Yıl: 2010 Cilt: 20 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 205 - 209 Metin Dili: Türkçe

İzole hipoglossus sinir felci: Bir olgu sunumu

Öz:
Kraniyal sinir paralizisi, kraniyal sinirlerin göreceliolarak radyasyona dirençli olmaları nedeni ile baş veboyun kanserlerinde radyoterapinin nadir komplikasyonu olarak, nadiren ortaya çıkar. Farklı çalışmalarda bu komplikasyon oranı %1-5 olarak bildirilmiştir.Radyoterapi tedavisi almış nazofarenks karsinomluhastalarda izole hipoglossus sinir felci, diğer alt kraniyal sinir felçlerinin aksine nüksü düşündüren kaygıverici bir bulgudur. Bu yazıdanazofarenks karsinomunedeniyle aldığı kombine radyoterapi ve kemoterapiden beş yıl sonra dilini hareket ettirememe vekonuşma zorluğu yakınmaları ile kliniğimize başvuran 45 yaşında bir erkek hasta sunuldu. İlk olarak,izole hipoglossus felcinin tümör nüksüne bağlı olarakgeliştiği düşünüldü, fakat yapılan detaylı incelemelersonucunda etyolojik faktörün radyoterapinin geç toksisitesi olduğu görüldü.
Anahtar Kelime:

Isolated hypoglossal nerve paralysis: A case report

Öz:
Cranial nerve paralysis is an uncommon complication of radiotherapy for head and neck carcinomasbecause cranial nerves are relatively resistant toradiation. The incidence of this complication hasbeen declared to be 1-5% in different studies. Unlikethe other cranial nerves, isolated hypoglossal nerveparalysis in patients who have been treated withradiotherapy for nasopharyngeal carcinomas is aworrisome sign of recurrence. We report a 45-year-oldmale patient admitted to our clinics with complaints ofdifficulty in moving his tongue and dysphasia fiveyears after combined radiotherapy and chemotherapyfor nasopharyngeal carcinoma. Recurrence of thetumor was thought to be the cause of the isolatedhypoglossal nerve paralysis at first, however latetoxicity of radiotherapy was found to be the etiologicalfactor after detailed examinatons.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Hwang JM, Fu KK, Phillips TL. Results and prognostic factors in the retreatment of locally recurrent nasopharyngeal carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998;41:1099-111.
 • 2. Wei WI, Ho CM, Wong MP, Ng WF, Lau SK, Lam KH. Pathological basis of surgery in the management of postradiotherapy cervical metastasis in nasopharyngeal carcinoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1992;118:923-9.
 • 3. Sanguineti G, Geara FB, Garden AS, Tucker SL, Ang KK, Morrison WH, et al. Carcinoma of the nasopharynx treated by radiotherapy alone: determinants of local and regional control. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997;37:985-96.
 • 4. Chan AT, Teo PM, Leung TW, Johnson PJ. The role of chemotherapy in the management of nasopharyngeal carcinoma. Cancer 1998;82:1003-12.
 • 5. Tsao SY, Shiu WC. Radiotherapy and chemotherapy for nasopharyngeal carcinoma. Ear Nose Throat J 1990; 69:272-8.
 • 6. Al-Sarraf M, LeBlanc M, Giri PG, Fu KK, Cooper J, Vuong T, et al. Chemoradiotherapy versus radiotherapy in patients with advanced nasopharyngeal cancer: phase III randomized Intergroup study 0099. J Clin Oncol 1998;16:1310-7.
 • 7. Ensley JF, Youssef E, Kim H, Yoo G. Locally advanced nasopharyngeal cancer. Curr Treat Options Oncol 2001;2:15-23.
 • 8. Kang MY, Holland JM, Stevens KR Jr. Cranial neuropathy following curative chemotherapy and radiotherapy for carcinoma of the nasopharynx. J Laryngol Otol 2000;114:308-10.
 • 9. Stern Y, Marshak G, Shpitzer T, Segal K, Feinmesser R. Vocal cord palsy: possible late complication of radiotherapy for head and neck cancer. Ann Otol Rhinol Laryngol 1995;104:294-6.
 • 10. Janfaza P, Richard LF. Oral cavity. In: Janfaza P, editor. Surgical anatomy of the head and neck. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. p. 332-3.
 • 11. Tsai MH, Shiau YC, Kao CH, Shen YY, Lin CC, Lee CC. Detection of recurrent nasopharyngeal carcinomas with positron emission tomography using 18-fluoro-2-deoxyglucose in patients with indeterminate magnetic resonance imaging findings after radiotherapy. J Cancer Res Clin Oncol 2002;128:279-82.
APA BERİAT G, EZERARSLAN H, KOCATÜRK S, ÖZYAR E (2010). İzole hipoglossus sinir felci: Bir olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 20(4), 205 - 209.
Chicago BERİAT Güçlü Kaan,EZERARSLAN Hande,KOCATÜRK SİNAN,ÖZYAR Enes İzole hipoglossus sinir felci: Bir olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 20, no.4 (2010): 205 - 209.
MLA BERİAT Güçlü Kaan,EZERARSLAN Hande,KOCATÜRK SİNAN,ÖZYAR Enes İzole hipoglossus sinir felci: Bir olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, vol.20, no.4, 2010, ss.205 - 209.
AMA BERİAT G,EZERARSLAN H,KOCATÜRK S,ÖZYAR E İzole hipoglossus sinir felci: Bir olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2010; 20(4): 205 - 209.
Vancouver BERİAT G,EZERARSLAN H,KOCATÜRK S,ÖZYAR E İzole hipoglossus sinir felci: Bir olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2010; 20(4): 205 - 209.
IEEE BERİAT G,EZERARSLAN H,KOCATÜRK S,ÖZYAR E "İzole hipoglossus sinir felci: Bir olgu sunumu." Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 20, ss.205 - 209, 2010.
ISNAD BERİAT, Güçlü Kaan vd. "İzole hipoglossus sinir felci: Bir olgu sunumu". Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 20/4 (2010), 205-209.