Yıl: 2001 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 54 - 56 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu

Öz:
Enfektif endokardit, kalbin endokard tabakasının sistemik enfeksiyon semptomları, embolik olaylar ve endokard vejetasyonu ile kendini gösteren bakteriyel enfeksiyonudur. En belirgin klinik bulgularından biri düzensiz veya devamlı ateştir. Genel anestezinin immün sistem ve yaşlılık üzerine olumsuz etkiler oluşturabilmesi, volatil ajanların yüksek ateş durumunda malign hiperpireksiyi tetikleyebilmeleri nedenleriyle enfektif endokardit tanısı almış yüksek ateşi olan 65 yaşında, bayan hastada splenektomi operasyonu için kombine spinal epidural anestezi (KSEA) uygulandı. Hafif sedasyon ve kısa dönem solunum desteği ile operasyon başarı ile gerçekleşti. Sonuç olarak riskli hastalarda üst batın girişimlerinde hafif sedasyon ve kısa dönem solunum desteği ile KSEA uygulanabilir. Bu sayede genel anestezinin oluşturacağı risklerden de sakınılmış olunur.
Anahtar Kelime:

Anesthesia for splenectomy operation to the patient with infective endocarditis who have high fever: A case report

Öz:
Infective endocarditis is a bacterial infection of endocardial surface of heart which shows symptoms of infection, embolism problems and endocardial vegetations. One of the major klinic findings is random or continuous fever. Because of general anesthesia's negative effects on immune system, senility and high fever which is triggering malignant hyperthermia with volatil agents, combined spinal epidural anaesthesia (CSEA) was used for splenectomy operation in a 65 year-old female patient with infective endocarditis and high fever. Operation was completed succesfully with light sedation and short-time respiratory support. In conclusion; CSEA can be used in risky patients for upper abdominal surgery with light sedation and short-time respiratory support. So, we can avoid from the risks of general aneshtesia.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1.Berrow R. The Merck Manual Teşhis/Tedavi El Kitabı.3. baskı. Çeviri: Pekus RM. İstanbul: Merk Yayıncılık, 1987; 407-10.
 • 2.Gültekin S. Kombine Spinal-Epidural Anestezi (KSE)'de İki Farklı Tekniğin Değerlendirilmesi. Türk Anest Rean Mecmuası 1998; 26: 64-71.
 • 3.Esener Z. Klinik Anestezi. İstanbul, Logos Yayıncılık Tic. A.Ş. 1991: 221-34.
 • 4.Rawal N, Van Zundert A, Holmstrom B, Crowhurst JA. Combined spinal - epidural technique. Reg Anesth 1997; 22(5): 406-63.
 • 5.Özyalçm S, Çizmeci Ç, Yücel A. Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulamasında Bupivakain ile Bupivakain+ Morfın ve Bupivakain+Tramadol Kombinasyonu Kullanımının Karşılaştırılması. Türk Anest Rean Mecmuası 1997; 25: 80-6.
 • 6.Nagashima N, Fukutome T. Combined spinal - epidural anesthesia for intra - abdominal gynecological surgeries. Masui 1996; 45(9): 1153-59.
 • 7.Guedj P, Eldor J, Gozal Y. Comparative study of conventional spinal anesthesia and combined spinal - epidural anesthesia in gynecological surgery. Ann Fr Anesth Reanim 1992; 11(4): 399-404.
 • 8.Van Helmer T, Smedstad KG. Combined spinal epidural anaesthesia in a primigravida with valvular heart disease. Can J Anaesth 1998; 45(5 Pt 1): 488-90.
 • 9.Abouleish E, Wiggins M, Ali V. Combined spinal epidural anesthesia for cesarean section in a parturient with moy-amoya diseaese. Acta Anaethesiol Scand 1998; 42(9): 1120-23.
 • 10.Williams RK, Mc Bride WJ, Abajian JC. Combined spinal and epidural anaesthesia for major abdominal surgery in infants. Can J Anaesth 1997; 44(5 Pt 1): 511-4.
 • 11.Yokoyama T, Arita H, Nishiyama T, Kishida K, Hanaoka K. Combined spinal epidural anesthesia for laparotomy in a geriatric patient with severe obstructive lung disease. Masui 1997; 46(3): 409-12.
APA KOCAMANOĞLU İ, ŞAHİNOĞLU A, DOĞANAY Z, ÖZER M, ÖZKAN F (2001). Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu. , 54 - 56.
Chicago KOCAMANOĞLU İsmail Serhat,ŞAHİNOĞLU Ali Haydar,DOĞANAY Zahide,ÖZER Murat,ÖZKAN Fatih Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu. (2001): 54 - 56.
MLA KOCAMANOĞLU İsmail Serhat,ŞAHİNOĞLU Ali Haydar,DOĞANAY Zahide,ÖZER Murat,ÖZKAN Fatih Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu. , 2001, ss.54 - 56.
AMA KOCAMANOĞLU İ,ŞAHİNOĞLU A,DOĞANAY Z,ÖZER M,ÖZKAN F Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu. . 2001; 54 - 56.
Vancouver KOCAMANOĞLU İ,ŞAHİNOĞLU A,DOĞANAY Z,ÖZER M,ÖZKAN F Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu. . 2001; 54 - 56.
IEEE KOCAMANOĞLU İ,ŞAHİNOĞLU A,DOĞANAY Z,ÖZER M,ÖZKAN F "Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu." , ss.54 - 56, 2001.
ISNAD KOCAMANOĞLU, İsmail Serhat vd. "Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu". (2001), 54-56.
APA KOCAMANOĞLU İ, ŞAHİNOĞLU A, DOĞANAY Z, ÖZER M, ÖZKAN F (2001). Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 21(1), 54 - 56.
Chicago KOCAMANOĞLU İsmail Serhat,ŞAHİNOĞLU Ali Haydar,DOĞANAY Zahide,ÖZER Murat,ÖZKAN Fatih Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 21, no.1 (2001): 54 - 56.
MLA KOCAMANOĞLU İsmail Serhat,ŞAHİNOĞLU Ali Haydar,DOĞANAY Zahide,ÖZER Murat,ÖZKAN Fatih Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.21, no.1, 2001, ss.54 - 56.
AMA KOCAMANOĞLU İ,ŞAHİNOĞLU A,DOĞANAY Z,ÖZER M,ÖZKAN F Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2001; 21(1): 54 - 56.
Vancouver KOCAMANOĞLU İ,ŞAHİNOĞLU A,DOĞANAY Z,ÖZER M,ÖZKAN F Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2001; 21(1): 54 - 56.
IEEE KOCAMANOĞLU İ,ŞAHİNOĞLU A,DOĞANAY Z,ÖZER M,ÖZKAN F "Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu." Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 21, ss.54 - 56, 2001.
ISNAD KOCAMANOĞLU, İsmail Serhat vd. "Enfektif endokarditli, ateşi olan hastada splenektomi operasyonu için anestezi uygulaması: Vaka sunumu". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 21/1 (2001), 54-56.