Yıl: 2022 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1349 - 1401 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29299/kefad.890747 İndeks Tarihi: 17-10-2022

Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri

Öz:
Eğitim uygulamaları teknoloji yardımı ile güncellenerek yenilenebilmektedir. Bu yeniliklerden birisi uzaktan eğitim (UE) faaliyetlerinin başlatılması olmuştur. UE imkanları sayesinde zaman, maddiyat ve ulaşım sorunları nedeniyle fiziki eğitim ortamlarına katılamayan öğrenciler, amaçladıkları eğitimi imkanları dahilinde alabilmektedirler. UE başlangıçta ihtiyaçlarla ve yeniliklere yönelim ile şekillenerek kabul edilmiş bir uygulama olmasına rağmen 2020 yılından itibaren mecburi olarak tercih edilmek durumunda kalmıştır. Tüm dünyayı tüm yaşam alanlarında olumsuz etkilemiş olan Covid-19 hastalığı nedeniyle UE çalışmaları 2020 yılı mart ayından itibaren öğrencilerin zorunlu olarak katıldıkları bir uygulama haline gelmiştir. Uygulamalı ve teorik çalışmaların sürdürüldüğü müzik eğitiminde de UE çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’ de farklı tiplerdeki yükseköğretim kurumlarında müzik eğitimi alan lisans öğrencilerinin Covid-19 kısıtlama süreçlerinde aldıkları UE’ ye ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 284 lisans öğrencisi katılmıştır. Veriler araştırmacıların hazırlanmış olan anket aracılığı ile edinilmiş, SPSS programı ile test edilmiştir. Müzik eğitimi ve UE ilişkisinde oluşturulmuş olan anketteki bazı sorular ile cinsiyet, sınıf seviyesi ve çalgı alanı değişkenleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı incelenerek bulgulara ulaşılmış, bazı sorulardan edinilen bulgular ise yüzde-frekans değerleri ile sunulmuştur. Kısıtlama süreçlerinde katılımcıların % 57,4’ünün yüz yüze eğitimi tercih ettikleri, % 64,1’inin UE’ nin faydalı olduğu düşüncesine katılmadıkları, UE’ de sınıf ortamındaki öğrenci-öğretmen ilişkisinin yeterince sağlanamamış olması elde edilmiş olan bulgulardan bazılarıdır.
Anahtar Kelime: Müzik eğitimi Covid-19 Uzaktan eğitim

The Opinions of Undergraduate Students in the Field of Music Education about the Distance Education Process

Öz:
Due to the Covid-19 disease, which has affected the whole world negatively in all areas of life, DE studies have become a mandatory practice for students since March 2020.DE studies have also been used in music education, where applied and theoretical studies are carried out.In this study, it was aimed to determine the views of music education undergraduate students in higher education institutions of different types around Turkey about the DE they have received during the Covid-19 restrictions. 284 undergraduate students participated in the study.The data were obtained through the questionnaire prepared by the researchers and tested with the SPSS program.With some of the questions in the questionnaire which were formed on the relationship between music education and DE and it was aimed to find out whether there is a significant difference between the students in terms of gender, class level and instrument field. The findings obtained from some of the questions are presented with percentage-frequency values. Some of the findings obtained are that 57.4% of the participants preferred face-to-face training in the restriction processes, that 64.1% did not agree with the idea of DE as beneficial, and that the student-teacher relationship in the classroom environment was not adequately provided in DE.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKINCI M, Bolat Başoğlu M (2022). Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri. , 1349 - 1401. 10.29299/kefad.890747
Chicago AKINCI Mehmet Şahin,Bolat Başoğlu Melike Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri. (2022): 1349 - 1401. 10.29299/kefad.890747
MLA AKINCI Mehmet Şahin,Bolat Başoğlu Melike Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri. , 2022, ss.1349 - 1401. 10.29299/kefad.890747
AMA AKINCI M,Bolat Başoğlu M Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri. . 2022; 1349 - 1401. 10.29299/kefad.890747
Vancouver AKINCI M,Bolat Başoğlu M Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri. . 2022; 1349 - 1401. 10.29299/kefad.890747
IEEE AKINCI M,Bolat Başoğlu M "Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri." , ss.1349 - 1401, 2022. 10.29299/kefad.890747
ISNAD AKINCI, Mehmet Şahin - Bolat Başoğlu, Melike. "Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri". (2022), 1349-1401. https://doi.org/10.29299/kefad.890747
APA AKINCI M, Bolat Başoğlu M (2022). Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 1349 - 1401. 10.29299/kefad.890747
Chicago AKINCI Mehmet Şahin,Bolat Başoğlu Melike Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 23, no.1 (2022): 1349 - 1401. 10.29299/kefad.890747
MLA AKINCI Mehmet Şahin,Bolat Başoğlu Melike Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, 2022, ss.1349 - 1401. 10.29299/kefad.890747
AMA AKINCI M,Bolat Başoğlu M Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 23(1): 1349 - 1401. 10.29299/kefad.890747
Vancouver AKINCI M,Bolat Başoğlu M Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 23(1): 1349 - 1401. 10.29299/kefad.890747
IEEE AKINCI M,Bolat Başoğlu M "Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, ss.1349 - 1401, 2022. 10.29299/kefad.890747
ISNAD AKINCI, Mehmet Şahin - Bolat Başoğlu, Melike. "Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 23/1 (2022), 1349-1401. https://doi.org/10.29299/kefad.890747