Yıl: 2010 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 353 - 356 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey

Öz:
AMAÇ Bu çalışma 1 Mayıs 2007 ile 10 Ekim 2008 tarihleri arasında Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Yanık merkezine kabul edilen 411 olgunun retrospektif bir analizini içermektedir.GEREÇ VE YÖNTEM Merkeze kabul edilen tüm olguların kayıtları elektronik veri tabanından elde edildi. Cinsiyete göre yanık oranları %37,7 (n=147) kadın, %64,3 (n=264) erkek idi. BULGULAR Toplam vücut yanık yüzeyi %20-35 arasında olan olguların hastanede yatış süreleri elektrik, alev ve haşlanma yanıkları için sırayla 28, 18 ve 12?şer gün idi. %35-50 toplam vücut yüzey alan yanığı olan olguların ise bu süreler elektrik, kimyasal, alev ve haşlanma yanıkları için sırayla 44, 33, 31 ve 22?şer gün olarak saptandı. Vücut yüzey alanı %50?den fazla olan yanıklarda ise elektrik ve haşlanma yanıkları 40 gün ve daha üzerindeki hastane yatış sürelerine sahipti. Ölüm oranları %5,6 (n=23) idi. Yanık tedavisi sırasında en az bir epilepsi atağı ise %1,2 oranında görüldü. Altı olguda hemofiltrasyona yanıt veren akut böbrek yetersizliği gelişti. Alev yanığı olan 8 olguda inhalasyon hasarı varlığı gözlendi ve bunlardan 4 tanesi mekanik ventilasyona gerek duydu. SONUÇ Yanık hastalarının tedavisi ile uğraşanların bu yoğun mesailerine ek olarak, kendi verilerini tutmaları ve bunları yayınlamalarının konu ile ilgili ileriki çalışmalara yol göstereceğine inanmaktayız.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

Gaziantep'te yeni kurulan bir yanık merkezinde 18 aylık deneyim

Öz:
BACKGROUND This study is a retrospective analysis of 411 cases admitted to Cengiz Gökcek State Hospital Burn Center from 1 May 2007 to 10 October 2008. METHODS Through an electronic database of medical records of the burn center, all patients admitted to the center were traced. With respect to the numbers of burns according to sex, 35.7% (147) of the cases were female and 64.3% (264) were male. RESULTS For total burn surface area (TBSA) of 20-35%, the hospital stays for electric, flame and scald burns were 28, 18 and 12 days, respectively. For TBSA of 35-50%, electric burns resulted in a mean stay of 44 days, followed by chemical burns (33 days), flame (31 days), and scald (22 days). For TBSA over 50%, electric and scald burns resulted in hospital stays of ≥40 days. Case fatality was 5.6% (23 patients). 1.2% of the study group experienced at least one episode of epilepsy during treatment. Six cases had acute renal failure that responded to hemofiltration during treatment. Eight cases, which were flame burns, also had inhalation injury, and four of these cases required mechanical ventilation.CONCLUSION Members of the burn care team not only carry a heavy workload in the treatment of burn victims, we believe they also have the responsibility of recording and publishing their own data to increase the overall knowledge related with the subject, which will guide future studies.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Lund CC, Browder NC. Estimation of areas of burn. Surg Gynecol Obstet 1944;79:352-8.
 • 2. Haberal M, Uçar N, Bilgin N. Epidemiological survey of burns treated in Ankara, Turkey and desirable burn-prevention strategies. Burns 1995;21:601-6.
 • 3. Türegün M, Sengezer M, Selmanpakoglu N, Celiköz B, Nişanci M. The last 10 years in a burn centre in Ankara, Turkey: an analysis of 5264 cases. Burns 1997;23:584-90.
 • 4. Anlatici R, Ozerdem OR, Dalay C, Kesiktaş E, Acartürk S, Seydaoğlu G. A retrospective analysis of 1083 Turkish patients with serious burns. Burns 2002;28:231-7.
 • 5. Lari AR, Alaghehbandan R, Nikui R. Epidemiological study of 3341 burns patients during three years in Tehran, Iran. Burns 2000;26:49-53.
 • 6. Tang K, Jian L, Qin Z, Zhenjiang L, Gomez M, Beveridge M. Characteristics of burn patients at a major burn center in Shanghai. Burns 2006;32:1037-43.
 • 7. Fernández-Morales E, Gálvez-Alcaraz L, Fernández-Crehuet-Navajas J, Gómez-Gracia E, Salinas-Martínez JM. Epidemiology of burns in Malaga, Spain. Burns 1997;23:323-32.
 • 8. Hemeda M, Maher A, Mabrouk A. Epidemiology of burns admitted to Ain Shams University Burns Unit, Cairo, Egypt. Burns 2003;29:353-8.
 • 9. Tung KY, Chen ML, Wang HJ, Chen GS, Peck M, Yang J, Liu CC. A seven-year epidemiology study of 12,381 admitted burn patients in Taiwan-using the Internet registration system of the Childhood Burn Foundation. Burns 2005;31:S12-7.
 • 10. Jeschke MG, Mlcak RP, Finnerty CC, Norbury WB, Gauglitz GG, Kulp GA, et al. Burn size determines the infammatory and hypermetabolic response. Crit Care 2007;11:R90.
 • 11. Sharma PN, Bang RL, Al-Fadhli AN, Sharma P, Bang S, Ghoneim IE. Paediatric burns in Kuwait: incidence, causes and mortality. Burns 2006;32:104-11.
 • 12. Sharma BR, Harish D, Singh VP, Bangar S. Septicemia as a cause of death in burns: an autopsy study. Burns 2006;32:545-9.
 • 13. Leblanc M, Thibeault Y, Quérin S. Continuous haemofltration and haemodiafltration for acute renal failure in severely burned patients. Burns 1997;23:160-5.
 • 14. Holm C, Hörbrand F, von Donnersmarck GH, Mühlbauer W. Acute renal failure in severely burned patients. Burns 1999;25:171-8.
 • 15. Smith DL, Cairns BA, Ramadan F, Dalston JS, Fakhry SM, Rutledge R, Meyer AA, Peterson HD. Effect of inhalation injury, burn size, and age on mortality: a study of 1447 consecutive burn patients. J Trauma 1994;37:655-9.
 • 16. Lionelli GT, Pickus EJ, Beckum OK, Decoursey RL, Korentager RA. A three decade analysis of factors affecting burn mortality in the elderly. Burns 2005;31:958-63.
 • 17. Senel E, Yasti AC, Reis E, Doganay M, Karacan CD, Kama NA. Effects on mortality of changing trends in the management of burned children in Turkey: eight years’ experience. Burns 2009;35:372-7.
 • 18. Xiao-Wu W, Herndon DN, Spies M, Sanford AP, Wolf SE. Effects of delayed wound excision and grafting in severely burned children. Arch Surg 2002;137:1049-54.
APA ÇOBAN Y, ERKILIÇ A, ANALAY H (2010). Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey. , 353 - 356.
Chicago ÇOBAN Yusuf Kenan,ERKILIÇ Ahmet,ANALAY Harun Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey. (2010): 353 - 356.
MLA ÇOBAN Yusuf Kenan,ERKILIÇ Ahmet,ANALAY Harun Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey. , 2010, ss.353 - 356.
AMA ÇOBAN Y,ERKILIÇ A,ANALAY H Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey. . 2010; 353 - 356.
Vancouver ÇOBAN Y,ERKILIÇ A,ANALAY H Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey. . 2010; 353 - 356.
IEEE ÇOBAN Y,ERKILIÇ A,ANALAY H "Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey." , ss.353 - 356, 2010.
ISNAD ÇOBAN, Yusuf Kenan vd. "Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey". (2010), 353-356.
APA ÇOBAN Y, ERKILIÇ A, ANALAY H (2010). Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 16(4), 353 - 356.
Chicago ÇOBAN Yusuf Kenan,ERKILIÇ Ahmet,ANALAY Harun Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 16, no.4 (2010): 353 - 356.
MLA ÇOBAN Yusuf Kenan,ERKILIÇ Ahmet,ANALAY Harun Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, vol.16, no.4, 2010, ss.353 - 356.
AMA ÇOBAN Y,ERKILIÇ A,ANALAY H Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2010; 16(4): 353 - 356.
Vancouver ÇOBAN Y,ERKILIÇ A,ANALAY H Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2010; 16(4): 353 - 356.
IEEE ÇOBAN Y,ERKILIÇ A,ANALAY H "Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey." Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 16, ss.353 - 356, 2010.
ISNAD ÇOBAN, Yusuf Kenan vd. "Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey". Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 16/4 (2010), 353-356.