Yıl: 2022 Cilt: 71 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 129 - 166 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33629/auhfd.1002931 İndeks Tarihi: 02-12-2022

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA

Öz:
KOBİ’lerin finansman sağlamak noktasında yaşadıkları güçlükleri bertaraf edebilmek amacıyla hazırlanan ve yürürlüğe giren 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Türk Medeni Kanununda taşınır mallar bakımından kabul edilmiş olan teslime bağlı rehnin yanı sıra söz konusu kanun ile sicilli rehne imkân tanınmış olması, ticari işlemler kapsamındaki bir taşınır rehninin teslime bağlı olarak gerçekleştirilmesine engel değildir. Ayrıca bir taşınır üzerinde aynı anda birden fazla sicilli rehnin kurulması da mümkündür. Bu tür durumlarda rehin haklarının sırası bakımından nasıl bir hukuki sonuca varılacağının belirlenmesi, kanun koyucunun benimsediği sisteme bağlıdır. 6750 sayılı Kanunda hem sabit derece sistemi hem de ilerleme sistemine yer verildiği görülmektedir. Hangi hallerde hangi sisteme göre belirleme yapılacağının tespiti ve bu doğrultuda uygun sonuca ulaşılması şüphesiz ki dikkatli bir tahlili gerektirmektedir. Bunlarla beraber bazı durumlarda var olan rehin süresinin uzatılması ihtimali ile de karşılaşılmaktadır. Bu halde süresi uzatılan rehin hakkının diğer rehin hakları karşısında pozisyonunu koruyabilip korumayacağının incelenmesi önem taşımaktadır. Son olarak, rehne konu olan bir taşınırın getirilerinin bu rehin hakkından nasıl etkileneceğinin tespiti de gerekmektedir.
Anahtar Kelime: İlerleme hakkı Sabit derece sistemi Taşınır rehni İlerleme sistemi Sıra

The Sequence Between The Pledges Over Movable Assets In Commercial Transactions

Öz:
The Law on Pledge over Movable Assets in Commercial Transactions,which was prepared and put into effect in order to overcome the difficultiesexperienced by Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in providingfinancing, brought many problems. The fact that the pledge on movable assetsby the condition of delivery in the Turkish Civil Code has been replaced bythe registered pledge system does not prevent a pledge on movable assets incommercial transactions from being carried out on the basis of delivery. It isalso possible to establish more than one registered pledge on a movable asset.In such cases, the determination of the legal conclusion terms of the sequenceof the pledges depends on the system adopted by the legislator. It is seen thatThe Law on Pledge over Movable Assets in Commercial Transactionsincludes both the system of fixed degree and the system of progression.Determining which system will be detected according to which circumstancesand reaching an appropriate legal result in this direction requires a carefulanalysis. Additionally, in some cases, the extension of the validity period ofpledge is encountered. In this case, it is also important to examine whether theright of pledges, whose validity period has been extended, can maintain itsposition against other pledges. Finally, it is necessary to determine how theproceeds of a movable asset subject to pledge will be affected by this pledge. 
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Yıldız K (2022). TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA. , 129 - 166. 10.33629/auhfd.1002931
Chicago Yıldız Kübra TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA. (2022): 129 - 166. 10.33629/auhfd.1002931
MLA Yıldız Kübra TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA. , 2022, ss.129 - 166. 10.33629/auhfd.1002931
AMA Yıldız K TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA. . 2022; 129 - 166. 10.33629/auhfd.1002931
Vancouver Yıldız K TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA. . 2022; 129 - 166. 10.33629/auhfd.1002931
IEEE Yıldız K "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA." , ss.129 - 166, 2022. 10.33629/auhfd.1002931
ISNAD Yıldız, Kübra. "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA". (2022), 129-166. https://doi.org/10.33629/auhfd.1002931
APA Yıldız K (2022). TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 71(1), 129 - 166. 10.33629/auhfd.1002931
Chicago Yıldız Kübra TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 71, no.1 (2022): 129 - 166. 10.33629/auhfd.1002931
MLA Yıldız Kübra TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.71, no.1, 2022, ss.129 - 166. 10.33629/auhfd.1002931
AMA Yıldız K TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 71(1): 129 - 166. 10.33629/auhfd.1002931
Vancouver Yıldız K TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 71(1): 129 - 166. 10.33629/auhfd.1002931
IEEE Yıldız K "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA." Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 71, ss.129 - 166, 2022. 10.33629/auhfd.1002931
ISNAD Yıldız, Kübra. "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHİNLERİ ARASINDA SIRA". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 71/1 (2022), 129-166. https://doi.org/10.33629/auhfd.1002931