Yıl: 2010 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 213 - 238 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dijital sanat

Öz:
Elektronik ortamda üretilen sanat olarak kısaca tanımlanabilen dijital sanat, çağdaş bilgiyi, bakışı ve bilinci, teknolojiye ilişkin kuramlar ve kavramlarla değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Birden fazla sanatsal biçimi ya da teknik anlatımı bir arada kullanabilen dijital sanat, insanın çevresiyle, bilgiyle, teknolojiyle, estetikle olan etkileşimini sorgulamaktadır. Dijital sanat, her yeni gelişen sanat biçiminde olduğu gibi geniş bir bağlamda ve çoklu bakışı tercih eden uzun süreli çalışmalarla tanımlanmaya ve sınıflandırılmaya çalışılmaktadır. 1990'lardan günümüze dek olan gelişimin incelendiği bu makale de, dijital sanatın karakteristikleri ve kategorizasyonu ele alınmaktadır. Bu bağlamda dijital sanatın kavramsal ve kuramsal olarak nasıl anlamlandırılabildiği incelenmektedir.
Anahtar Kelime:

Digital art

Öz:
Digital art that can be shortly defined as the art produced in electronic field has been changing and transforming contemporary knowledge, point of view, and conscious with the theories and concepts related to technology. Digital art that can use numerous art forms or technique descriptions together inquires the interaction of person with his own environment, knowledge, technology and aesthetics. Digital art has been tried to be classified and defined with long-term studies preferring multiple views as each new developing art form in a wide extend. In this article in which the development having been studied since 1990s till today, the characteristics and classification of digital art have been dealt with. It is studied how digital art can be interpreted in terms of conceptual and theoretical.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akçadoğan, Irmak İ. (2006). Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam. Epsilon Yayıncılık: İstanbul.
 • Artan, Çiğdem E. (2007). “Fotoğrafın Sanatsal Değerinin Ötesinde Kullanım Alanları Üzerine Bir Tartışma: Bilgi mi, Propaganda mı?”, Cogito (52). Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.
 • Benjamin, Walter (1995). “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, Pasajlar. Çev: Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.
 • Benjamin, Walter (2001). Fotoğrafın Kısa Tarihçesi. Çev: Ali Cengizkan, YGS Yayını: İstanbul.
 • Cadava, Eduardo (2008). Işık Sözcükleri. Çev: Aziz Ufuk Kılıç, Metis Yayınları: İstanbul.
 • Çizgen, Gültekin (2007). Sanat Köprüsü Sırat Köprüsü. Arkeoloji Sanat Yayınları: İstanbul.
 • Dempsey, Amy (2002). Art in the Modern Era. Thomas and Hudson Ltd.: London.
 • Gibson, Steve (2008). Transdisciplinary Digital Art. Sound, Vision and the New Screen, Eds. Adams, Randy; Gibson, Steve; Müller Arisona; Stefan, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Keser, N. (2005). Sanat Sözlüğü. Ütopya Yayınevi: Ankara.
 • King,Mike (2002). “Computers and ModernArt: DigitalArt Museum”, Creativity and Cognition. Eds: Ernest Edmonds, Linda Candy, Terence Kavanagh, Tom Hewett, Lougborough University, ACM Pres: New York.
 • Mitchell, William J. (1992). The Reconfigured Eye: Visual Truth in The Post-photographic Era. The MIT Pres: Cambridge.
 • Nalven, J. ve Jarvis J.D. (2005). Going Digital: The Practice and Vision of Digital Artists. Thomson Course Technology: USA.
 • Paul, Christiane (2002). “Renderings of Digital Art”, Leonardo, Vol. 35, No. 5.
 • Paul, Christiane (2008). Digital Art. Thames and Hudson: London.
 • Wands, Bruce (2006). Dijital Çağın Sanatı. Çev: Osman Akınhay, Akbank Kültür Sanat Yayınları: İstanbul.
 • İNTERNET KAYNAKLARI
 • Çuhacı, Gülizar (2009). “Dijital Sanat ve Beden”. http://gulizarcuhacı.com/marmara_full.html (erişim tarihi 15 Temmuz 2009).
 • Johnson, Harald ve Shaw, John S. vd. (2005). “Glossary of Digital Art and Printmaking”, http://www.dpandi.com/DAPTTF/glossary.html (erişim tarihi 21 Haziran 2009).
 • Telli, Hamdi (2006). http://www.alpmansanat.com/ggc/alpman/show_cat.php?cat_id=67&lan_id= 4&menu =devam_alpman (erişim tarihi 10 Haziran 2009).
APA ÖZEL SAĞLAMTİMUR Z (2010). Dijital sanat. , 213 - 238.
Chicago ÖZEL SAĞLAMTİMUR ZÜHAL Dijital sanat. (2010): 213 - 238.
MLA ÖZEL SAĞLAMTİMUR ZÜHAL Dijital sanat. , 2010, ss.213 - 238.
AMA ÖZEL SAĞLAMTİMUR Z Dijital sanat. . 2010; 213 - 238.
Vancouver ÖZEL SAĞLAMTİMUR Z Dijital sanat. . 2010; 213 - 238.
IEEE ÖZEL SAĞLAMTİMUR Z "Dijital sanat." , ss.213 - 238, 2010.
ISNAD ÖZEL SAĞLAMTİMUR, ZÜHAL. "Dijital sanat". (2010), 213-238.
APA ÖZEL SAĞLAMTİMUR Z (2010). Dijital sanat. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 213 - 238.
Chicago ÖZEL SAĞLAMTİMUR ZÜHAL Dijital sanat. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10, no.3 (2010): 213 - 238.
MLA ÖZEL SAĞLAMTİMUR ZÜHAL Dijital sanat. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.3, 2010, ss.213 - 238.
AMA ÖZEL SAĞLAMTİMUR Z Dijital sanat. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 10(3): 213 - 238.
Vancouver ÖZEL SAĞLAMTİMUR Z Dijital sanat. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 10(3): 213 - 238.
IEEE ÖZEL SAĞLAMTİMUR Z "Dijital sanat." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, ss.213 - 238, 2010.
ISNAD ÖZEL SAĞLAMTİMUR, ZÜHAL. "Dijital sanat". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10/3 (2010), 213-238.