Yıl: 2010 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 157 - 170 Metin Dili: Türkçe

İlköğretimde proje çalışmaları: Sınıf öğretmenlerinin velilerden beklentileri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin proje çalışmalarına ilişkin velilerden beklentilerini belirlemektir. Araştırma 2008-2009 öğretim yılı bahar döneminde, Eskişehir il merkezinde bulunan 78 ilköğretim okulunda görev yapan 338 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri anket aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik tekniklerinden frekans, yüzdeden yararlanılmış ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin proje çalışması sürecinde velilerden beklentileri ile cinsiyet, mesleki deneyim, eğitim durumu ve okutulan sınıfın ekonomik düzeyi değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Project works in primary education: Classroom teachers' expectations of parents

Öz:
The purpose of the this study is to determine classroom teachers’ expectations of parents related to project works. The research is designed as survey was conducted with the participation 338 classroom teachers who work at 78 primary schools in Eskisehir city center in 2008-2009 spring term. Data were collected with a questionnaire. In the analysis of the data, frequencies, percentage and chi-square test were used. According to results of the research, significant correlations were found between gender, professional experience, educational status and economical level of classrooms regarding classroom teachers' expectations of parents related to project works.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ERSOY A, GÜRDOĞAN BAYIR Ö, GÜVEY AKTAY E (2010). İlköğretimde proje çalışmaları: Sınıf öğretmenlerinin velilerden beklentileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 157 - 170.
Chicago ERSOY ALİ,GÜRDOĞAN BAYIR ÖMÜR,GÜVEY AKTAY EMEL İlköğretimde proje çalışmaları: Sınıf öğretmenlerinin velilerden beklentileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10, no.3 (2010): 157 - 170.
MLA ERSOY ALİ,GÜRDOĞAN BAYIR ÖMÜR,GÜVEY AKTAY EMEL İlköğretimde proje çalışmaları: Sınıf öğretmenlerinin velilerden beklentileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.3, 2010, ss.157 - 170.
AMA ERSOY A,GÜRDOĞAN BAYIR Ö,GÜVEY AKTAY E İlköğretimde proje çalışmaları: Sınıf öğretmenlerinin velilerden beklentileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 10(3): 157 - 170.
Vancouver ERSOY A,GÜRDOĞAN BAYIR Ö,GÜVEY AKTAY E İlköğretimde proje çalışmaları: Sınıf öğretmenlerinin velilerden beklentileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 10(3): 157 - 170.
IEEE ERSOY A,GÜRDOĞAN BAYIR Ö,GÜVEY AKTAY E "İlköğretimde proje çalışmaları: Sınıf öğretmenlerinin velilerden beklentileri." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, ss.157 - 170, 2010.
ISNAD ERSOY, ALİ vd. "İlköğretimde proje çalışmaları: Sınıf öğretmenlerinin velilerden beklentileri". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10/3 (2010), 157-170.