Yıl: 2010 Cilt: 12 Sayı: 45 Sayfa Aralığı: 61 - 119 Metin Dili: Türkçe

Hisse senedi piyasalarında takvim etkileri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ilişkin bir uygulama

Öz:
ermaye piyasalarının etkin olması; fiyatların geçmiş fiyat hareketleri ile tahmin edilemeyeceği ve bu yolla piyasanın üzerinde getiri elde edilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Ancak piyasaların etkinliği ile ilgili dünya finans piyasaları için yapılan çalışmalarda "Etkin Pazar Hipotezi"nin temel varsayımları ile ters düşen ve "Anomali" olarak tanımlanan bulgulara rastlanmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan zamana bağlı olarak ortaya çıkan anomaliler, "Takvim Etkileri" olarak adlandırılmaktadır. Takvim etkileri; haftanın farklı günlerinde, yılın farklı aylarında ya da ayların belli dönemlerinde hisse senedi fiyatlarında mevsimsel trendler, başka bir ifade ile dönemsellikler görülebileceğini ifade etmektedir.Bu çalışmada dünya hisse senedi piyasalarında görülen dönemselliklerin "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası" (İMKB) için varlığı araştırılmıştır. Detaylı bir literatür incelemesinin ardından; İMKB'de günlere ve aylara dayalı başlıca takvim etkilerinin varlığı 04.01.1988 - 31.12.2007 dönemi için sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal analizler sonucunda; İMKB için "Haftanın Günü Etkisi", "Yılın Ayı Etkisi", "Ay Dönüşü Etkisi", "Yıl Dönüşü Etkisi" ve "Ay İçi Etkisi"nin varlığını önemli ölçüde destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Bunun yanında varlığı tespit edilen takvim etkilerine dayalı olarak oluşturulan yatırım stratejileri ile yine oldukça yüksek bir oranda piyasanın üzerinde getiri elde edilebildiği tespit edilmiştir. Bu sonuç İMKB'nin "Güçlü Formda Etkin" olmadığı yorumunu beraberinde getirmektedir.
Anahtar Kelime:

Öz:
Capital Market Efficiency states that stock prices cannot be predicted based on the information set containing past price movements, publicly available information and even inside information. In addition to this, it is impossible to attain returns higher than the market return. On the other hand, in related literature on market efficiency, there is empirical evidence that state that there are some unexplained market movements called "stock market anomalies". These anomalies that are studied in this paper those related to the "The Calendar Effects". Calendar effects mean that, seasonality can be seen at different days of the week, different months of the year and some parts of months in stock prices.In this paper, seasonalities that are seen in financial markets throughout the world are researched for Istanbul Stock Exchange Market (ISEM). After investigating the related literature with regard to Efficient Market Hypothesis, existence of calendar effects in ISEM were researched with an empirical analysis during the period 04.01.1988 and 31.12.2007. The empirical results suggest that, "Day of the Week Effect", "Month of the Year Effect", "Turn of the Year Effect", "Turn of the Month Effect" and "Intra Month Effect" exists in ISEM. The empirical evidence found also states that it is possible to earn higher return than market return by using the alternative investment strategies related to Calendar Effect tested in this paper. That is to say that ISEM is not efficient.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abraham, A.; D. Ikenbery, "The Individual Investor and the Weekend Effect", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 29, 1994, ss. 263-277.
 • Aggarwal, R.; T. Kishore, "Anomalies or Illusions? Evidence from Stock Markets in Eighteen Countries", Journal of International Money and Finance, Vol 13, 1994, ss. 83-106.
 • Aggarwal, R.; P. Rivoli, "On the Relationship Between the United States and Four Asian Equity Markets", Asian Economic Bulletin, Vol. 6, 1989, ss. 110-117.
 • Aggarwal, R.; P. Rivoli, "Seasonal and the Day of the Week Effect in Four Emerging Markets", Financial Review, Vol. 24, 1989, ss. 541-550.
 • Ajari, R., "The Day of the Week Effect in Stock Returns Further Evidence from Eastern European Emerging Markets'", Emerging Markets Finance and Trade, Vol 40-4, 2004, ss. 54-63.
 • Akyol, A., "Calender Anomalies in Istanbul Stock Exchange: Are They Still There ", www.ssnr.com, SSNR Electronic Library ID 311455, 2006.
 • Arial, R., "A Monthly Effect in Stock Returns", Journal and Financial Economics, Vol. 18, 1987, ss. 1611-1626.
 • Arsad, Z.; A. Coutts, "Security Price Anomalies in the London International Stock Exchange: A 60 Year Perspective", Applied Financial Economic, Vol. 19, 1997, ss. 455-464.
 • Balaban, E., "Day of the Week Effect: New Evidence From an Emerging Stock Market", Applied Economics Letters, Sayı 2, 1995, ss. 139-143.
 • Balaban, E., H. Candemir, "İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bahama Etkileri", İşletme ve Finans, Vol. 113, 1995, ss. 93-104.
 • Balaban, E., "Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Fiyat Aykırılıkları: Gelişen Bir piyasada Gün Etkisine Dair Yeni Betimsel Bulgular", Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliğleri, No: 9504, 1995, ss. 77-105.
 • Balaban, E., "January Effect, Yes! What About Mark Twain Effect", Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliğleri, No: 9509, 1995, ss. 199-214.
 • Balaban, E., M. Bulu, "Monthly Effect in an Emerging Stock Market", Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliğleri, No: 9606, 1995.
 • Banz, R., "The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks", Journal of Financial Economic, Vol. 9, 1981, ss. 3-18.
 • Barberis, N., R. Thaler, "A Survey of Behavioral Finance", www.nber.org, no: 9222, 2002.
 • Barone, E., "The Italian Stock Market Efficiency and Calender Anomalies", Journal of Banking and Finance, Vol. 14, 1990, ss. 483-510.
 • Berges, A., J. Mc Connel; G. Schlarbaum, "An Investigation of the Turn of the Year Effect, the Small Firm Effect and the Tax-Loss-Selling Pressure Hypothesis in Canadian Stock Returns'", Journal of Finance, Vol. 39, 1982, ss. 188-191.
 • Berument, H., H. Kıymaz, "The Day of the Week Effect on Stock Market Volatility and Volume: International Evidence", Review of Financial Economic, Vol. 12, 2003 ss. 363-380.
 • Berument, H., A. İnamlık; H. Kıymaz, "The Day of the Week Effect on Stock market Volatility: Istanbul Stock Exchange", Department of Economic Bilkent University Working Paper, Ankara: 2004.
 • Bildik, R., Hisse Senedi Piyasasında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma, 1. Baskı, İMKB Yayınları, İstanbul: 2000.
 • Bildik, R., "Day of the Week Effect in Turkish Stock and Money Market", www.ssnr.com, SSNR ElectronicLibrary ID 259222, 2001.
 • Bildik, R., "Intraday Seasonalities and Stock Returns: Evidence from the Turkish Stock and Money Market", www.ssnr.com, SSNR Electronic Library ID 251503,2001.
 • Bildik, R., "Are Calender Anomalies Still Alive: Evidence From the Istanbul Stock Exchangewww.ssnr.com, SSNR ElectronicLibrary ID 598904, 2004.
 • Bildik, R., "The Effect of Trading Halt and the Advantage of Intuitional Investors: Evidence from the Istanbul Stock Exchange", www.ssnr.com, SSNR Electronic Library ID 688941, 2004.
 • Black, F., "Noise", The Journal of Finance, Vol. 41, 1986, ss. 529-539.
 • Board, L., M. Sutcliffe, "The Weekend Effect in UK Stock Market Returns", Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 15, 1988, ss. 199-213.
 • Brooks, C.; G. Persand, "Seasonality in Southeast Asian Stock Markets: Some New Evidence on Day of the Week Effects", Applied Economics Letters, Vol. 8, 2001, ss. 155-158.
 • Cadsby, B., "Canadian Calender Anomalies and the Capital Asset Pricing Model", A Reappraisal of the Efficiency of Financial Markets Guimaraes et. al. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 1989, ss. 199-226.
 • Cadsby, B.; Ratner, B., "Turn of Month and Pre Holiday Effect on Stock Returns: Some International Evidence", Journal of Banking and Finance, Vol. 16, 1992, ss. 497-509.
 • Chambers, A., S. Penman, "Timeliness of Reporting and the Stock Price Reaction to Earnings Announcements", Journal of Accounting Research, Vol. 22, 1984, ss. 21-47.
 • Claessens, S.; S. Dasgupta; J. Glen, "Return Behavior in Emerging Stock Markets", Word Bank Economic, Vol. 9, 1995, ss. 131-151.
 • Chan, K., "Can Tax-Loss Selling Explain the Seasonal in Stock Returns?", Journal of Finance, Vol. 41, 1986, ss. 1115-1128.
 • Chang, E.; M. Pinegar; R. Ravichandran, "International Evidence on the Robustness of the Day of the Week Effect', Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 28, 1993, ss. 497-513.
 • Chang, E.; M. Pinegar, "Return Seasonality and Tax-Loss Selling in the Market for Long-Term Government and Corporate Bonds", Journal of Financial Economic, Vol. 17, 1986, ss. 391-416.
 • Chang, E., M. Pinegar, "Another Look at Risk and Reward in January and Non-January Months", Journal of Portfolio Management, 1990, ss. 82-83.
 • Çinko, M., "Etkin Piyasa Hipotezi: ÎMKB'de Haftanın Günü Etkisi ve Tatil Anomalisi", TİSK Akademi Dergisi, Vol. 2, 2006, ss. 117-129.
 • Clark, R., J. Mc Connel; M. Singh, "Seasonalities in NYSE Bid-Ask Spreads and Stock Returns in January", Journal of Finance, Vol. 47, 1992, ss. 1999-2014.
 • Connolly, R., "An Examination of the Robustness of the Weekend Effect", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 24, 1989, ss. 133-169.
 • Condoyanni, L.; C. Ward.; J. O'Hanlon, 'An Investigation of Daily Seasonality in the Greek Equity Markets'", A Reappraisal of the Efficiency of Financial Markets Guimaraes et. al. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1989, ss. 229-257.
 • Corhay, A.; G. Hawawini; P. Michel, "Seasonality in the Risk Return Relationship: Some International Evidence", Journal of Finance, Vol. 11, 1987, ss. 49-68.
 • Cornell, B., "The Weekly Pattern in Stock Returns: Cash Versus Future a Note", Journal of Finance, Vol. 40, 1985, ss. 583-588.
 • Cross, F., "The Behavior of Stock Prices on Fridays and Mondays", Financial Analysis Journal, Vol. 29, 1973, ss. 67-69.
 • Dağlı, H., Türk Hisse Senedi Piyasalarında Takvim Etkileri, SPK yayınları, İstanbul, 1988.
 • Dağlı, H., Türk Hisse Senedi Piyasasının Takvim etkileri: Haftanın Günü ve Ay Etkileri, Sermaye Piyasaları Kurulu Yayını, İstanbul: 1996.
 • Damodaran, A., uThe Weekend in Information Releases: A Study of Earnings and Dividend Announcements", Review of Financial Studies, Vol. 2, 1989, ss. 607-623.
 • De Bont, W., R. Thaler, "Does the Stock Market Overreact?," Journal of Finance, Vol. 40,1985, ss. 793-805.
 • Defusco, R., "Day of the Week Effect: A Test of the Information Timing Hypothesis", Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 20-6, 1993, ss. 835-842.
 • Dubois, M., P. Louvent, "The Day of the Week Effect: International Evidence", Journal of Banking and Finance, Vol. 20, 1996, ss. 1463-1484.
 • Dyla, E.; C. Holland, "Why a Weekend Effect", Journal of Portofilo Management, Vol. 16, 1990, ss. 88-89.
 • Dyla, E., "A Possible Explanation of the Weekend Effect", Financial Analist Journal, May - June 1988, ss. 84-85.
 • Dyla, E.; E. Maberly, "A Possible Explanation of the Weekend Effect", Financial Analysis Journal, Vol. 44, 1988, ss. 83-84.
 • Eakins, S.; S. Sewell, "Tax-Loss Selling, Institutional Investors and the January Effect: A Note", Journal of Financial Research, 1993, ss. 377-383.
 • Erbil, A., Stock Market Seasonality in the Istanbul Stock Exchange", Unpublished Master Thesis, Bilkent Üniversitesi, Ankara: 1993.
 • Fama, F. E., "Efficient Capital Market: 2", Journal and Finance, Vol. 46, 1991, ss. 1575.
 • Fama, F. E., "The Behavior of Stock Market Prices", Journal of Business, Vol. 38, 1965, ss. 45-46.
 • Fama, F. E., "Efficient Capital Markets: A View Theory and Empirical Work", The Journal of Finance, Vol. 25, No:2, 1970, ss. 383-416.
 • Fisher, P., "Good News, Bad News, Volume and the Monday Effect', Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 20-6, 1993, ss. 882-892.
 • Frankfurter, M.; E. Mc Goun, "Anomalies in Finance and What are They Good For?", International Rewiew of Financial Analysis, Vol. 10, 2001, ss.409.
 • French, K., "Stock Returns and the Weekend Effect", Journal of Financial Economics, Vol. 8, 1980, ss. 55-69.
 • Gibbons, M., P. Hess, "Day of the Week Effect and Asset Returns", Journal of Business, Vol. 54, 1981, ss. 580-596.
 • Gültekin, M., B. Gültekin, "Stock Market Seasonality International Evidence", Journal of Financial Economic, Vol. 12, 1983, ss. 469-481.
 • Hawawini, G.; P. Michel, "A Look at the Validity of the CPM in Light of Equity Market Anomalies: The Case of Belgian Common Stock1', A Reappraisal of the Efficiency of Financial Market in R.M.C Guimaraes, 1989, ss. 143-163.
 • Ho, K., "Stock Return Seasonalities in Asia Pacific Markets", Journal of International Financial Management and Accounting, Vol. 2, 1990, ss. 44-77.
 • Jaffe, J.; R. Westerfield, "Patterns in Japanese Common Stock Returns: Day of the Week and Turn of the Year Effect", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 20, 1985, ss. 261-272.
 • Jaffe, J., R. Westerfield, "Is There a Monthly Effect in Stock Market Returns? Evidence from Foreign Countries", Journal of Banking and Finance, Vol. 13, 1989, ss. 641-650.
 • Jaffe, J., R. Westerfield, "The Weekend Effect in Common Stock Returns the International Evidence", Journal of Finance, Vol. 40, 1985, ss. 433-454.
 • Jain, P.; G. John, "The Dependence Between Hourly Prices and Trading Volume", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 23, 1988, ss. 270-283.
 • Jennergren, P.; G. Sörensen, "Random Walks and Anomalies on the Copenhagen Stock Exchange in the 1980's", A Reappraisal of the Efficiency of Financial Markets in R.M.C Guimaraes, 1989, ss. 261-284.
 • Jensen, M., "Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency", Journal of Financial Economics, Vol. 6, 1978, ss. 95-96.
 • Karan, B., "İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Hafta Sonu Etkisi", Yaklaşım. Sayı 20, 1994, ss. 99-109.
 • Kato, K., " Weekly Patterns in Japanese Stock Market", Management Science. Vol. 36, 1990, ss. 1031-1043.
 • Kato, K.; J. Schallheim, "Seasonal and Size Anomalies in the Japanese Stock Markef Journal of Financial and Quantitative Analysis. Vol. 20, 1985, ss. 243-260.
 • Keim, D., "Size-Related Anomalies and Stock Return Seasonality", Journal of Financial Economic, Vol. 12, 1983, ss. 13-30.
 • Kıyılar, M., Etkin Piyasa Kuramı ve İMKB'de İrdelenmesi, 1.Baskı, SPK Yayınları, Ankara: 1997.
 • Kohers, G., "The Disappearing Day of the Week Effect in the World's Largest Equity Markets", Applied Financial Economics Letters, Vol. 11, 2004, ss. 167-171.
 • Kolb, R.; R. Rodriguez, "Friday the Thirteenth: Part Seven a Note", Journal of Finance, Vol. 42,1987, ss. 385-1387.
 • Lakonishok, J.; E. Maberly, "The Weekend Effect: Trading Patterns of Individual and Institutional Investors", Journal of Finance, 1990, ss. 240-243.
 • Lakonishok. J.; S. Smidt, "Are Seasonal Anomalies Real?" Journal of Financial Economic, Vol. 13, 1984, ss. 435-455.
 • Lakonishok, J., S. Smidt, "Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety Year Perspective", Review of Financial Studies, Vol. 1, 1988, ss. 404-425.
 • Martikainen, T., V. Puttonen, "Finnish Day of the Week Effects", Journal of Business, Finance and Accounting, September1996, ss. 1023-1036.
 • Miller, E. "Why a Weekend Effect', Journal of Portofilo Management, 1988, ss. 42-48.
 • Muratoğlu G., T. Oktay, "Türk Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Etkinlik: Takvim Anomalileri", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 11, 1993, ss. 51-62.
 • Özmen, T., "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Anomaliler", Araştırma Raporu, Sermaye Piyasası Raporu, 1992.
 • Özmen, T., Dünya Borsalarında Gözlemlenen Anomaliler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerine Bir Deneme, 1.Baskı, Sermaye Piyasası Yayınları No: 61, Ankara: 1997.
 • Öztürkaltay, V., Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Kesitsel Anomaliler ve İMKB'ye Yönelik Bir Araştırma, 1. Baskı, İMKB Yayınları, İstanbul: 2005.
 • Patell, J.; M. Wolfson, "Good News, Bad News and the Intra Day Timing of Corporate Disclosure", Accounting Rewiew, Vol. 57, 1982, ss. 509-527.
 • Penman, S., "The Distribution of Earnings News Over Time and Seasonalities in Aggregate Stoctf Journal of Financial Economics, Vol. 18, 1987, ss. 199-228.
 • Reingaum, R.; C. Shaphiro, "Taxes and Stock Return Seasonality: Evidence from the London Stock Exchange", Journal of Business, Vol. 5, 1987, ss. 281-295.
 • Ritter, R., "The Buying and Selling Behavior of Individual Investor at the Turn of the Year", Journal of Finance, Vol. 43 1989, ss. 701-717.
 • Rogalski, R. "New Findings Regarding Day-of-the Week Returns Over Trading Non Trading Periods; A Note", Journal of Finance, Vol. 39, 1984, ss.1603-1613.
 • Rogalski, R. "New Findings Regarding Day of the Week Returns Over Trading and Non Trading Periods", Journal of Finance, Vol. 39, 1994, ss. 1603-1614.
 • Rozef, M., W. Kinney, "Capital Market Seasonality", Journal of Financial Economics, Vol. .3, 1976, ss. 379-402.
 • Schatzberg, J.; P. Data, "The Weekend Effect and Corporate Dividend Announcements", Journal of Financial Research, Vol. 15, 1992, ss. 69-76.
 • Shleifcr, A., "Inefficient Market: An Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance", Oxford University Press, Oxford: 2000, ss. 12
 • Sias, R., L. Starks, " The Day-of-the Week Anomaly: The Role of the Institutional Investors," Financial Analysts Journal, May-June 1995, ss. 58-67.
 • Simirlock, M., L. Starks, "Day-ofthe-Week and Intra Day Effect in Stock Returns", Journal of Financial Economics, 1986, ss. 197-210.
 • Solnilc. B; L. Bousquet, "Day of the Week Effect on the Paris Bourse", Journal of Banking and Finance, Vol. 14,1990, ss. 461-468.
 • Taner, T.; K. Kayahdere, "1995-2000 Döneminde İMKB'de Anomali Araştırmaları", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F, Cilt 9, Vol. 1-2, Manisa: 2002, ss. 2-5.
 • Tezeller, Y., Türkiye Sermaye Piyasalarında Pazar Etkinliğ, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul: 2005.
 • Thaler, R., "Anomalies: The January Effect," Journal of Economic Perspectives, Vol. 1, 1987, ss. 197-201.
 • Thaler, R., "Anomalies: Weekend, Holiday, Turn of the Month, and Intraday Effects",_Journal of Economic Perspectives, Vol. 1, 1987, ss. 169-177.
 • Tuncel, A., "İMKB'de Haftanın Günü Etkisi", Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Sayı 13, 2007, ss. 253-267.
 • Üner, Taylan Özgür, "Calender Effect in the Istanbul Stock Exchange", Unpublished Master Thesis. Tezi, Kadir Has üniversitesi Üniversitesi, Istanbul: 2008.
 • Van Den Bergh, M.; Wessels. E, "Stock Market Seasonality and Taxes: An Examination of. the Tax-Loss Selling Hypothesis", Journal of Business and Accounting, Vol. 12, 1985, ss. 515-530.
 • Wong, K, "Is There an Intra-Month Effect on Stock Returns in Developing Stock Markets?" Applied Financial Economics, Vol. 5, 1995, ss. 285-289.
 • Ziemba, W., "Japanese Security Market Regularities: Monthly Turn of tt Month and Year Holiday and Golden Week Effects", Unpublish* Manuscript, Yamaichi Research Institute, Tokyo: 1989. Ziemba, W., ''World Wide Security Market Regularities", European Journal Operational Research, Vol. 74, 1994, ss. 198-229.
 • Internet Adress
 • http:// evds.tcmb.gov.tr.
 • http:// www.mkk.com.tr./MkkComTr./piyasa/istatistik_y.jsp.
 • http:// www. spk. gov.tr ./yaym. aspx
 • http:// www.imkb.gov.tr/veri.htm
APA EKEN M, ÜNER T (2010). Hisse senedi piyasalarında takvim etkileri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ilişkin bir uygulama. İ M K B Dergisi, 12(45), 61 - 119.
Chicago EKEN Mehmet Hasan,ÜNER Taylan Özgür Hisse senedi piyasalarında takvim etkileri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ilişkin bir uygulama. İ M K B Dergisi 12, no.45 (2010): 61 - 119.
MLA EKEN Mehmet Hasan,ÜNER Taylan Özgür Hisse senedi piyasalarında takvim etkileri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ilişkin bir uygulama. İ M K B Dergisi, vol.12, no.45, 2010, ss.61 - 119.
AMA EKEN M,ÜNER T Hisse senedi piyasalarında takvim etkileri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ilişkin bir uygulama. İ M K B Dergisi. 2010; 12(45): 61 - 119.
Vancouver EKEN M,ÜNER T Hisse senedi piyasalarında takvim etkileri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ilişkin bir uygulama. İ M K B Dergisi. 2010; 12(45): 61 - 119.
IEEE EKEN M,ÜNER T "Hisse senedi piyasalarında takvim etkileri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ilişkin bir uygulama." İ M K B Dergisi, 12, ss.61 - 119, 2010.
ISNAD EKEN, Mehmet Hasan - ÜNER, Taylan Özgür. "Hisse senedi piyasalarında takvim etkileri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ilişkin bir uygulama". İ M K B Dergisi 12/45 (2010), 61-119.