Yıl: 2010 Cilt: 1 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 91 - 100 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu

Öz:
1 Mayıs 2004 ve 1 Ocak 2007 tarihlerinde Avrupa Birliği(AB)’ne üye olan Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinden AB’nin eski üyelerine doğru gerçekleşmesi beklenen göç, bu ülkelerde korkulara sebep olmuştur. Bu sebepten yeni üyelerden gelmesi beklenen işgücü göçüne yönelik geçiş süreleri uygulamalarıyla bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Ancak korkulanın aksine, çok yoğun bir göç dalgası yaşanmamıştır. Üstelik düşük doğurganlık sebebiyle yaşlanan ve nüfusu azalan AB’nin refah seviyesini devam ettirebilmek için bu göçmenlere ihtiyacı vardır.
Anahtar Kelime:

Problem of migration flows from transition economies to the old members of the European Union

Öz:
The expected migration flows from the Central and Eastern European countries that joined in the European Union in 1st May 2004 and 1st January 2007 had caused fears in those old members of the union. Thus, they restrict access to their labour markets to workers from Eastern Europe for seven years of transitional period. Despite those fears, they did not experience massive migration flows. In fact, due to the low fertility and ageing population, EU is in the need of workers migration in order to sustain its growth level and increase the welfare.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKBAŞ, Arif., (2008). “AB Ülkelerindeki işgücü ve potansiyelleri” http://www.stratejikboyut.com/makale/ab-ulkelerindeki-is-gucu-ve-potansiyelleri-315.html
 • BIJWAARD, Govert E.,(2009) “Labour market Status and Migration Dynamics”, Econometric Institute Report, EI, 2009-25
 • BISHOP, Kate. (2004) “Employment and Unemployment in the New EU Member Countries”, Labour Market Trends, July 2004, 112,7;ABI/INFORM Global
 • BREITENFELLNER,Andreas., CUARESMA, Jesus Crespo., MOOSLECHNER, Peter ve GRÜNWALD,Doris Ritzberger. (2008). “The Impact of EU Enlargement in 2004 and 2007 on FDI and Migration Flows-Gravity Analysis of Factor Mobility” , Monetary Policy&The Economy, Q2/2008 CASI, Laura (2009). “Enhancing Trade Through Migration-A Gravity Model of the Network Effect”, No 35, ISLA Working Papers, ISLA, Centre for research on Latin American Studies and Transition Economies, Universita' Bocconi, Milano, Italy, http://econpapers.repec.org/RePEc:slp:islawp:islawp35.
 • ENGFER, Uwe ve SENG, Thomas. (1997).“Differentiation of the Standard of Living in Eastern Central Europe and East-West Migration”, Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt und Berufs forschung,vol.30, issue 3: pages 601-611, abstract.
 • EREN, Ercan ve BİLDİRİCİ, Melike. (2001) “Post Sosyalist Ülkelerde Geçiş Sorunları: Başarı ve Başarısızlıklar”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Mart 2001
 • GENÇLER, Ayhan.(2006). “Avrupa Birliği’nin Göç Politikası”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Konferansları, 49. Kitap, 2006
 • HUSZ, Dora (2002). “Free Movement of Workers: Why so Sensitive? An analysis of factors standing behind the transitional period to be imposed on the movement of labour from the Central and Eastern European countries after their accession to the EU”. E-journal, ISSN 1505-1161.
 • KARLUK, S. Rıdvan, (2005). Avrupa Birliği ve Türkiye, 8. Bası, İstanbul: Beta
 • KIM, Mina.(2008). “Regional Integration and Adjustment Costs”, http://www.wlu.ca/viessmann/WLU_08/Kim.pdf
 • LUNDBORG, Per ve RECHEA, Calin.(2002). “ Will Transition Countries Benefit or Lose from the Brain Drain?”, FIEF Working Paper Series, 2002, No.187
 • PUGA, Diego. (2002). “European regional policies in light of recent location theories”. Journal of Economic Geography 2
 • YİĞİT, Dilek, “Avrupa Birliği’nde İşçilerin Serbest Dolaşımı”, http://www.treasury.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Hazine%20Web/Arastirma%20Yayin/%c3%87al%c4%b1%c5%9fma%20Raporlar%c4%b1/Avrupa%20Birli%c4%9fi'nde%20%c4%b0%c5%9fcilerin%20Serbest%20Dola%c5%9f%c4%b1m%c4%b1.pdf
 • YÜCE DURAL, Betül. (2007). Geçiş Ekonomileri-Plandan Piyasaya, İstanbul: Beta yayınevi
 • Standard Eurobarometer 66: Autumn 2006
 • Euractiv – AB haber ve politika portalı(2008) http://www.euractiv.com.tr/abnin-gelecegi/article/bulgaristan-ve-romanyadan-ab-ulkelerine-isci-gocu-yok
 • International Organization for Migration, (2009) http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/lang/en
 • “Free movement of labour in the EU-25”, http://www.euractiv.com/en/enlargement/free-movement-labour-eu-25/article-129648
 • “Free movement of labour in the EU-27”, http://www.euractiv.com/en/mobility/free-movement-labour-eu-27/article-129648
 • “Future Migration Flows from Eastern Europe”, http://www.migrationwatchuk.org/briefingPaper/document/40
 • “What is the problem, The impact of immigration”, http://www.migrationwatchuk.org/outlineProblem.php
 • Gülçin Karadeniz , “Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerde Genel Demografik Eğilimler”, Temmuz 2001 – Brüksel Ts/Bxl/01-37
 • http://www.abhaber.com/belgeler/blg_00052.asp
 • http://www.abhaber.com/haber.php?id=1753
 • http://www.abhaber.com/haber.php?id=14126
 • http://www.abhaber.com/haber.php?id=9185
 • http://www.abhaber.com/ozelhaber.php?id=1271
APA YÜCE DURAL B (2010). Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu. , 91 - 100.
Chicago YÜCE DURAL BETÜL Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu. (2010): 91 - 100.
MLA YÜCE DURAL BETÜL Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu. , 2010, ss.91 - 100.
AMA YÜCE DURAL B Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu. . 2010; 91 - 100.
Vancouver YÜCE DURAL B Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu. . 2010; 91 - 100.
IEEE YÜCE DURAL B "Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu." , ss.91 - 100, 2010.
ISNAD YÜCE DURAL, BETÜL. "Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu". (2010), 91-100.
APA YÜCE DURAL B (2010). Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(26), 91 - 100.
Chicago YÜCE DURAL BETÜL Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1, no.26 (2010): 91 - 100.
MLA YÜCE DURAL BETÜL Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.26, 2010, ss.91 - 100.
AMA YÜCE DURAL B Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 1(26): 91 - 100.
Vancouver YÜCE DURAL B Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 1(26): 91 - 100.
IEEE YÜCE DURAL B "Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, ss.91 - 100, 2010.
ISNAD YÜCE DURAL, BETÜL. "Geçiş ekonomilerinden Avrupa Birliği'nin eski üyelerine göç sorunu". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1/26 (2010), 91-100.