Yıl: 2022 Cilt: 30 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 31 - 38 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31796/ogummf.962354 İndeks Tarihi: 18-10-2022

GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ

Öz:
Geleneksel malzeme bileşenlerinin yerine atık malzemelerin, bağlayıcı malzemelerin veya farklı agrega tür ve boyutlarının kullanılmasıyla elde edilen betonların davranışları üzerine önemli çalışmalar yapılmaktadır. Farklı amaçlarla kullanılmak üzere ya da bazı zorunluluklar sebebiyle, yapıların iyi bir ısı yalıtımına, depreme karşı dayanıklı ve yapı elemanlarının hafif olma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, inşaat malzemeleri üzerine çevresel olarak sürdürülebilir hammaddelerin kullanılmasına olan ilginin artması da araştırmaların yoğun bir şekilde devam etmesini sağlamıştır. Bu amaçla, bu çalışmada Agrega olarak EPS granüller kullanılmıştır. Çalışma kapsamında su-çimento oranı 0.4 ve 0.5 olacak şekilde, agrega-çimento oranı 1 ve 2 olacak şekilde 4 farklı kaşırım hazırlanmıştır. Üretilen karışımlardan 4x4x16 cm boyutlu prizma kalıplar kullanılarak numuneler alınmıştır. Üretilen numunelerin birim ağırlıkları, ultrases geçiş hızları, ağırlıkça su emmeleri, eğilme ve basınç dayanımları hesaplanmıştır. Deney sonuçları, birim ağırlığı 1500-1000 kg/m³ aralığında basınç dayanımı 10-17 MPa aralığında taşıyıcı hafif betonlar elde edilmiştir. Karışım hacminin % 65 gibi yüksek oranda EPS granüllerinin hafif beton üretiminde kullanılması önerilir. 10 MPa’nın altına düşmeyen dayanımları bu ürünlerin blok veya panel şeklinde bölme duvar elemanı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Dayanım artışı istendiğinde su-çimento oranının 0.4’e düşürülerek 15 MPa üstünde basınç dayanımları elde edilebileceği görülmüştür.
Anahtar Kelime: EPS granüller fiziksel özelikler. Hafif beton mekanik özelikler

PROPERTIES OF LIGHTWEIGHT CONCRETE CONTAINING EXPANDED POLYSTYRENE BEADS

Öz:
There are important studies on the behavior of concrete obtained by using waste materials, binding materials or different aggregate types and sizes instead of traditional material components. In order to be used for different purposes or due to some necessities, the need for good thermal insulation, earthquake resistance and lightness of building elements has emerged. In addition, the increasing interest in the use of environmentally sustainable raw materials on construction materials has also ensured that researches continue intensively. For this purpose, EPS granules were used as aggregate in this study. Within the scope of the study, 4 different mixes were prepared with a water-cement ratio of 0.4 and 0.5, and an aggregate-cement ratio of 1 and 2. Samples were taken from the mixtures produced using 4x4x16 cm prism molds. The unit weights, ultrasound transmission rates, water absorption by weight, bending and compressive strengths of the produced samples were calculated. According to the test results, light bearing concretes with a unit weight of 1500 to 1000 kg/m³ and a compressive strength of 10 to 17 MPa were obtained. It is recommended to use EPS granules as high as 65% of the mixing volume in light concrete production. Their strengths that do not fall below 10 MPa show that these products can be used as partition wall elements in the form of blocks or panels. It has been observed that compressive strengths above 15 MPa can be obtained by reducing the water cement ratio to 0.4 when an increase in strength is required.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allahverdi, A., Azimi, S.A., & Alibabaie M. (2018). Development of multi-strength grade green lightweight reactive powder concrete using expanded polystyrene beads. Construction and Building Materials, 172, 457–467. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.03.260
 • Babavalian, A., Ranjbaran, A. H., & Shahbeyk S. (2020). Uniaxial and triaxial failure strength of fiber reinforced EPS concrete. Construction and Building Materials, 247, 118617. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118617.
 • Babu, K.G., & Babu, D.S. (2003). Behaviour of lightweight expanded polystyrene concrete containing silica fume. Cement and Concrete Research, 33, 755–762. doi:10.1016/S0008-8846(02)01055-4.
 • Boyuejia Industrial Co., Ltd. (2021). Erişim adresi: https://www.byjbuilding.com/products/eps- cement-solid-panels/
 • Cadere, C.A., Barbuta, M., Rosca, B., Serbanoiu, A. A., Burlacu, A., & Oancea, I. (2017). Engineering properties of concrete with polystyrene granules. Procedia Manufacturing, 22, 288-293. doi:10.1016/j.promfg.2018.03.044
 • Chen, B., & Liu, J. (2004). Properties of lightweight expanded polystyrene concrete reinforced with steel fiber. Cement and Concrete Research, 34, 1259– 1263. doi:10.1016/j.cemconres.2003.12.014
 • Dixit, A., Pang, S.D., Kang, S.H., & Moon, J. (2019). Lightweight structural cement composites with expanded polystyrene (EPS) for enhanced thermal. Cement and Concrete Composites, 102, 185–197. doi:10.1016/j.cemconcomp.2019.04.023
 • Li, C., Miao, L., You, Q., Hu, S., & Fang, H. (2018). Effects of viscosity modifying admixture on workability and compressive strength of structural EPS concrete. Construction and Building Materials, 175, 342–350. doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.04.176
 • Liu, Y., Ma, D., Jiang, Z., Xiao, F., Huang, X., Liu, Z., & Tang, L. (2016). Dynamic response of expanded polystyrene concrete during low speed impact. Construction and Building Materials, 122, 72–80. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.06.059
 • Petrella, A., Mundo R. D., & Notarnicola, M. (2020). Recycled expanded polystyrene as lightweight aggregate for environmentally sustainable cement conglomerates. Materials, 13(4), 988. doi: 10.3390/ma13040988
 • Ravindrarajah, R. S., & Tuck, A.J. (1994). Properties of hardened concrete containing treated expanded polystyrene beads. Cement & Concrete Composites 16, 273-277. doi: 10.1016/0958-9465(94)90039-6
 • Rosca, B., & Corobceanu, V. (2021). Structural grade concrete containing expanded polystyrene beads with different particle distributions of normal weight aggregate. Materials Today: Proceedings, 42, 548– 554. doi: 10.1016/j.matpr.2020.10.517
 • Schackow, A., Effting, C., Folgueras, M.V., Güths, S., & Mendes, G.A. (2014). Mechanical and thermal properties of lightweight concretes with vermiculite and EPS using air-entraining agent. Construction and building materials, 57, 190-197. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.02.009
 • Tamut, T., Prabhu, R., Venkataramana, K., & Yaragal, S. C. (2014). Partial replacement of coarse aggregates by expanded polystyrene beads in concrete. International Journal of Research in Engineering and Technology eISSN: 2319-1163. Erişim Adresi: http://www.ijret.org
 • Vakhshouri, B., & Nejadi, S. (2018). Review on the mixture design and mechanical properties of the lightweight concrete containing expanded polystyrene beads. Australian Journal of Structural Engineering, 19 (1), 1-23. doi: 10.1080/13287982.2017.1353330
APA Canbaz M, Ezici M (2022). GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ. , 31 - 38. 10.31796/ogummf.962354
Chicago Canbaz Mehmet,Ezici Mustafa GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ. (2022): 31 - 38. 10.31796/ogummf.962354
MLA Canbaz Mehmet,Ezici Mustafa GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ. , 2022, ss.31 - 38. 10.31796/ogummf.962354
AMA Canbaz M,Ezici M GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ. . 2022; 31 - 38. 10.31796/ogummf.962354
Vancouver Canbaz M,Ezici M GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ. . 2022; 31 - 38. 10.31796/ogummf.962354
IEEE Canbaz M,Ezici M "GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ." , ss.31 - 38, 2022. 10.31796/ogummf.962354
ISNAD Canbaz, Mehmet - Ezici, Mustafa. "GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ". (2022), 31-38. https://doi.org/10.31796/ogummf.962354
APA Canbaz M, Ezici M (2022). GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online), 30(1), 31 - 38. 10.31796/ogummf.962354
Chicago Canbaz Mehmet,Ezici Mustafa GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online) 30, no.1 (2022): 31 - 38. 10.31796/ogummf.962354
MLA Canbaz Mehmet,Ezici Mustafa GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online), vol.30, no.1, 2022, ss.31 - 38. 10.31796/ogummf.962354
AMA Canbaz M,Ezici M GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online). 2022; 30(1): 31 - 38. 10.31796/ogummf.962354
Vancouver Canbaz M,Ezici M GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online). 2022; 30(1): 31 - 38. 10.31796/ogummf.962354
IEEE Canbaz M,Ezici M "GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online), 30, ss.31 - 38, 2022. 10.31796/ogummf.962354
ISNAD Canbaz, Mehmet - Ezici, Mustafa. "GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online) 30/1 (2022), 31-38. https://doi.org/10.31796/ogummf.962354