Yıl: 2022 Cilt: 36 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 87 - 98 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/deutfd.2022.59455 İndeks Tarihi: 09-08-2022

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019)

Öz:
Tıp fakültelerinden, sağlık alanına ve toplum sağlığının gelişimine katkı sunma sorumluluğunu alan, sağlık hakkını, mesleksel değerleri savunan hekimler yetiştirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda ele alındığında, mezuniyet öncesi tıp eğitiminde öğrencilere, mesleksel değerler ve tıbbi etik ile ilgili hedeflerin kazandırılması önemlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi 1996’da, mezuniyet öncesi tıp eğitimi programında köklü bir değişiklik yaparak aktif eğitim sistemine geçiş kararı almıştır. Aktif eğitime geçişle birlikte fakültede Mesleksel Değerler ve Etik (MDE) eğitimi geliştirilmiş, bilimsel dayanaklar, kılavuzlar, geri bildirimler ışığında güncellenerek sürdürülmüştür. Bu eğitimlerde öğrencilerin mesleksel değerleri öğrenmesi ve içselleştirmesi, meslek yaşamında karşılaşacakları etik sorunları tanıması, sorunun tıbbi, sosyal ve yasal boyutlarını da dikkate alarak çözüm seçeneklerini değerlendirmesi ve iyi hekimlik değerlerini koruyan kararlar verebilme yetkinliğini kazanması hedeflenmiştir. MDE eğitiminin hedefleri mezuniyet öncesi tıp eğitiminin tüm yıllarına entegre edilmiştir. Bu yazının amacı DEÜ Tıp Fakültesi’nin aktif eğitime geçişi ile birlikte geliştirilen ve 2019 yılına dek yürütülen Mesleksel Değerler ve Etik Eğitiminin tanıtımını yapmaktır.
Anahtar Kelime: tıp eğitimi mesleksel değerler eğitimi etik eğitimi Tıbbi etik

PROFESSIONAL VALUES AND ETHICS EDUCATION AT DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE (1997-2019)

Öz:
Medical faculties are expected to train physicians who take the responsibility of contributing to the field of health and the development of public health, and who defend the right to health and professional values. In this context, it is important to provide students with objectives related to professional values and medical ethics in undergraduate medical education. Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine made a radical change in the undergraduate medical education program in 1996 and decided to switch to an active education system. With the transition to active education, Professional Values and Ethics (PVE) education has been developed at the faculty and has been updated and maintained on the basis of scientific evidence, guidelines and feedback. In this training, it is aimed that students learn and internalize professional values, recognize the ethical problems they will encounter in their professional life, evaluate the solution options by considering the medical, social and legal dimensions of t he problem, and gain the competence to make decisions that protect the values of good medical practice. The objectives of PVE education are integrated into all years of undergraduate medical education. The purpose of this article is to introduce the Professional Values and Ethics Education, which was developed with the transition of Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine t o active education and carried out until 2019.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Sayek İ, Turan S, Baykan Z, Batı H, Demirören M. Türkiye Sosyal Güvenilir (Hesap Verebilir) Tıp Fakültesi Belirleyicileri Ulusal Belgesi. Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği Sosyal Güvenirlik Çalışma Grubu, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD), 2019.
 • 2. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD), 2021.
 • 3. Shamim, M.S., Torda, A., Baig, L.A. et al. Systematic development and refinement of a contextually relevant strategy for undergraduate medical ethics education: a qualitative study. BMC Med Educ 21, 9 (2021). https://doi.org/10.1186/s12909-020-02425-6
 • 4. Demirel Ö. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. 4.baskı. PEGEM Yayıncılık, Ankara 2022.
 • 5. Consensus statement – Teaching medical ethics and law within medical education: A model for the UK core curriculum. J Med Ethics. 1998; 24:188–92.
 • 6. Brooks L, Bell D. Teaching, learning and assessment of medical ethics at the UK medical schools. J Med Ethics. 2017;43:606–612. doi:10.1136/medethics-2015-103189
 • 7. Aldughaither SK, Almazyiad MA, Alsultan SA, et al. Student perspectives on a course on medical ethics in Saudi Arabia. Journal of Taibah University Medical Sciences. 2012; 7(2): 113-117.
 • 8. Leo T, Eagen K. Professional education, the medical student response. Perspectives in Biology and Medicine. 2008; 15(4): 508-516.
 • 9. Ozgonul L, Alimoglu MK. Comparison of lecture and team-based learning in medical ethics education. Nurs Ethics. 2019; 26(3):903-913
 • 10. Bilgin AC, Timbil S, Guvercin CH, Ozan S, Semin S. Preclinical Students' Vıews On Medıcal Ethıcs Educatıon: A Focus Group Study In Turkey. Acta Bioeth. 2018;24(1):105-115.
 • 11. Dicle O. Değişen tıp eğitimi ve probleme dayalı öğrenme yönteminin temel felsefesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001;15 (Özel Sayı Aktif Eğitim): 25-59
 • 12. Harden R M, Sowden S & Dunn W R (1984) Some educational strategies in curriculum development: the SPICES model. ASME Medical Education Booklet No. 18. Med Ed 18, 284–97.
 • 13. Musal B, Akalın E, Kılıç K, Esen A, Alıcı E. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğretim Programı, Süreçleri Ve Eğitim Yönlendiricilerinin Rolü. Tıp Eğitimi Dünyası. 2002; 9: 39-49.
 • 14. Musal B. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı: Temel Özellikleri Ve Revizyon Çalışmaları, Tıp Eğitimi Dünyası. 2011; 33:42–48
 • 15. Civaner M, Okuyan ZA, Şemin S. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi: Üç Yıllık Deneyim, Sorunlar Ve Öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001;15 (Özel Sayı Aktif Eğitim): 57-61
 • 16. World Medical Association Medical Ethics Manual, The World Medical Association, Inc 3rd edition 2015, ISBN 978-92-990079-0-7, [Erişim tarihi: 11 Haziran 2021]. Erişim adresi: https://www.wma.net/wp- content/uploads/2016/11/Ethics_manual_3rd_No v2015_en.pdf
 • 17. Eckles RE, Meslin EM, Gaffney M, Helft PR. Medical ethics education: where are we? Where should we be g oing? A review. Acad Med. 2005;80(12):1143-52.
 • 18. Louhiala P. Philosophy for medical students-- why, what, and how. Med Humanit. 2003;29(2):87-8.
 • 19. Harden R, Laidlaw J. Essential skills for a medical teacher. An introduction to teaching and learning in medicine. 1st ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2012.
 • 20. Özan S., Tıp eğitiminde küçük gruplarla öğretimin düzenlenmesi. İçinde: Ed: Sayek İ, Turan S, Naçar M, Akalın AA. Tıp eğiticisi el kitabı. Güneş Tıp Kitapevleri, 2016;113-127
 • 21. Mıdık Ö. Sınıf derslerinde olgu kullanımı. Türkiye Klinikleri Özel Sayı. 2016; 1(1):8-16
 • 22. Thistlethwaite JE, Davies D, Ekeocha S, Kidd JM, MacDougall C, Matthews P, Purkis J, Clay D. The effectiveness of case-based learning in health professional education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 23. Med Teach. 2012;34(6):421-444.
 • 23. Lumlertgul N, Kijpaisalratana N, Pityaratstian N, Wangsaturaka D. Cinemeducation: A pilot student project using movies to help students learn medical professionalism. Med Teach. 2009;31(7):327-332.
 • 24. Fritz GK, Poe RO. The role of a cinema seminar in psychiatric education. Am J Psychiatry. 1979;136(2):207-210.
 • 25. Colt H, Quadrelli S, Friedman LD. The picture of health medical ethics and the movies, Oxford University Press 2011. NY, USA
 • 26. Kim DH. Evaluation of critical thinking course for premedical students using literature and film. Korean J Med Educ. 2019;31(1):19-28.
 • 27. Jacobson L, Grant A, Hood K, et al. A literature and medicine special study module run by academics in general practice: two evaluations and the lessons learnt. Med Humanit. 2004;30(2):98-100.
 • 28. Riley SC. Student Selected Components (SSCs): AMEE Guide No 46. Med Teach. 2009 Oct;31(10):885-94.
 • 29. Tunçok Y. Özel çalışma modülleri (ÖÇM)Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001;15 (Özel Sayı Aktif Eğitim): 85-89
 • 30. Özkan H, Değirmenci B, Musal B, İtil O, Akpınar H, Akalın E, Özkan Ş, Alıcı E. Mezuniyet öncesi klinik tıp eğitiminde task’a dayalı öğrenim ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001;15 (Özel Sayı Aktif Eğitim): 11-23
 • 31. Musal B, Taskiran C, Gursel Y, Ozan S, Timbil S, Velipasaoglu S. An example of program evaluation project in undergraduate medical education. Education for Health: Change in Learning & Practice. 2008; 21(1), 1–7.
APA bilgin a, ÖZAN S, Guvercin C, ŞEMİN S (2022). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019). , 87 - 98. 10.5505/deutfd.2022.59455
Chicago bilgin ahmet can,ÖZAN Sema,Guvercin Cemal,ŞEMİN Salih Semih Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019). (2022): 87 - 98. 10.5505/deutfd.2022.59455
MLA bilgin ahmet can,ÖZAN Sema,Guvercin Cemal,ŞEMİN Salih Semih Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019). , 2022, ss.87 - 98. 10.5505/deutfd.2022.59455
AMA bilgin a,ÖZAN S,Guvercin C,ŞEMİN S Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019). . 2022; 87 - 98. 10.5505/deutfd.2022.59455
Vancouver bilgin a,ÖZAN S,Guvercin C,ŞEMİN S Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019). . 2022; 87 - 98. 10.5505/deutfd.2022.59455
IEEE bilgin a,ÖZAN S,Guvercin C,ŞEMİN S "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019)." , ss.87 - 98, 2022. 10.5505/deutfd.2022.59455
ISNAD bilgin, ahmet can vd. "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019)". (2022), 87-98. https://doi.org/10.5505/deutfd.2022.59455
APA bilgin a, ÖZAN S, Guvercin C, ŞEMİN S (2022). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 36(1), 87 - 98. 10.5505/deutfd.2022.59455
Chicago bilgin ahmet can,ÖZAN Sema,Guvercin Cemal,ŞEMİN Salih Semih Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36, no.1 (2022): 87 - 98. 10.5505/deutfd.2022.59455
MLA bilgin ahmet can,ÖZAN Sema,Guvercin Cemal,ŞEMİN Salih Semih Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, 2022, ss.87 - 98. 10.5505/deutfd.2022.59455
AMA bilgin a,ÖZAN S,Guvercin C,ŞEMİN S Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 36(1): 87 - 98. 10.5505/deutfd.2022.59455
Vancouver bilgin a,ÖZAN S,Guvercin C,ŞEMİN S Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 36(1): 87 - 98. 10.5505/deutfd.2022.59455
IEEE bilgin a,ÖZAN S,Guvercin C,ŞEMİN S "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019)." Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 36, ss.87 - 98, 2022. 10.5505/deutfd.2022.59455
ISNAD bilgin, ahmet can vd. "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi (1997-2019)". Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36/1 (2022), 87-98. https://doi.org/10.5505/deutfd.2022.59455