Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler

Yıl: 2022 Cilt: 80 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 77 - 105 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30915/abd.1118331 İndeks Tarihi: 31-03-2023

Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler

Öz:
TTK m. 369 hükmü “yönetim kurulu üyeleri” ve “yönetimle görevli üçüncü kişilerin” özen ve bağlılık yükümlülüğünü düzenlemektedir. İlgili hükme göre bu kişiler görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetme yükümlülüğü altındadırlar. TTK’nın temsil ve yönetime ilişkin hükümleri incelendiğinde ifade olunan “yükümlü kılınanlar çevresinin” eksik olduğu, en azından lafzi olarak, “kendilerine sadece temsil yetkisi devredilen kişilerin” hükmün kapsamı dışında kaldığı görülmektedir. Diğer taraftan TTK m. 369/2 hükmü nedeniyle tam hâkimiyet altında bulunan bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri ile “yönetimle görevli üçüncü kişilerin”özen ve bağlılık yükümlülüğünün ne ölçüde ortadan kalktığı tartışmalıdır. İfade olunan hususların yanında özen ve bağlılık yükümlülüğünün kişi bakımından kapsamı fiili organ kavramı bağlamında da bu çalışmada ele alınmaktadır.
Anahtar Kelime: fiili organ özen yükümlülüğü tedbirli bir yöneticinin özeni bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri bağlılık yükümlülüğü

SOME ASSESSMENTS ON THE PERSONAL SCOPE OF DUTY OF CARE AND LOYALTY IN JOINT STOCK COMPANIES

Öz:
Article 369 of Turkish Commercial Code numbered 6102 (TCC) regulates the duty of care and loyalty for “board members” and “third persons who are in charge of management.” According to the mentioned provision these persons are obliged to perform their tasks attentively as expected from a prudent director and safeguard the interest of the company in compliance with the principle of honesty. A closer look to the TCC’s representation and management provisions shows that the mentioned scope of obligated persons is not precisely described. At least literally, “persons to whom only the power of representation is delegated” remains out of the scope of the provision. On the other hand, in what capacity the TTC Art. 369/2 lifts the duty of care and loyalty for fully controlled company’s “board members” and “third persons who are in charge of management” is controversial. Beside these issues the personal scope of duty of care and loyalty is handled also in regard of some other doctrines such as de facto managing body.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA EMİNOĞLU C (2022). Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler. , 77 - 105. 10.30915/abd.1118331
Chicago EMİNOĞLU Cafer Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler. (2022): 77 - 105. 10.30915/abd.1118331
MLA EMİNOĞLU Cafer Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler. , 2022, ss.77 - 105. 10.30915/abd.1118331
AMA EMİNOĞLU C Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler. . 2022; 77 - 105. 10.30915/abd.1118331
Vancouver EMİNOĞLU C Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler. . 2022; 77 - 105. 10.30915/abd.1118331
IEEE EMİNOĞLU C "Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler." , ss.77 - 105, 2022. 10.30915/abd.1118331
ISNAD EMİNOĞLU, Cafer. "Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler". (2022), 77-105. https://doi.org/10.30915/abd.1118331
APA EMİNOĞLU C (2022). Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler. Ankara Barosu Dergisi, 80(1), 77 - 105. 10.30915/abd.1118331
Chicago EMİNOĞLU Cafer Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler. Ankara Barosu Dergisi 80, no.1 (2022): 77 - 105. 10.30915/abd.1118331
MLA EMİNOĞLU Cafer Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler. Ankara Barosu Dergisi, vol.80, no.1, 2022, ss.77 - 105. 10.30915/abd.1118331
AMA EMİNOĞLU C Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler. Ankara Barosu Dergisi. 2022; 80(1): 77 - 105. 10.30915/abd.1118331
Vancouver EMİNOĞLU C Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler. Ankara Barosu Dergisi. 2022; 80(1): 77 - 105. 10.30915/abd.1118331
IEEE EMİNOĞLU C "Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler." Ankara Barosu Dergisi, 80, ss.77 - 105, 2022. 10.30915/abd.1118331
ISNAD EMİNOĞLU, Cafer. "Anonim Şirkette Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamına İlişkin Bazı Değerlendirmeler". Ankara Barosu Dergisi 80/1 (2022), 77-105. https://doi.org/10.30915/abd.1118331