Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması

Yıl: 2010 Cilt: 39 Sayı: 187 Sayfa Aralığı: 160 - 171 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim tarih öğretmenlerinin 2006-2007 eğitim-öğretim yılının tamamı ve 2007-2008 eğitim-öğretim yılının güz döneminde hazırladığı 1735 adet sınav sorusunu, Bloom Taksonomisi’nin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırmaktır. Betimsel yöntemle gerçekleştirilen bu çalışmada, veriler doküman incelemesiyle elde edilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirildiği 1 fen, 3 Anadolu ve 7 genel liseden oluşan toplam 11 lise, amaçlı örneklemle (Purposive Sampling) seçilirken; incelemesi yapılan 1735 sınav sorusunu hazırlayan 40 tarih öğretmeni, rastgele örneklemle (Random Sampling) seçilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre; tarih öğretmenlerinin, Bloom Taksonomisi ve taksonomiye dayalı olarak soru hazırlama hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. Buna ilaveten, tarih dersi sınavlarında en fazla kavrama ve bilgi basamağı sorularının sorulduğu görülmüştür. Başka bir deyişle, tarih öğretmenleri daha ziyade alt düzey düşünmeye yönelik sorular hazırlamışlardır. Sınavlardaki üst düzey soruların tüm sorular içindeki oranının çok sınırlı seviyede kaldığı görülmüştür. Bunların haricinde üç tür liseden Anadolu ve fen liselerinde, genel liselere oranla üst düzey sorulara yetersiz de olsa daha fazla yer verildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: orta öğretim tarih öğretimi tarih öğretmenleri bilişsel alan sınav soruları Bloom Sınıflandırması bilişsel düzey tarih dersi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ANDERSON, Lorin W., KRATHWOHL David R., (Eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives, Longman, New York.
 • BROWN, G. A. ve EDMONSON, R. (1996). ‘Asking Question’, Classroom Teaching Skills The Research Findings of The Teacher Education Project, Ed. E. C. Wragg, Routledge, London.
 • COHEN, Louis ve MANION, Lawrence. (1998). Research Methods In Education, 4th edition, Routledge, New York.
 • ÇEPNİ, Salih. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 3. baskı, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • DEMİRCİOĞLU, İsmail Hakkı. (2005). Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • FARMER, Lesley S. J. (2007). “What Is The Question?”, IFLA Journal, 33(1), 41-49.
 • GALL, Meredith D. (1984). “Synthesis of Research on Teachers’ Questioning”, Educational Leadership, 42(3), 40-47.
 • GARDNER, William, DEMİRTAŞ, Abdullah ve DOĞANAY, Ahmet. (1997). ‘Öğretmen Kılavuzu’, Sosyal Bilimler Öğretimi Programı, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
 • HUSBANDS, Chris. (1996). What Is History Teaching, Open University Press, Buckingham.
 • KAPTAN, Saim. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Web Ofset, Ankara.
 • LINN, Robert. L. ve GRONLUND, Norman. E. (1995). Measurement and Assessment in Teaching, 7th edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • MOORE, Kenneth D. (2001). Classroom Teaching Skills, 5th edition, McGraw Hill, New York,
 • ÖZTÜRK, Cemil. (2005). ‘İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi’ İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Haz. M. Saray, H. Tosun, ATAM Yayınları, Ankara.
 • RAWADIEH, Saleh Moh’d. (1998). An Analysis of The Cognitive Levels of Questions in Jordanian Secondary Social Studies Textbooks According To Bloom’s Taxonomy, The Faculty of The College of Education Ohio University, (Unpublished Dissertation), Ohio.
 • SAFRAN, Mustafa. (1993). “Tarih Öğretiminin Eğitimsel Amaçları”, Belleten, 57(220), ss.827-842.
 • SAFRAN, Mustafa. (2002). “Ortaöğretim Kurumlarında Tarih Öğretiminin Yapı ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma”, Türk Yurdu, 22(175), ss.73-79.
 • SAVAGE, Luise B. (1998). “Eliciting Critical Thinking Skills Through Questioning”, Clearing House, 71(5).
 • SELÇUK, Ziya, KAYILI, Hüseyin ve OKUT, Levent. (2004). Çoklu Zeka Uygulamaları, Nobel Yayın, Ankara.
 • SENEMOĞLU, Nuray. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, 12. baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • SHAUNESSY, Elizabeth. (2000). “Questioning Techniques in the Gifted Classroom”, Gifted Child Today Magazine, 23(5).
 • SÖNMEZ, Veysel. (2004). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, 11. baskı, Anı Yayın, Ankara.
 • WRAGG, E. C. (1998). Primary Teaching Skills, Routledge, New York.
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • YÜKSEL, Sedat. (2007). “Bilişsel Alanın Sınıflamasında (Taksonomi) Yeni Gelişmeler ve Sınıflamalar”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), ss.479-509.
APA ÇOLAK K (2010). Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması. , 160 - 171.
Chicago ÇOLAK Kerem Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması. (2010): 160 - 171.
MLA ÇOLAK Kerem Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması. , 2010, ss.160 - 171.
AMA ÇOLAK K Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması. . 2010; 160 - 171.
Vancouver ÇOLAK K Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması. . 2010; 160 - 171.
IEEE ÇOLAK K "Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması." , ss.160 - 171, 2010.
ISNAD ÇOLAK, Kerem. "Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması". (2010), 160-171.
APA ÇOLAK K (2010). Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması. Milli Eğitim, 39(187), 160 - 171.
Chicago ÇOLAK Kerem Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması. Milli Eğitim 39, no.187 (2010): 160 - 171.
MLA ÇOLAK Kerem Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması. Milli Eğitim, vol.39, no.187, 2010, ss.160 - 171.
AMA ÇOLAK K Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması. Milli Eğitim. 2010; 39(187): 160 - 171.
Vancouver ÇOLAK K Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması. Milli Eğitim. 2010; 39(187): 160 - 171.
IEEE ÇOLAK K "Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması." Milli Eğitim, 39, ss.160 - 171, 2010.
ISNAD ÇOLAK, Kerem. "Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması". Milli Eğitim 39/187 (2010), 160-171.