espoused beliefs. Journal of Curriculum Studies, 39(3), 317-338.
 • 12. Van Driel, J. H., Bulte, A. M. W., ve Verloop, N. (2008). Using the curriculum emphasis concept to invetsigate teachers’ curricular beliefs in the context of educational reform. Journal of Curriculum Studies, 40(1), 107–122.
 • 13. Wang, J., Elicker, J., McMullen, M. et al. (2008). Chinese and American preschool teachers’ beliefs about early childhood curriculum. Early Childhood Development and Care, 178(3), 227–249.
 • 14. Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • 15. Sönmez, V. (1999). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • 16. Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara Anı Yayıncılık.
 • 17. Chan, K. W. (2003, December). Preservice teachers’ epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning: cultural implications for research in teacher education. Paper presented at the NZARE AARE conference, Auckland, New Zealand.
 • 18. Chan, K. W. ve Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831.
 • 19. Samuelowicz, K. ve Bain, J. D. (2001). Revisiting academics’ beliefs about teaching and learning. Higher Education, 41, 299-325.
 • 20. Çakıroğlu, E. ve Çakıroğlu, J. (2003). Reflections on teacher education in Turkey. European Journal of Teacher Education, 26 (2), 253-264.
 • 21. Hasweh, M. Z. (2003). Teacher accommodative change. Teaching and Teacher Education, 19, 421-434.
 • 22. Prawat, R. C. (1992). Teachers’ beliefs about teaching and learning: a constructivist perspective. American Journal of Education, 100(3), 354-395.
 • 23. Eisner, E. W. ve Vallance, E. (1974). Conflicting conceptions of curriculum. Berkeley, CA: McCutchan.
 • 24. McNeil, J. D. (1996). Curriculum: A comprehensive introduction. New York, NY: Harper-Collins.
 • 25. Shen, J. (1997). Structure of the theoretical concept of educational goals: a test of factorial validity. Journal of Experimental Education, 65, 342–352.
 • 26. Cheung, D. (2000). Measuring teachers’ meta-orientations to curriculum: application of hierarchical confirmatory factor analysis. Journal of Experimental Education, 68, 149-165.
 • 27. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E. ve diğerleri (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • 28. Bollen, K. A. ve Curran, P. J. (2006). Latent curve models: A structural equation perspective. New Jersey, NJ: Wiley-Interscience.
 • 29. Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences. Mahwah, NJ: Lawrance Erlbaum Associates.
 • 30. Rencher, A. C. (2002). Methods of multivariate analysis. New York, NY: Wiley-Interscience.
APA Eren A (2010). Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. , 379 - 388.
Chicago Eren Altay Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. (2010): 379 - 388.
MLA Eren Altay Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. , 2010, ss.379 - 388.
AMA Eren A Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. . 2010; 379 - 388.
Vancouver Eren A Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. . 2010; 379 - 388.
IEEE Eren A "Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi." , ss.379 - 388, 2010.
ISNAD Eren, Altay. "Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi". (2010), 379-388.
APA Eren A (2010). Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 379 - 388.
Chicago Eren Altay Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 18, no.2 (2010): 379 - 388.
MLA Eren Altay Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.18, no.2, 2010, ss.379 - 388.
AMA Eren A Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2010; 18(2): 379 - 388.
Vancouver Eren A Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2010; 18(2): 379 - 388.
IEEE Eren A "Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 18, ss.379 - 388, 2010.
ISNAD Eren, Altay. "Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 18/2 (2010), 379-388.