Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 315 - 320 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları

Öz:
AMAÇ: 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirmenin faydaları konusundaki bilgi ve davranışları ile etkileyen faktörlerin saptanmasıdır. YÖNTEM: Araştırma Haziran-Ağustos 2009 tarihleri arasında Kahramanmaraş il merkezindeki MADO ve Ortaseki Sağlık Ocağı bölgelerinde 0-6 aylık çocuğu olan anneler üzerinde yapıldı. Sağlık ocağı bölgelerindeki 0-6 ay çocuğu olan anneler, sağlık ocağında kayıtları tutulan Bebek Tespit Formuna göre tespit edildi. Bebek Tespit Formuna göre MADO Sağlık Ocağında 201, Ortaseki Sağlık Ocağında 140 olmak üzere toplam 341 kadının 0-6 aylık bebeği vardı. Bu 341 annenin hepsinin araştırma kapsamına alınması planlandı. Örnekleme yapılmadı. Annelerin %19,1'ine ulaşılamadı. Böylece 276 anne (%80,9) çalışma kapsamına alındı. BULGULAR: Çalışma grubunun yaş ortalaması 26,6±5,6, sahip olunan çocuk sayısı ortalaması ise 2,2±1,1'dir. Annelerin %96,8'i bebeğini emzirdiğini ve yine aynı oranda anne bebeğine kolostrumu verdiğini belirtmiştir. Çalışma grubunun %69,3'ü doğumdan sonra 0-59 dakika içinde bebeğini emzirdiğini ifade etmiştir. Annelerin, Anne Sütü Bilgi Puanı (ASBP) ortalaması 16,9±4,9'dur. SONUÇ: Çalışmaya katılan annelerin emzirme ve anne sütü ile ilgili bilgileri orta düzeydedir. İlk bir saat içinde anne sütü ile beslenme oranı Türkiye ortalamasının üstünde, fakat istenilen düzeyde değildir. Anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi düzeyi, annelerin emzirme davranışını etkilediğinden eğitim verilerek, annelerin anne sütü ile ilgili bilgileri artırılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Pediatri Hemşirelik

Knowledge and behaviour of the mothers having 0-6 month old babies about the breast milk and breast feeding

Öz:
AIM: To investigate the knowledge levels, behaviour and determining factors on the breast milk and breast feeding for the mothers who have 0-6 month old babies. METHOD: This research has been carried out, in June-August 2009, on the mothers who have 0- 6-month old babies in the responsibility area of the MADO and Ortaseki Primary Health Centres in the Kahramanmaras province. The mothers, who are in the area of these Primary Health Centres, are selected with regard to the Baby Determination Form existed in the registrations of these centres. The Baby Determination Form showed that there are total 341 mothers having 0-6 month old babies, 201 in the MADO Primary Health Center and 140 in the Ortaseki Primary Health Center. The research is planned to include all these 341 mothers. There was not a sampling. However, it was not possible to reach a 19,1 percent of the mothers, therefore 80,9 percent of the mothers were included in the study. RESULTS: The average age is 26.6±5.6, average numbers of children is 2.2 ±1.1 in the research group. It is seen that 96.8 percent of the mothers� breast fed their babies and the same percent of them also gave colostrums to their babies. A 69.3 percent of the study group stated that they breast fed their babies in first 0-59 minutes after the birth. The average of the Breast Milk Information Point is 6.9±4.9. CONCLUSION: The knowledge level of the mothers included in the study group is in the average level. Although the breast feeding in the first one hour is above its average in Turkey, however it is not in the desired level. The mothers should be trained and educated about importance of the breast milk, since the level of information in terms of breast milk and breast feed has influences on the breast feeding behaviour of the mothers.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Pediatri Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1 McVeigh P. Is breastfeeding best practice? Medical Journal Australia. 2002; 177: 128-9.
 • 2 American Academy of Pediatrics Work Group on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics. 1997; 100: 1035-9.
 • 3 Kaneko A, Kaneita Y, Yokoyama E, Miyake T, Harano S, Suzuki K, et al. Factors associated with exclusive breast-feeding in Japan: for activities to support child-rearing with breastfeeding. J Epidemiol. 2006; 16: 57-63.
 • 4 Bağcı Bosi AT. Bebek beslenmesi-anne sütü. Eds.: Güler Ç, Akın L: Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 795-801.
 • 5 Innocenti Declaration on the protection, promotion and support of breastfeeding. http://www.unicef.org/programme/breastfeeding/i nnocenti.htmWHO/UNICEF.1990 [Erişim Tarihi: 12.04.2010].
 • 6 Gökçay G, Garibağaoğlu M. Sağlıklı çocuğun beslenmesi. Eds.: Neyzi O, Ertuğrul T: Pediatri. Nobel Tıp Kitabevleri, 2002, s. 183-7.
 • 7 Jones G, Steketee RW, Black RE, Bhutta AZ, Morris SS. How many child deaths can we prevent this year? Lancet. 2003; 362: 65–71.
 • 8 Schmied V, Barclay L. Connection and pleasure, distruption and distress: women’s experiences of breastfeeding. J. Hum. Lact. 1999; 15(5): 325-34.
 • 9 Raister J. Midwifery care resarch: what questions are being asked? what lessons have been learned? J.Midwifery Womens Health. 2000; 45(1): 20-36.
 • 10 Chierici R, Saccomandi D, Vigi V. Dietary supplements for the lactating mother: influence on the trace element. Acta Paediatr Suppl. 1999; 88(430): 7-13.
 • 11 Hoyer S, Pokorn D. The influence of various factors on breast-feeding in Slovenia. J. Adv. Nurs. 1998; 27(6): 1250-6.
 • 12 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara, Türkiye. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2009, s. 171-6.
 • 13 Rigard L, Alade MO. Effect of delivery room routines on success of first breast-feed. Lancet. 1990; 336: 1005-7.
 • 14 Açık Y, Dinç E, Benli S, Tokdemir M. Elazığ ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu çocuğu olan kadınların bebek beslenmesi ve anne sütü konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları. T Klinikleri Pediatri. 1999; 8: 53-62.
 • 15 Yücecan S, Pekcan G, Akal E, et al. Ankara, İstanbul, Muğla, Yozgat, Sivas ve Tokat İllerinde 0-2 yaş grubu çocuk sahibi annelerin beslenme bilgi düzeyi ve uygulamalarının saptanmasına yönelik bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi. 1993; 22(1): 27-42.
 • 16 Ünsal H, Atlıhan F, Özkan H, et al. Toplumda anne sütü verme eğilim ve buna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2005; 48: 226-33.
 • 17 Tansuğ N, Yılmaz Ö, Kasırga E, et al. Manisa bölgesinde emzirme uygulamaları. Ege Pediatri Bülteni. 2006; 13(3): 155-61.
 • 18 Haque MF, Hussain M, Sarkar AK, Hoque MM, Ara FA, Sultana S. Breast-feeding counselling and its effect on the prevalence of exclusive breast-feeding. J Health Popul Nutr. 2002; 20(4): 312-6.
 • 19 Gürakan B, Özcebe H, Bertan M. Multipar annelerin anne sütü ile ilgili deneyimleri. Çocuk Sağ ve Hast Derg. 1993; 36: 1-10.
 • 20 Tümerdem Y, Ayhan B, Alnıgeniş E, et al. Metropolitan bir kentte gecekondu bölgelerinde anne sütü beslenmesi (Epidemiyolojik bir çalışma). III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 1992, s. 164.
 • 21 Hakim IA, El-Ashmawy IA. Breast-feeding patterns in a rural village in Giza, Egypt. Am J Public Health. 1992; 82(5): 731-2.
 • 22__Breastfeeding._http://www.who.int/topics/breastf eeding/en/. [Erişim Tarihi 14.01. 2010].
 • 23 Toschke AM, Vignerova J, Lhotska L,Osancova K, Koletzko B, Von Kries R. Overweight and obesity in 6 to 14 year old Czech children in 1991: Protective effect of breast-feeding. J. Pediatr. 2002; 14(6): 764-9.
 • 24 Oddy WH, Sly PD, Klerk NH, Landau LL, Kendal GE, Holt PG, et al. Breast feeding and respiratory morbidity in infancy: a birth cohort study. Arch Dis Child. 2003; 88: 224-8.
 • 25 Virginia R, Galton B, Eleanor S, Lela RB. Breastfeeding and the risk of hospitalization for respiratory disease in infancy. Arch Pediatr Adolesc Med. 2003; 157: 237-43.
 • 26 Filteau S. The influence of mastitis on antibody transfer to infants through breast milk. Vaccine. 2003; 21: 3337-81.
 • 27 Mihrshahi S, Ichikawa N, Shuaib M, Oddy W, Ampon R, Dibley MJ, et al. Prevalence of exclusive breastfeeding in bangladesh and ıts association with diarrhoea and acute respiratory ınfection: results of the multiple indicator cluster survey 2003. J Health Popul Nutr. 2007; 25(2): 195-204.
 • 28 Yıldız A, Baran E, Akdur R, Ocaktan E, Kanyılmaz O. Bir sağlık ocağı bölgesinde 0-11 aylık bebekleri olan annelerin emzirme durumları ve etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2008; 61(2): 61-7.
 • 29 WHO/UNICEF. 1990'lı yıllarda bebeklerin anne sütüyle beslenmesi. Ankara. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 1999.
 • 30 Paton LM, Alexander JL, Nowson CA, Margerison C, Frame MG, Kaymakci B, et al. Pregnancy and lactation have no long-term deleterious effect on measures of bone mineral in healthy women: a twin study. Am J Clin Nutr. 2003; 77(3): 707-14.
APA ÖZER A, TAŞ F, Ekerbiçer H (2010). 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. , 315 - 320.
Chicago ÖZER Ali,TAŞ FİLİZ,Ekerbiçer Hasan Çetin 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. (2010): 315 - 320.
MLA ÖZER Ali,TAŞ FİLİZ,Ekerbiçer Hasan Çetin 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. , 2010, ss.315 - 320.
AMA ÖZER A,TAŞ F,Ekerbiçer H 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. . 2010; 315 - 320.
Vancouver ÖZER A,TAŞ F,Ekerbiçer H 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. . 2010; 315 - 320.
IEEE ÖZER A,TAŞ F,Ekerbiçer H "0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları." , ss.315 - 320, 2010.
ISNAD ÖZER, Ali vd. "0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları". (2010), 315-320.
APA ÖZER A, TAŞ F, Ekerbiçer H (2010). 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9(4), 315 - 320.
Chicago ÖZER Ali,TAŞ FİLİZ,Ekerbiçer Hasan Çetin 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 9, no.4 (2010): 315 - 320.
MLA ÖZER Ali,TAŞ FİLİZ,Ekerbiçer Hasan Çetin 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.9, no.4, 2010, ss.315 - 320.
AMA ÖZER A,TAŞ F,Ekerbiçer H 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2010; 9(4): 315 - 320.
Vancouver ÖZER A,TAŞ F,Ekerbiçer H 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2010; 9(4): 315 - 320.
IEEE ÖZER A,TAŞ F,Ekerbiçer H "0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9, ss.315 - 320, 2010.
ISNAD ÖZER, Ali vd. "0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 9/4 (2010), 315-320.