Yıl: 2010 Cilt: 1 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 186 - 195 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay

Öz:
Bu çalışmanın amacı örgütsel adalet ile örgütsel sinisizm arasında bir ilişki olup olmadığı sorusuna cevap aramaktır. Araştırma kapsamında bir devlet üniversitesinin İ.İ.B.F.’ de görev yapan 20 akademisyenle mülakat yapılmıştır. Araştırma sonucunda adaletsizlik algısının örgütsel sinisizme neden olmakla birlikte adaletsizliğe tepki gösterme gücünün örgütsel sinisizmin asıl belirleyicisi olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Does perception of injustice trigger cynicism? : A case study

Öz:
The aim of this study is to look for the answers for the question that if there is a relation between organizational justice and organizational cynicism. In the scope of the study, interviews have been made with 20 academicians that work at a faculty of Economics and Administrative Sciences in some government university. As a result of the research, it has been arrived to a conclusion that even though the perception of injustice results in cynicism, the power of reaction towards the injustice is the real decisive factor of organizational cynicism.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ANDERSSON, L. M. ve BATEMAN, T. S. (1997). “Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects”, Journal of Organizational Behavior, 18 (5): 449-469.
 • BERNERTH, Jeremy B., ARMENAKIS, Achilles A., FEILD, Hubert S. ve WALKER, H. Jack (2007). “Justice, Cynicism, and Commitment: A Study of Important Organizational Change Variables”, Journal of Applied Behavioral Science , Vol. 43, No. 3: 303-326.
 • BYRNE, Zinta S. ve HOCHWARTER, Wayne A. (2008). “Perceived Organizational Support and Performance: Relationships Across Levels of Organizational Cynicism”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 23, No. 1: 54-72.
 • COHEN-CHARASH, Yochi ve SPECTOR, Paul E. (2001). “The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis”, Organizational Behavior and Human Decision Processes,Vol. 86, No. 2: 278–321.
 • CORDES, C.L. ve DOUGHERTY, T.W.(1993). “Review and an Integration of Research in Job Burnout”, Academy of Management Review, Vol. 18: 621-56.
 • COSTA, P. T. Jr., ZONDERMAN, A. B., McCRAE, R. R. ve WILLIAMS, R. B. Jr. (1983). “Content and Comprehensiveness in the MMPI: An Item Factor Analysis in a Normal Adult Sample”, Journal of Personality and Social Psychology, 48 (4): 925-933.
 • DEAN, J. W., BRANDES, P. and DHARWADKAR, R.(1998). “Organizational Cynicism”, Academy of Management Review, 23 (2):341-352.
 • EKER, Gülden (2006). “Örgütsel Adalet Algısı Boyutları ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • FITZGERALD, Michael Robert (2002). “Organizational Cynicism: Its Relationship to Perceived Organizational Injustice and Explanatory Style”, Doctor of Philosophy, Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in the Department of Psychology of the Graduate School of Arts and Sciences.
 • GREENBERG, J. ve COLQUITT, Jason (2005), Handbook of Organizational Justice. Routledge, 2005
 • JAMES, M. S. L. (2005). “Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of the Potential Positive and Negative Effects on School Systems” , The Florida State University College of Business, Spring Semester.
 • KANTER, D. L. ve MIRVIS, P. H. (1989). The Cynical Americans. San Francisco: Jossey-Bass.
 • KICKUL, Jill R., NEUMAN, George, PARKER, Christopher ve FINKL, Jon (2001). “Settling the Score: The Role of Organizational Justice in the Relationship Between Psychological Contract Breach and Anticitizenship Behavior”, Employee Responsibilities and Rights Journal, Vol. 13, No. 2.
 • MIRVIS, P. ve KANTER, D. L. (1992). “Beyond Demography: A Psychological Profile of the Workforce”, Human Resource Management, 30: 45-68.
 • NAUS, Fons, VAN ITERSON, Ad ve ROBERT, Roe (2007). “Organizational Cynicism: Extending the Exit, Voice, Loyalty, and Neglect Model of Employees’ Responses to Adverse Conditions in the Workplace”, Human Relations, Volume 60(5): 683–718.
 • ÖZEN, Janset (2001). “Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının Vatandaşlık Davranışının Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1/1, Ekim 2001.
 • ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut (2003). “Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 21: 77–96.
 • ÖZGENER, Şevki, ÖĞÜT, Adem ve KAPLAN, Metin (2008), “İşgören-İşveren İlişkilerinde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Sinizm”, içinde ÖZDEVECİOĞLU, M. ve KARADAL, H., (ed.) Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar, Ankara: İlke Yayınevi
 • SKARLICKI, Daniel P. ve FOLGER, Robert (1997). “Retaliation in the Workplace: The Roles of Distributive, Procedural, and Interactional Justice”, Journal of Applied Psychology,1997, Vol. 82, No. 3: 434-443.
 • TUTAR, Hasan (2007). “Erzurum’da Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.12, S.3: 97-120.
 • WANOUS, J.P., REICHERS, A.E. ve AUSTIN ,J.T. (1994). „Organizational Cynicism: An Initial Study”, Academy of Management Best Papers Proceedings, 269-273.
 • YILDIRIM, Fatma (2007). “İş Doyumu ile Örgütsel Adalet İlişkisi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, CİLT: 62–1.
APA KUTANİS ÖZEN R, ÇETİNEL E (2010). Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. , 186 - 195.
Chicago KUTANİS ÖZEN Rana,ÇETİNEL Emine Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. (2010): 186 - 195.
MLA KUTANİS ÖZEN Rana,ÇETİNEL Emine Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. , 2010, ss.186 - 195.
AMA KUTANİS ÖZEN R,ÇETİNEL E Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. . 2010; 186 - 195.
Vancouver KUTANİS ÖZEN R,ÇETİNEL E Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. . 2010; 186 - 195.
IEEE KUTANİS ÖZEN R,ÇETİNEL E "Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay." , ss.186 - 195, 2010.
ISNAD KUTANİS ÖZEN, Rana - ÇETİNEL, Emine. "Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay". (2010), 186-195.
APA KUTANİS ÖZEN R, ÇETİNEL E (2010). Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(26), 186 - 195.
Chicago KUTANİS ÖZEN Rana,ÇETİNEL Emine Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1, no.26 (2010): 186 - 195.
MLA KUTANİS ÖZEN Rana,ÇETİNEL Emine Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.26, 2010, ss.186 - 195.
AMA KUTANİS ÖZEN R,ÇETİNEL E Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 1(26): 186 - 195.
Vancouver KUTANİS ÖZEN R,ÇETİNEL E Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 1(26): 186 - 195.
IEEE KUTANİS ÖZEN R,ÇETİNEL E "Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, ss.186 - 195, 2010.
ISNAD KUTANİS ÖZEN, Rana - ÇETİNEL, Emine. "Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1/26 (2010), 186-195.