Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası

Yıl: 2009 Cilt: 52 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 155 - 215 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası

Öz:
Çalışma, Çanakkale Boğazı’nda derinliği 25.00-83.00 m arası değişen; 2007 yaz aylarında olmak üzere 12 ve geçmiş yıllarda ise 14 ayrı noktadan alınmış olan 26 örnek üzerinde yürütülmüştür. Örneklerden 8’i çok zengin denilebilecek foraminifer ve ostrakod topluluğunu içermektedir. Yalnız ikisi ise zengin bir mollusk faunasına sahiptir. Foraminifer topluluğu 73 cins ve 118 tür, ostrakod topluluğu ise 36 cins ve 41 tür ile temsil edilmektedir. Bunlara nazaran mollusk gurubundan pelesipodlar 13 cins ve 12 tür, gastropodlar 11 cins ve 16 türe sahiptir. Bu bilgilerin ışığında değinilen alanın Ege Denizi ve Akdeniz faunası etkisinde kaldığı anlaşılmaktadır. Örneklerden üçünün çok zengin bir bentik foraminifer ve ostrakod topluluğuna sahip olması, birinde iri foraminifer kavkılarının gözlenmesi ve bunlardan bazılarında renklenme ile jips kristallerinin varlığı, bu örneklerin alınmış olduğu alanlarda fay/faylara bağlı karbonat, sülfat ve eser elementçe zengin su çıkışlarının varlığını ortaya koymaktadır. Boğazın zemin çökelleri kum, siltli kum, çamurlu kum, kumlu silt, silt, çamur ve kumlu çamurdur. Amaç, Çanakkale Boğazı foraminifer, ostrakod ve mollusk faunasının Ege Denizi, Akdeniz ve Marmara Denizi toplulukları ile benzerlik ve farklılığını belirterek çalışılan alanın ekolojik özelliklerini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Paleontoloji Jeoloji Oşinografi

Factors controlling formation of benthic foraminifera, ostracod, mollusc assemblages and sediment distribution of the geochemistry in the Dardanelles strait

Öz:
26 sediments samples from Dardanelles were studied. 12 of which were collected in summer 2007 and 14 of them have been previously collected. The depths of the stations vary between 25.00-83.00 m. A very rich foraminifer and ostracod assemblages were observed in 8 of the stations, two of which also found to include a rich mollusc fauna. Foraminifer assemblages were represented with 73 genera and 118 species, where as 36 genera and 41 species of ostracods were recorded. Mollusc fauna were represented with 13 genera and 12 species of pelecypods and 11 genera and 16 species of gastropods. In the light of these findings the region can be considered to be influenced by the Aegean and Mediterranean fauna. Three of the samples contained a very rich benthic foraminifer and ostracod assemblages and one sample contained foraminifer specimens with large tests which also includes colored specimens and gypsum crystals, suggesting the presence of marine springs rich in carbonate, sulfate and trace elements related to fault/faults. Sediments of the strait were found to be sand, silty sand, muddy sand, sandy silt, silt, mud and sandy mud. The aim of the study was to figure out the similarities and differences of the foraminifer, ostracod and mollusc faunas between the Dardanelles Strait and the assemblages of Aegean, Mediterranean and Sea of Marmara, in order to understand the ecological characteristics of the study area.
Anahtar Kelime:

Konular: Paleontoloji Jeoloji Oşinografi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA MERİÇ E, Avşar N, NAZİK A, YOKEŞ B, Ergin M, ERYILMAZ M, Yücesoy Eryılmaz F, GÖKAŞAN E, SUNER F, TUR H, AYDIN Ş, Dinçer F (2009). Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası. , 155 - 215.
Chicago MERİÇ Engin,Avşar Niyazi,NAZİK Atike,YOKEŞ Baki,Ergin Mustafa,ERYILMAZ Mustafa,Yücesoy Eryılmaz Fulya,GÖKAŞAN Erkan,SUNER Fikret,TUR Hüseyin,AYDIN Şenol,Dinçer Feyza Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası. (2009): 155 - 215.
MLA MERİÇ Engin,Avşar Niyazi,NAZİK Atike,YOKEŞ Baki,Ergin Mustafa,ERYILMAZ Mustafa,Yücesoy Eryılmaz Fulya,GÖKAŞAN Erkan,SUNER Fikret,TUR Hüseyin,AYDIN Şenol,Dinçer Feyza Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası. , 2009, ss.155 - 215.
AMA MERİÇ E,Avşar N,NAZİK A,YOKEŞ B,Ergin M,ERYILMAZ M,Yücesoy Eryılmaz F,GÖKAŞAN E,SUNER F,TUR H,AYDIN Ş,Dinçer F Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası. . 2009; 155 - 215.
Vancouver MERİÇ E,Avşar N,NAZİK A,YOKEŞ B,Ergin M,ERYILMAZ M,Yücesoy Eryılmaz F,GÖKAŞAN E,SUNER F,TUR H,AYDIN Ş,Dinçer F Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası. . 2009; 155 - 215.
IEEE MERİÇ E,Avşar N,NAZİK A,YOKEŞ B,Ergin M,ERYILMAZ M,Yücesoy Eryılmaz F,GÖKAŞAN E,SUNER F,TUR H,AYDIN Ş,Dinçer F "Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası." , ss.155 - 215, 2009.
ISNAD MERİÇ, Engin vd. "Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası". (2009), 155-215.
APA MERİÇ E, Avşar N, NAZİK A, YOKEŞ B, Ergin M, ERYILMAZ M, Yücesoy Eryılmaz F, GÖKAŞAN E, SUNER F, TUR H, AYDIN Ş, Dinçer F (2009). Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası. Türkiye Jeoloji Bülteni, 52(2), 155 - 215.
Chicago MERİÇ Engin,Avşar Niyazi,NAZİK Atike,YOKEŞ Baki,Ergin Mustafa,ERYILMAZ Mustafa,Yücesoy Eryılmaz Fulya,GÖKAŞAN Erkan,SUNER Fikret,TUR Hüseyin,AYDIN Şenol,Dinçer Feyza Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası. Türkiye Jeoloji Bülteni 52, no.2 (2009): 155 - 215.
MLA MERİÇ Engin,Avşar Niyazi,NAZİK Atike,YOKEŞ Baki,Ergin Mustafa,ERYILMAZ Mustafa,Yücesoy Eryılmaz Fulya,GÖKAŞAN Erkan,SUNER Fikret,TUR Hüseyin,AYDIN Şenol,Dinçer Feyza Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası. Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.52, no.2, 2009, ss.155 - 215.
AMA MERİÇ E,Avşar N,NAZİK A,YOKEŞ B,Ergin M,ERYILMAZ M,Yücesoy Eryılmaz F,GÖKAŞAN E,SUNER F,TUR H,AYDIN Ş,Dinçer F Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası. Türkiye Jeoloji Bülteni. 2009; 52(2): 155 - 215.
Vancouver MERİÇ E,Avşar N,NAZİK A,YOKEŞ B,Ergin M,ERYILMAZ M,Yücesoy Eryılmaz F,GÖKAŞAN E,SUNER F,TUR H,AYDIN Ş,Dinçer F Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası. Türkiye Jeoloji Bülteni. 2009; 52(2): 155 - 215.
IEEE MERİÇ E,Avşar N,NAZİK A,YOKEŞ B,Ergin M,ERYILMAZ M,Yücesoy Eryılmaz F,GÖKAŞAN E,SUNER F,TUR H,AYDIN Ş,Dinçer F "Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası." Türkiye Jeoloji Bülteni, 52, ss.155 - 215, 2009.
ISNAD MERİÇ, Engin vd. "Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası". Türkiye Jeoloji Bülteni 52/2 (2009), 155-215.