Yıl: 2009 Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 129 - 134 Metin Dili: Türkçe

Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu

Öz:
İzmir’in içme suyu kaynakları arasında en önemlilerden biri olan Tahtalı Baraj Gölü’nün zooplankton kompozisyonunun belirlenmesi amacıyla, Mayıs 2006 ile Nisan 2007 tarihleri arasında aylık dönemlerle arazi çalışmaları yapılmıştır. Seçilen 3 istasyondan, 55 $mu m$ göz açıklığına sahip plankton kepçesi kullanılarak horizontal ve vertikal olarak örnekler alınmıştır. Arazide plastik şişeler içinde, % 4’lük formol ile tespit edilen örnekler laboratuvarda stereomikroskop ve binoküler mikroskop kullanılarak tayin edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Rotifera’dan 37, Cladocera’dan 20, Copepoda’dan 8 olmak üzere toplam 65 takson saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Rotifera İzmir taksonomi Cladocera Copepoda Türkiye zooplankton

The zooplankton composition of Tahtalı Dam Lake (İzmir)

Öz:
Tahtalı Dam Lake is one of the most important drinking water reservoir of Izmir. To determine of zooplankton composition of the reservoir, field studies were arranged monthly, between May 2006 and April 2007. Samples were taken from 3 stations by using plankton net with a mesh size of 55μm. both horizontally and vertically. The collected materials were immediately fixed in 4% formalin. At the end of the study, totally 65 taxa were determined; of them 37 belong to Rotifera, 20 belong to Cladocera and 8 belong to Copepoda.
Anahtar Kelime: Rotifera Izmir Turkey zooplankton Cladocera Copepoda taxonomy

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Collin, A., 1961. Rotatoria und Gastrotricha. In: Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft: 14, 273 pp.
 • Dussart, B.,1969. Les Copépodes des eaux Continentales d’Europe Occidentale. Tome II, Cyclopoides et Biologie.,N. Boubee et cie, Paris, 292 pp.
 • Einsle, U.,1996. Copepoda: Cyclopoida, Genera Cyclops, Megacyclops, Acanthocyclops. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of theWorld No.10. SPB Academic Publishing bv, 82 pp.
 • Flössner, 1972. Krebstiere, Crustacea. Kiemen und Blattfüsser, Branchiopoda, Fishlause, Branchiura, Tierwelt Deutschlands, 60. Teil, Veb Gustav Fischer Verlag, Jena, 501 pp.
 • Kiefer, F.,1978. Das Zooplankton der Binnengewasser 2. Teil. Freilebende Copepoda. Die Binnengewasser Band XXVI E.Schweizerbant’sche Verlagbuchhandlung, Stuttgart. 315 p.
 • Koste, W., 1978. Rotatoria. Überordnung Monogononta. Gebrüder Borntraeger, Berlin, Stuttgart (1978). I. Textband Pp: 650, II. Tafelband Pp: 234.
 • Kotov, A., P. Stifter, 2006. Family Ilyocriptidae (Branchiopoda: Cladocera: Anomopoda). Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. No: 22, 172 pp .
 • Negrea, T., 1983. Fauna Republici Socialiste Romania. Vol.4, 12. Crustacea Cladocera. Academia Republici Socialiste Romania, Bucuresti. 399 pp.
 • Nogrady, T., H. Segers, 2002. Rotifera. Vol.6; Asplanchnidae, Gastropodidae, Lindiidae, Microcodidae, Synchaetidae, Trochosphaeridae and Filinia. Guides to the Identification o the Microinvertebrates o the Continental Waters of the World. No.18, 264 pp.
 • Pesce, G.L., 1994. The Genus Diacyclops Kiefer in Italy: a Taxonomic, Ecological and Biogeographical Up-to-date Review (Crustacea Copepoda Cyclopidae). Arthropoda Selecta 3(3-4): 13-19.
 • Piasecki, W., A.E. Goodwin, J.C. Eiras, B.F. Nowak, 2004. Importance of Copepoda in Freshwater Aquaculture. Zoological Studies, 43 (2): 193- 205.
 • Ruttner-Kolisko, A., 1974. Plankton Rotifers, Biology and Taxonomy. Die Binnengenwasser, Volume XXVI/I, Supplement, 144.
 • Segers, H., 1995. Rotifera. Vol. 2. The Lecaniidae (Monogononta). Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. Coordinating Editor: H.J.F. Dumont, SPB Academic Publishing bv. Pp: 226.
 • Smirnov,N.N., 1974. Fauna of U.S.S.R. Cruatacea. Vol. I, No. 2, Chydoridae, I.P.S.T. Jerusalem, 644 pp.
 • Smirnov, N.N., 1992. The Macrothricidae of the World. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. SPB Academic Publishing bv,. Pp: 143.
 • Smirnov,N.N., 1996. Cladocera: The Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the World. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World Coordinating Editor: H.J.F. Dumont, No.11. SPB Academic Publishing bv,. Pp: 195.
 • Stemberger, R., 1979. A Guide To Rotifers Of The Laurentian Great Lakes. EPA-600/4-79-021. 186pp.
 • Ustaoğlu, M.R., S. Balık, C. Aygen, D. Özdemir, 1996. The Rotifera Fauna of Gümüldür Stream (İzmir) (in Turkish).. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi Cilt. 13, Sayı 1-2: 163-169.
 • Ustaoğlu, M.R., S. Balık, D. Özdemir, C. Aygen, 1997. The Cladocera ve Copepoda Fauna of Gümüldür Stream (İzmir) (in Turkish). IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997 Eğirdir-Isparta, Cilt 1, 291-299.
APA ÖZDEMİR MİS D, AYGEN C, USTAOĞLU M, BALIK S (2009). Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu. , 129 - 134.
Chicago ÖZDEMİR MİS DİDEM,AYGEN CEM,USTAOĞLU M. Ruşen,BALIK Süleyman Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu. (2009): 129 - 134.
MLA ÖZDEMİR MİS DİDEM,AYGEN CEM,USTAOĞLU M. Ruşen,BALIK Süleyman Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu. , 2009, ss.129 - 134.
AMA ÖZDEMİR MİS D,AYGEN C,USTAOĞLU M,BALIK S Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu. . 2009; 129 - 134.
Vancouver ÖZDEMİR MİS D,AYGEN C,USTAOĞLU M,BALIK S Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu. . 2009; 129 - 134.
IEEE ÖZDEMİR MİS D,AYGEN C,USTAOĞLU M,BALIK S "Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu." , ss.129 - 134, 2009.
ISNAD ÖZDEMİR MİS, DİDEM vd. "Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu". (2009), 129-134.
APA ÖZDEMİR MİS D, AYGEN C, USTAOĞLU M, BALIK S (2009). Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu. Su Ürünleri Dergisi, 26(2), 129 - 134.
Chicago ÖZDEMİR MİS DİDEM,AYGEN CEM,USTAOĞLU M. Ruşen,BALIK Süleyman Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu. Su Ürünleri Dergisi 26, no.2 (2009): 129 - 134.
MLA ÖZDEMİR MİS DİDEM,AYGEN CEM,USTAOĞLU M. Ruşen,BALIK Süleyman Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu. Su Ürünleri Dergisi, vol.26, no.2, 2009, ss.129 - 134.
AMA ÖZDEMİR MİS D,AYGEN C,USTAOĞLU M,BALIK S Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu. Su Ürünleri Dergisi. 2009; 26(2): 129 - 134.
Vancouver ÖZDEMİR MİS D,AYGEN C,USTAOĞLU M,BALIK S Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu. Su Ürünleri Dergisi. 2009; 26(2): 129 - 134.
IEEE ÖZDEMİR MİS D,AYGEN C,USTAOĞLU M,BALIK S "Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu." Su Ürünleri Dergisi, 26, ss.129 - 134, 2009.
ISNAD ÖZDEMİR MİS, DİDEM vd. "Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu". Su Ürünleri Dergisi 26/2 (2009), 129-134.