Yıl: 2010 Cilt: 13 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 76 - 90 Metin Dili: Türkçe

Çocukları suç davranışına yönelten olası risk faktörleri

Öz:
Çocuk suçluluğu incelenmesi ve müdahale edilmesi gereken önemli bir sorundur. Geçmişten günümüze birçok araştırmada çocuk suçluluğu konusuna odaklanılmış ve çocukları suça yönelten olası risk faktörleri tespit edilmiştir. Çocukları suç davranışına yönelten olası risk faktörlerini belirlemenin, çocuk suçluluğunu önlemeye yönelik planların geliştirilmesi bakımından son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, çocukluk çağında suç işleyenlerin yetişkinlikte tekrar suç işleme olasılıklarının daha yüksek olduğu bilgisi, çocuk suçluluğuna yönelik geliştirilen müdahalelerin yetişkin suçluluğunu da önleyebileceğini göstermekte ve konunun önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda yapılan ve çocukları suç davranışına yönelten olası risk faktörlerini inceleyen araştırmaları ele almak, bulgular üzerinden genel bir çerçeve oluşturmak ve konunun önemine dikkat çekmek amaçlanmaktadır. İncelemeler sonucunda, çocukları suç davranışına yönelten olası risk faktörlerinin, ailesel, bireysel ve çevresel faktörler olmak üzere birbirleriyle ilişkili üç ana grupta toplandığı ve bu faktörlerin çocuk suçluluğunda doğrudan ya da dolaylı yoldan rol oynayabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Psikoloji

Risk factors related to child delinquency

Öz:
Child delinquency is an important problem that should be examined in detail. Several studies have focused on this problem and have determined a variety of risk factors related to child delinquency. It is proposed that the probability of being arrested in adulthood is higher for individuals who were arrested in their youth. Therefore, it is important to know possible risk factors related to child delinquency for preventing both child and adult delinquency. The purpose of the current study is to review studies evaluating risk factors related to child delinquency and to form a general view of risk factors based on research findings. In the light of examinations, three main groups are formed: Family characteristics, child characteristics and environmental characteristics. It is observed that all factors are related to each other and they play important roles in child delinquency both directly and indirectly.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alltucker, K. W., Bullis., M., Close, D. ve Yovanoff, P. (2006). Different "pathways to juvenile delinquency: Characteristics of early and late starters in a sample of previously incarcerated youth. Journal of Child and Family Studies, 15(4), 479-492.
 • Andrew, J. M. (1981). Delinquency: Correlating variables. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 10(2), 136-140.
 • Apel, R., Bushway, S. D., Paternoster, R., Brame, R. ve Sweeten, G. (2008). Using state child labor laws to identify the causal effect of youth employment on deviant behavior and academic achievement. Journal of Quantitative Criminology, 24, 337-362.
 • Ayrancı, Ü., Köşgeroğlu, N. ve Günay, Y. (2004). Televizyonda çocukların en çok seyrettikleri saatlerde gösterilen filmlerdeki şiddet düzeyi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5, 133-140.
 • Bachman, J. G., Safron, D. J., Rogala Sy, S. ve Schulenberg, J. E. (2003). Wishing to work: New perspectives on how adolescents' part-time work intensity is linked to educational disengagement, substance use, and other problem behaviors. International Journal of Behavioral Development, 27(4), 301-315.
 • Bal, H. (2007). Toplumsal eşitsizlik temelinde çocuk suçluluğu (İsparta-Van Karşılaştırması). Sosyoloji Dergisi Ülgen Oskay'a Armağan Özel Sayısı, 293-311.
 • Barnes, G. M., Hoffman, J. H., Welte, J. W., Farrell, M. P. ve Dintcheff, B. A. (2007). Adolescents' time use: Effects on substance use, delinquency, and sexual activity. Journal of Youth and Adolescence, 36, 697-710.
 • Baron, S. W. (2008). Street youth, unemployment, and crime: Is it that simple? Using General Strain Theory to untangle the relationship. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 50(4), 399-434.
 • Basut, E. ve Erden, G. (2005). Suça yönelen ve yönelmeyen ergenlerin stres belirtileri ve stresle başa çıkma örüntüleri yönünden incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 12(2), 48-55.
 • Bonham, E. (2006). Adolescent mental health and the juvenile justice system. Pediatric Nursing, 32(6), 591-595.
 • Brendgen, M., Vitaro, F., Tremblay, R. E. ve Wanner, B. (2002). Parent and peer effects on delinquency-related violence . and dating violence: A test of two mediational models. Social Development, 11(2), 225-244.
 • Busseri, M. A., Willoughby, T. ve Chalmers, H. (2007). A rationale and method for examining reasons for linkages among adolescent risk behaviors. Journal of Youth and Adolescence, 36, 279-289.
 • Cantillon, D. (2006). Community social organization, parents, and peers as mediators of perceived neighborhood block characteristics on delinquent and prosocial activities. American Journal of Community Psychology, 37(1-2), 111-127.
 • Cheng, T. (2004). Impact of family stability on children's delinquency: An implication for family preservation. Journal of Family Social Work, 5(1), 47-60.
 • Cheung, C. K., Ngai, N. P. ve Ngai, S. S. Y. (2007). Family strain and adolescent delinquency in two Chinese cities, Guangzhou and Hong Kong. Journal of Child and Family Studies, 16, 626-641.
 • Comanor, W. S. ve Phillips, L. (2002). The impact of income and family structure on delinquency. Journal of Applied Economics, 5(2), 209-232.
 • Cullen, F. T., Unnever, J. D., Hartman, J. L., Turner, M. G. ve Agnew, R. (2008). Gender, bullying victimization, and juvenile delinquency: A test of General Strain Theory. Victims and Offenders, 3, 331-349.
 • Çeliköz, N., Seçer, Z. ve Durak, T. (2008). Suç işleyen ve işlemeyen çocukların düşünme becerileri ve ahlaki yargılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 335-350.
 • DeGarmo, D. S. ve Forgatch, M. S. (2005). Early development of delinquency within divorced families: evaluating a randomized preventive intervention trial. Developmental Science, 8(3), 229-239.
 • Dembo, R., Schmeidler, J. ve Wothke, W. (2003). Impact of a family empowerment intervention on delinquent behavior: A latent growth model analysis. Journal of Offender Rehabilitation, 37(2), 17-41.
 • Dembo, R., Wothke, W., Shemwell, M., Pacheco, K., Seeberger, W., Rollie, M., Schmeidler, J. ve Livingston, S. (2000). A structural model of the influence of family problems and child abuse factors on serious delinquency among youths processed at a juvenile assessment center. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 10(1), 17-31.
 • Deng, S. ve Roosa, M. W. (2007). Family influences on adolescent delinquent behaviors: Applying the social development model to a Chinese sample. American Journal of Community Psychology, 40, 333-344.
 • Duncan, G. J., Boisjoly, J. ve Mullan Harris, K. (2001). Sibling, peer, neighbor, and schoolmate correlations as indicators of the importance of the context for adolescent development. Demography, 35(3), 437-447.
 • Farrell, M. P. ve Dintcheff, B. A. (2006). Effects of parental monitoring and peer deviance on substance use and delinquency. Journal of Marriage and Family, 68, 1084- 1104.
 • Farrington, D. P., Coid, J. W. ve Murray, J. (2009). Family factors in the intergenerational transmission of offending. Criminal Behaviour and Mental Health, 19, 109-124.
 • Fauth, R. C., Leventhal, T. ve Brooks-Gunn, J. (2007). Welcome to the neighborhood? Long-term impacts of moving to low-poverty neighborhoods on poor children's and adolescents' outcomes. Journal of Research on Adolescence, 77(2), 249-284.
 • Ford, J. A. (2005a). The connection between heavy drinking and juvenile delinquency during adolescence. Sociological Spectrum, 25, 629-650.
 • Ford, J. A. (2005b). Substance use, the social bond, and delinquency. Sociological Inquiry, 75(1), 109-128.
 • Gamier, H. E. ve Stein, J. A. (2002). An 18-year model of family and peer effects on adolescent drug use and delinquency. Journal of Youth and Adolescence, 31(1), 45-56.
 • Gorman-Smith, D., Tolan, P. H. ve Henry, D. B. (2000). A developmental-ecological model of the relation of family functioning to patterns of delinquency. Journal of Quantitative Criminology, 16(2), 169-198.
 • Gönültaş, M. B. (2009). Adana ilinde mala ve şahsa karşı suç işleyen çocukların sosyodemografik özelliklerinin ortaya konulması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Tıp Anabilim Dalı.
 • Graber, J. A., Nichols, T., Lynne, S. D., Brooks-Gunn, J. ve Botvin, G. J. (2006). A longitudinal examination of family, friend, and media influences on competent versus problem behaviors among urban minority youth. Applied Developmental Science, 10(2), 75-85.
 • Gültekin Akduman, G., Akduman, B. ve Cantürk, G. (2007). Ergen suçluluğunda bazı kişisel ve ailesel özelliklerin incelenmesi. Türk Pediatri Arşivi, 42, 156-161.
 • Hay, C., Fortson, E. N., Hollist, D. R., Altheimer, I. ve Schaible, L. M. (2007). Compounded risk: The implications for delinquency of coming from a poor family that lives in a poor community. Journal of Youth and Adolescence, 36, 593-605.
 • Haynie, D. L. ve Osgood, D. W. (2005). Reconsidering peers and delinquency: How do peers matter? Social Forces, 84(2), 1109-1130.
 • Haynie, D. L., Silver, E. ve Teasdale, B. (2006). Neighborhood characteristics, peer networks, and adolescent violence. Journal of Quantitative Criminology, 22, 147-169.
 • Henry, D. B., Tolan, P. H. ve Gorman-Smith, D. (2001). Longitudinal family and peer group effects on violence and nonviolent delinquency. Journal of Clinical Child Psychology, 30(1), 172-186.
 • Hope, T. L., Grasmick, H. G. ve Pointon, L. J. (2003). The family in Gottfredson and Hirschi's General Theory of Crime: Structure, parenting, and self-control. Sociological Focus, 36(4), 291-311.
 • Huesmann, L.R. ve Moise, J. (1996). Media violence: A demonstrated public threat to children. Harvard Mental Health Letter, 12(12), 5-7.
 • Ilomâki, E., Viilo, K., Hakko, H., Marttunen, M., Mâkikyrö, T., Râsânen, P. ve Study-70 Workgroup. (2006). Familial risks, conduct disorder and violence. A Finnish study of 278 adolescent boys and girls. European Child and Adolescent Psychiatry, 75,46-51.
 • Kalb, G. ve Williams, J. (2003). Delinquency and gender. Applied Economics Letters, 10, 425-429.
 • Keller, T. E., Catalano, R. F., Haggerty, K. P. ve Fleming, C. B. (2002). Parent figure transitions and delinquency and drug use among early adolescent children of substance abusers. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 28(3), 399-427.
 • Kierkus, C. A. ve Baer, D. (2002). A social control explanation of the relationship between family structure and delinquent behavior. Canadian Journal of Criminology, 44(A), 425- 458.
 • Kim, H. S. ve Kim, H. S. (2008). The impact of family violence, family functioning, and parental partner dynamics on Korean juvenile delinquency. Child Psychiatry and Human Development, 39, 439-453.
 • Kocadaş, B. (2007). Düşük sosyo-ekonomik yapı suç ilişkisi: Malatya'da çocuk suçluluğu. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 1, 157-186.
 • Koolhof, R., Loeber, R., Wei, E. H., Pardini, D. ve Collot D'escury, A. (2007). Inhibition deficits of serious delinquent boys of low intelligence. Criminal Behavior and Mental Health, 77,274-292.
 • Kouvonen, A. ve Kivivuori, J. (2001). Part-time jobs, delinquency and victimization among Finnish adolescents. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2, 191-212.
 • Kovachevikj, R., Bijedikj, M., Kuralikj-Kjishikj, L. ve Muftikj, E. (2009). Family risk factors as indicators of behavioral problems with youth. Psychological and Pedagogical Survey, 70(1-2), 63-71.
 • Kreager, D. A. (2004). Strangers in the halls: Isolation and delinqiiency in school networks. Social Forces, 53(1), 351-390.
 • Laird, R. D., Pettit, G. S., Bates, J. E. ve Dodge, K. A. (2003). Parents' monitoring-relevant knowledge and adolescents' delinquent Behavior: Evidence of correlated developmental changes and reciprocal influences. Child Development, 74(3), 752-768.
 • Latimer, J. (2001). A meta-analytic examination of youth delinquency, family treatment, and recidivism. Canadian Journal of Criminology, 43, 237-253.
 • Leung, A. (2003). Delinquency, schooling, and work: Time allocation decision of youth. Applied Economics Letters, 10, 943-949.
 • Levine Coley, R., Eileen Morris, J. ve Hernandez, D. (2004). Out-of-school care and problem behavior trajectories among low-income adolescents: Individual, family, and neighborhood characteristics as sdded risks. Child Development, 75(3), 948-965.
 • Ludwig, J., Duncan, G. J. ve Hirschfield, P. (2001). Urban poverty and juvenile crime: Evidence from a randomized housing-mobility experiment. The Quarterly Journal of Economics, 116(2), 655-679.
 • Mack, K. Y., Leiber, M. J., Featherstone, R. A. ve Monserud, M. A. (2007). Reassessing the family-delinquency association: Do family type, family processes, and economic factors make a difference? Journal of Criminal Justice, 35, 51-67.
 • Mallett, C. A., Stoddard Dare, P. ve Seek, M. M. (2009). Predicting juvenile delinquency: The nextis of childhood maltreatment, depression and bipolar disorder. Criminal Behaviour and Mental Health, 19, 235-246.
 • Mancini, J. A. ve Huebner, A. J. (2004). Adolescent risk behavior patterns: Effects of structured time-use, interpersonal connections, self-system characteristics, and socio-demographic influences. Child and Adolescent Social Work Journal, 21(6), 647-668.
 • Mann, E. A. ve Reynolds, A. F. (2006). Early intervention and juvenile delinquency prevention: Evidence from the Chicago Longitudinal Study. Social Work Research, 30(3), 153rl67.
 • Mason, W. A. ve Windle, M. (2002). Reciprocal relations between adolescent substance use and delinquency: A longitudinal latent variable analysis. Journal of Abnormal Psychology, 777(1), 63-76.
 • Mears, D. P. ve Field, S. H. (2002). A closer look at the age, peers, and delinquency relationship. Western Criminology Review, 4( 1), 20-29.
 • Miller, W. J. ve Matthews, R. A. (2001). Youth employment, differential association, and juvenile delinquency. Sociological Focus, 34(3), 251-268.
 • Najman, J. M., Hayatbakhsh, M. R., McGee, T. R., Bor, W., O'Callaghan, M. J. ve Williams, G. M. (2009).The impact of puberty on aggression/delinquency: Adolescence to young adulthood. The Australian and New Zealand Journal Of Criminology, 42(3), 369-386
 • Narusyte, J., Andershed, A. K., Neiderhiser, J. M. ve Lichtenstein, P. (2007). Aggression as a mediator of genetic contributions to the association between negative parent-child relationships and adolescent antisocial behavior. European Child and Adolescent Psychiatry, 16, 128-137.
 • Neto, F. (2009). Behavioral problems of adolescents from returned Portuguese immigrant families. North American Journal of Psychology, 77(1), 133-142.
 • Oman, R. F., Yesely, S. K. ve Aspy, C. B. (2005). Youth Assets, Aggression, and Delinquency Within the Context of Family Structure. American Journal of Health Behavior, 29(6), 557-568.
 • Overbeek, G., Vollebergh, W., Engels, R. ve Meeus, W. (2005). Juvenile delinquency as acting out: Emotional disturbance mediating the effects of parental attachment and life events. European Journal of Developmental Psychology, 2(1), 39-46.
 • Özbay, Ö. (2004). Yaş, adolesan suçları ve sosyal bağ teorisi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 1, 53-76.
 • Paradise, M. J. ve Cauce, A. M. (2003). Substance use and delinquency during adolescence: A prospective look at an at-risk sample. Substance Use & Misuse, 38(3-6), 701- 723.
 • Parker, J. S. ve Benson, M. J. (2004). Parent-adolescent relations and adolescent functioning: Self-esteem, substance abuse, and delinquency. Adolescence, 39(155), 519-530.
 • Parker, J. S. ve Morton, T. L. (2009). Distinguishing between early and late onset delinquents: Race, income, verbaL intelligence and impulsivity. North American Journal of Psychology, 11(2), 273-284.
 • Paschall, M. J., Ringwalt, C. L. ve Flewelling, R. L. (2003). Effects of parenting, father absence, and affiliation with delinquent peers on delinquent behavior among African- American male adolescents. Adolescence, 38(149), 15- 34.
 • Paternoster, R., Bushway, S., Brame, R. ve Apel, R. (2003). The effect of teenage employment on delinquency and problem behaviors. Social Forces, 82(1), 297-335.
 • Pearce, L. D. ve Haynie, D. L. (2004). Intergenerational religious dynamics and adolescent delinquency. Social Forces, 82(4), 1553-1572.
 • Regnerus, M. D. (2003). Linked lives, faith and behavior: Intergenerational religious influence on adolescent delinquency. Journal for the Scientific Study of Religion, 42(2), 189-203.
 • Robertson, A. A., Dill, P. L., Husain, J. ve Undesser, C. (2004). Prevalence of mantal illness and substance abuse disorders among incarcerated juvenile offenders in Mississippi. Child Psychiatry and Human Development, 35(1), 55-74.
 • Saleh, F. M. ve Vincent, G. M. (2005). Juveniles who commit sex crimes. Adolescent Psychiatry, 28, 183-207.
 • Sevecke, K., Kosson, D. S. ve Krischer, M. K. (2009). The relationship between Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Conduct Disorder, and Psychopathy in adolescent male and female detainees. Behavioral Sciences and the Law, 27, 577-598.
 • Shek, D. T. L. (2005). Paternal and maternal influences on the psychological well-being, substance abuse, and delinquency of Chinese adolescents experiencing economic disadvantage. Journal of Clinical Psychology, 61(3), 219-234.
 • Simoes, C., Matos, M. G. ve Batista-Foguet, J. M. (2008), Juvenile delinquency: Analysis of risk and protective factors using quantitative and qualitative methods. Cognition, Brain, Behavior: An Interdisciplinary Journal, 12(4), 389-408.
 • Smith, D. J. ve Ecob, R. (2007). An investigation into causal links between victimization and offending in adolescents. The British Journal of Sociology, 55(4), 633-659.
 • Stouthamer-Loeber, M., Wei, E. H., Homish, D. L. ve Loeber, R. (2002). Which family and demographic factors are related to both maltreatment and persistent serious juvenile delinquency. Children's Services: Social Policy, Research, and Practice, 5(4), 261-272.
 • Tatum, B. L. (2001). Family support and African American delinquency. The Justice Professional, 14(4), 287-309.
 • Taylor, T. J., Friday, P. C., Ren, X., Weitekamp, E. G. M. ve Kerner, H. J. (2004). Risk and protective factors related to offending: Results from a Chinese cohort study. The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 37, 13-31.
 • Taylor, J., McGue, M. ve Iacono, W. G. (2000). Sex differences, assortive mating, and cultural trasmissions effects on adolescent delinquency: A twin family study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(4), 433-440.
 • Theokas, C. ve Lerner, R. M. (2006). Observed ecological as¬sets in families, schools, and neighborhoods: Conceptu¬alization, measurement, and relations with positive and negative developmental outcomes. Applied Developmental Science, 10(2), 61-74.
 • Thomas, D. E., Bierman, K. L., Thompson, C. ve Powers, C. J. (2008). Double jeopardy: Child and school characteristics that predict aggressive-disruptive behavior in first grade. School Psychology Review, 37(4), 516-532.
 • Titzmann, P. F., Raabe, T. ve Silbereisen, R. K. (2008). Risk and protective factors for delinquency among male adolescent immigrants at different stages of the acculturation process. International Journal of Psychology, 43(1), 19-31.
 • Torrente, G. ve Vazsonyi, A. T. (2008). The salience of the family in antisocial and delinquent behaviors among Spanish adolescents. The Journal of Genetic Psychology, 169(2), 187-197.
 • Trautmann-Villalba, P., Gerhold, M., Laucht, M. ve Schmidt, M. H. (2004). Early motherhood and disruptive behaviour in the school-age child. Acta Paediatrica, 93, 120-125.
 • Turla, A., Aydın, B., Kocakaya, M. ve Sataloğlu, N. (2006). Çocuk suçluluğunda televizyonun rolü. Adli Psikiyatri Dergisi, 3(1), 3-8.
 • Updegraff, K. A., McHale, S. M., Whiteman, S. D., Thayer, S. M. ve Crouter, A. C. (2006). The nature and correlates of Mexican-American adolescents' time with parents and peers. Child Development, 77(5), 1470-1486.
 • Van Bokhoven, I., Matthys, W., Van Goozen, S. H. M. ve Van Engeland, H. (2005). Prediction of adolescent outcome in children with disruptive behaviour disorders. A study of neurobiological, psychological and family factors. European Child and Adolescent Psychiatry, 14, 153-163.
 • Van de Rakt, M., Nieuwbeert, P. ve Apel, R. (2009). Association of criminal convictions between family members: Effects of siblings, fathers and mothers. Criminal Behaviour and Mental Health, 19, 94-108.
 • Van Horn, M. L., Hawkins, J. D., Arthur, M. W. ve Catalano, R. F. (2007). Assessing community effects on adolescent substance use and delinquency. Journal of Community Psychology, 35(8), 925-946.
 • Wakschlag, L. S., Gordon, R. A., Lahey, B. B., Loeber, R, Green, S. M. ve Leventhal, B. L. (2000). Maternal age at first birth and boys' risk for conduct disorder. Journal of Research on Adolescence, 10(4), 417-441.
 • Walker-Barnes, C. J. ve Mason, C. A. (2004). Delinquency and substance use among gang-involved youth: The moderating role of parenting practices. American Journal of Community Psychology, 34(3-4), 235-250.
 • Welte, J. W., Barnes, G. M., Hoffman, J. H., Wieczorek, W. F. ve Zhang, L. (2005). Substance involvement and the trajectory of criminal offending in young males. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 31, 267-284.
 • Wright, J. P., Cullen, F. T. ve Williams, N. (2002). The embed- dedness of adolescent employment and participation in delinquency: A life course perspective. Western Criminology Review, 4( 1), 1-19.
APA KORKMAZ N, ERDEN H (2010). Çocukları suç davranışına yönelten olası risk faktörleri. Türk Psikoloji Yazıları, 13(25), 76 - 90.
Chicago KORKMAZ N. Melike,ERDEN HATİCE GÜLSEN Çocukları suç davranışına yönelten olası risk faktörleri. Türk Psikoloji Yazıları 13, no.25 (2010): 76 - 90.
MLA KORKMAZ N. Melike,ERDEN HATİCE GÜLSEN Çocukları suç davranışına yönelten olası risk faktörleri. Türk Psikoloji Yazıları, vol.13, no.25, 2010, ss.76 - 90.
AMA KORKMAZ N,ERDEN H Çocukları suç davranışına yönelten olası risk faktörleri. Türk Psikoloji Yazıları. 2010; 13(25): 76 - 90.
Vancouver KORKMAZ N,ERDEN H Çocukları suç davranışına yönelten olası risk faktörleri. Türk Psikoloji Yazıları. 2010; 13(25): 76 - 90.
IEEE KORKMAZ N,ERDEN H "Çocukları suç davranışına yönelten olası risk faktörleri." Türk Psikoloji Yazıları, 13, ss.76 - 90, 2010.