Yıl: 2000 Cilt: 40 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 39 - 47 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar

Öz:
Modern süt sıgırcılık isletmelerinde basarıyı belirleyen en önemli ölçütlerden birisi de döl verimi düzeyidir. Bu çalısmada A.Ü. Veteriner Fakültesi Egitim, Arastırma ve Uygulama Çiftligi’nde 1988-97 yılları arasında yetistirilen ve çogu Holstayn olan 126 inege ait 256 laktasyon kaydı ilk buzagılama yası (IBY), buzagılama aralıgı (BA) ve gebelik basına tohumlama sayısı (GBTS) yönünden incelenmis ve bu özellllikler bakımından hedeflenen degerlere ulasılamaması neticesinde meydana gelen mali kayıplar hesaplanmıstır. Incelenen dönemde ortalama IBY, BA ve GBTS degerleri sırasıyla 863 gün, 443 gün ve 2 adet olarak tespit edilmistir. Bu rakamlar hedef degerlerle karsılastırıldıgında sırasıyla 133 gün, 77 gün ve 0.3 adet gibi fazlalık görülmektedir. IBY ve BA’nda 1 gün gecikmeden kaynaklanan mali kayıplar Nisan 1999 reel fiyatlarıyla sırasıyla 2.428.000 TL ve 1.643.000 TL olarak hesaplanmıstır. Incelenen dönemde IBY, BA ve GBTS’nın hedeflenen degerlere ulasılamamasından kaynaklanan toplam mali kayıp ise 57.365.254.000 TL olarak hesaplanmıstır.
Anahtar Kelime: kısırlık finansal planlama ekonomik zarar eşiği süt sığırcılığı finansman

Konular: Ziraat Mühendisliği

(Financial Losses Due to Interfility in Dairy Herds)

Öz:
Controlling the herd fertility performance at the desired level is one of the most important factors determining the success of a dairy business. In this study, three criteria related to fertility performance, namely; age at first calving (IBY), calving interval (BA) and number of insemination per calving (GBTS) were evaluated to show their finacial effects using the data from 256 lactation of 126 cows which were bred in the Educational and Research Farm of A.Ü. Veterinary Faculty between 1988 and 1997. In the period investigated, the herd average values for IBY, BA and GBTS were 863 days, 443 days and 2 semens respectively. Compared with the targets, these figures represent excesses of 133 days, 77 days and 0.3 semens respectively. The financial losses due to 1 day delay from the targets of IBY and BA calculated to be 2.428.000 TL and 1.643.000 TL respectively. The total financial loss, which includes the losses from not attaining the target levels of the above mentioned three fertility performance factors during 1988 and 1997, to the herd were 57.365.254.000 TL.
Anahtar Kelime: dairy farming finance infertility financial planning economic thresholds

Konular: Ziraat Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Esslemont RJ (1992) Measuring Dairy Herd Fertility. Vet.Rec. 131(10) 209-12
  • 2. Esslemont RJ ve Spincer I (1993). The Incidence and Costs of Disease in Dairy Herds. The Dairy Information System (DAISY) Report No: 2. Pp. 58.
  • 3. Esslemont, RJ ve Peeler EJ (1993) The Scope for Raising Margins in Dairy Herds by Improving Fertility and Health. Br. Vet. J. 149: 537- 547.
  • 4. Dijkhuizen AA, Sol J ve Stelwagen J (1984) A Three Year Herd Health Management Program on Thirty Duch Dairy Farms. III. Economic Evaluation of Fertility Control. Vet. Q. 6(3):158-62.
  • 5. Günlü A (1997). Konya İli Süt Sıgırcılık İsletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri ile Isletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları. A.Ü. Saglık Bilimleri Enstütüsü, Doktora Tezi. Ankara.
  • 6. Kumuk T, Akbal Y ve Türkmut L (1999). Süt Sıgırcılıgında Döl Verimine İliskin Ekonomik Kayıplar ve Yetistiricilerin Bilgi ve Teknoloji İhtiyacı. Uluslararası Hayvancılık ’99 Kongresi 21-24 Eylül 1999,İzmir.S.59-64.
  • 7. Morris RS (1973) The Economics of Improving Reproductive Performance in Dairy Cattle. Vet.Rec. 92 (1): 16.
  • 8. Plaizer JC, King GJ, Dekkers JC ve Lissemore K (1997) Estimation of Economic Values of Indices for Reproductive Performance in Dairy Herd Using Computer Simulation. J. Dairy Sci 80(11): 2775-83.
  • 9. Stankov VG (1978) Losses From Sterility in Cows. Vet. Med. Nauki, 15(1) 34-42.
  • 10. Stott AW, Veerkamp RF ve Wassell TR (1999) The Economics of Fertility in the Dairy Herd. Animal Science 68:49-57.
APA YALÇIN C (2000). Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar. , 39 - 47.
Chicago YALÇIN Cengiz Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar. (2000): 39 - 47.
MLA YALÇIN Cengiz Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar. , 2000, ss.39 - 47.
AMA YALÇIN C Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar. . 2000; 39 - 47.
Vancouver YALÇIN C Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar. . 2000; 39 - 47.
IEEE YALÇIN C "Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar." , ss.39 - 47, 2000.
ISNAD YALÇIN, Cengiz. "Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar". (2000), 39-47.
APA YALÇIN C (2000). Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 40(1), 39 - 47.
Chicago YALÇIN Cengiz Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 40, no.1 (2000): 39 - 47.
MLA YALÇIN Cengiz Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.40, no.1, 2000, ss.39 - 47.
AMA YALÇIN C Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2000; 40(1): 39 - 47.
Vancouver YALÇIN C Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2000; 40(1): 39 - 47.
IEEE YALÇIN C "Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar." Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 40, ss.39 - 47, 2000.
ISNAD YALÇIN, Cengiz. "Süt sığırcılığında infertiliteden kaynaklanan mali kayıplar". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 40/1 (2000), 39-47.