Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 343 - 348 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar

Öz:
AMAÇ: Bu çalışma gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları saptamak amacıyla Nevşehir2in Acıgöl Kasabasına bağlı Ağıllı Köyünde Mart-Mayıs 2005 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. YÖNTEM: Çalışmanın evrenini, Ağıllı Köyünde en az bir canlı doğum yapmış 350 kadın oluşturmuş, ve PASS bilgisayar programı ile örneklem 184 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik ve ki kare testi kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışma sonuçlarına göre; annelerin, %31,5'inin 18-30 yaş grubunda olduğu, %48,9'unun okur-yazar olmadığı, %22,3'ünün tarlada çalıştığı belirlenmiştir. Kadınların %60,3'ünün 17 yaşından önce evlendiği, %20,7'sinin 5-9 kez gebelik geçirdiği, %41,8'inin 4-6 yaşayan çocuğu olduğu ve %48,9'unun geniş aile olduğu saptanmıştır. Ayrıca %62'si de gelirlerinin giderlerine göre az olduğunu ifade etmiştir. Kadınların %26,6'sının ölü doğum yaptığı, %6'sının isteyerek düşük yaptığı, gebelikten korunduğunu söyleyenlerin %51,6'sının aile planlaması yöntemi olarak geleneksel uygulamaları kullandığı belirlenmiştir. SONUÇ: Gebe kalmak ve gebelikten korunmak için yapılan uygulamaların çoğunlukla zararlı uygulamalar olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, topluma sağlık hizmetlerinden yararlanma yollarının öğretilmesi, bu konuda sağlık personelinin danışmanlık yapması, öğretmen, imam ve muhtar gibi köyün ileri gelenlerinden yardım istenerek sağlık eğitimlerinin yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları

Traditional beliefs and applications about pregnancy, birth and puerperium in Ağilli Village of Nevşehir

Öz:
AIM: This study was perfamed in Ağıllı Village of Nevşehir from March 2005 to May 2005, to define the traditional beliefs and application about pregnancy, birth and puerperium. METHOD: The population of this study consists of 350 women of Ağıllı Village, who had at least one living birth. Data of this study was collected via survey form created by the researchers. Percentage and Ki square tests were used in the analysis of the collected data. RESULTS: According to the results of this study; %31.5 of the mothers were between 18-30 years of age, %48.9 have no literacy, %22.3 were working as farmers. %60.3 of women had married before the age of 17, %20,7 had 5-9 pregnancies, %41,8 had 4-6 living children and %48.9 had large families. Also %62 had explained that their incomes were less than their expenses. %26.6 of women had stillbirth, %6 had abortion willingly, %51.6 who stated being protected from pregnancy were using traditional methods of birth control. Procedures used either for conceiving or for avoiding pregnancy were found to be mostly harmful. CONCLUSION: In conclusion, it is advisable that society should be educated how to get medical services, how to consult the medical personnel about this issue and conducting medical education of the society with the help of leaders of the village such as village headsman, teacher and imam.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Açıkalın İ. Türkiye’de ana sağlığı ve aile planlaması. Yeni Türkiye 2001; 39: 441-50.
 • 2. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE): ICON INSTITUD Public Sector GmbH ve BNB Danışmanlık (2006) Ulusal Anne Ölümleri Çalışması 2005, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu. Elma Teknik Basım Matbaacılık; Ankara; 2006. s. 9-10.
 • 3. Jain S, Agrawal S. Perception of Illness and Health Care Among Bhils: A Study of Udaipur District in Southern Rajasthan. Stud. Tribes Tribals 2005; 3 (1): 15-19.
 • 4. Akın A, Özvarış ŞB. Ana Sağlığı ve Aile Planlaması. Halk Sağlığı Temel Bilgileri. Ankara; Güneş Kitapevi; 1997. s.136-7.
 • 5. Karadakovan A. Türk kültüründe sağlık uygulamaları ve kalite. Hemşirelik-Ebelik Eğitim ve Uygulamalarında Kalite Sempozyumu. 3-5 Haziran 1998, Kayseri, Bildiri Özet Kitabı. 12-25.
 • 6. Tortumluoğlu G, Karahan E, Bakır B, Türk R. Kırsal Alandaki Yaşlıların Yaygın Sağlık Problemlerinde Başvurdukları Geleneksel Uygulamalar, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134. www.insanbilimleri.com Erişim Tarihi: 10.07.2005.
 • 7. Özden T. Gebelik Doğum ve Lohusalığa İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamalar (Bilim Uzmanlığı Tezi). Ankara. Hacettepe Üniversitesi; 1987.
 • 8. Bekar M. Kültürlerarası (transkültürel) hemşirelik. Toplum ve Hekim 2001;16:136-41.
 • 9. Henkle JO, Kennerly SM. Cultural Diversity: a resource in planning and ımplementing nursing care. Public Health Nurse 1990; p:145-9.
 • 10. Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Verileri (2005). 11. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Ana Raporu. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2008/data/T NSA-2008_ana_Rapor-tr.pdf (Erişim Tarihi: 15.04.2010)
 • 12. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara 2004.
 • 13. Sevindik F, Açık Y, Gülbayrak C, Akgün D. Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler. TAF Prev Med Bull. 2007; 6; 321-4.
 • 14. Taşkın L. Doğum Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 6’ncı baskı. Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık. 2003. s. 323-38.
 • 15. Biltekin Ö, Boran DÖ, Denkli DM, Yalçınkaya S. Naldöken sağlık ocağı bölgesinde 0-11 aylık bebeği olan annelerin doğum öncesi dönem ve bebek bakımında geleneksel uygulamaları. STED Dergisi. 2004; 13; 166-8.
 • 16. Özyazıcıoğlu N. Erzurum İl Merkezinde 12 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Büyütmeye İlişkin Yaptıkları Geleneksel Uygulamalar (Bilim Uzmanlığı Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi; 2000
 • 17. Şenses M, Yıldızoğlu İ. Sekiz ayrı ildeki kaynana ve gelinlerin lohusalık ve çocuk bakımında geleneksel uygulamaları. Çocuk Forumu 2002; 5; 44-54.
 • 18. Şimşek E. Çukurova'da Anlatılan "Alkarışı" Efsanelerinin Türk Efsaneleri İçerisindeki Yeri. http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/s emp_1/simsek.pdf (2005). Erişim tarihi: 10.07.2005
APA ÇAKIRER N, ÇALIŞKAN Z (2010). Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar. , 343 - 348.
Chicago ÇAKIRER Nazan,ÇALIŞKAN Zehra Işık Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar. (2010): 343 - 348.
MLA ÇAKIRER Nazan,ÇALIŞKAN Zehra Işık Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar. , 2010, ss.343 - 348.
AMA ÇAKIRER N,ÇALIŞKAN Z Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar. . 2010; 343 - 348.
Vancouver ÇAKIRER N,ÇALIŞKAN Z Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar. . 2010; 343 - 348.
IEEE ÇAKIRER N,ÇALIŞKAN Z "Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar." , ss.343 - 348, 2010.
ISNAD ÇAKIRER, Nazan - ÇALIŞKAN, Zehra Işık. "Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar". (2010), 343-348.
APA ÇAKIRER N, ÇALIŞKAN Z (2010). Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9(4), 343 - 348.
Chicago ÇAKIRER Nazan,ÇALIŞKAN Zehra Işık Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 9, no.4 (2010): 343 - 348.
MLA ÇAKIRER Nazan,ÇALIŞKAN Zehra Işık Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.9, no.4, 2010, ss.343 - 348.
AMA ÇAKIRER N,ÇALIŞKAN Z Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2010; 9(4): 343 - 348.
Vancouver ÇAKIRER N,ÇALIŞKAN Z Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2010; 9(4): 343 - 348.
IEEE ÇAKIRER N,ÇALIŞKAN Z "Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9, ss.343 - 348, 2010.
ISNAD ÇAKIRER, Nazan - ÇALIŞKAN, Zehra Işık. "Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 9/4 (2010), 343-348.