Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 48 Sayfa Aralığı: 101 - 110 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü

Öz:
Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören onbir teknoloji şirketinin mali tabloları kullanılarak, şirketlerin mali performansları TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiştir. Mali performans ölçümünde ilk olarak finansal oranlar belirlenmiş ve oran analizi kullanılarak, finansal oranlar her bir şirket için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan oranlar; TOPSIS yöntemi kullanılarak genel şirket performansını gösteren tek bir puana çevrilmiştir. Ardından şirketlerinin sıralaması yapılarak, şirketlerinin derecelendirmesi tamamlanmaktadır. Performans puanları şirketlerin derecelendirilmesinde kullanılmıştır. 2006-2009 sürecinde yer alan dört dönem için mali performans değerlemesi yapılmış ve elde edilen sonuçlar arasında karşılaştırma yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

Measurement of finacial performance of the technological companies trading in ISE

Öz:
In this study, a performance measurement model is developed to rank the technological companies. Eleven publicly held technological companies trading in Istanbul Stock Exchange are selected and eight financial ratios are obtained from their financial statements. Additionally, financial ratios have been used to explain and calculate values of the companies in order to discuss in detail. Then, TOPSIS method is applied to combine different ratios to obtain a single performance score. The performance scores are used to rank the companies for the last four years in the year between 2006-2009.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acar, M. (2003), "Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi", Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak -Haziran, 21-37.
 • Akdoğan, N. & Tenker,N. (2003), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi, lO.Baskı.
 • Barnes, A. (1987),"The analysis And Use of Financial Ratios: A Review Article", Journal of Business and Finance Accounting, Vol.14, 449-461.
 • Bülbül, S. & Köse, -A. (2009),"Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi", iletisim.atauni.edu. tr/eisemp/html/tammetinler/152.pdf.
 • Charnes, A.,W., Cooper,W. & Rhodes, E. (1978)/'Measuring The Efficiency Of Decision Making Units", European Journal Operational Research, Vol.2, 429-444.
 • Chen, J.K & Chen, I-S. (2009),"Using A Novel Conjunctive MCDM Approach Based On DEMATEL, Fuzzy ANP, And TOPSIS As An Innovation Support System For Taiwanese Higher Education", 2009, doi:10.1016/j.eswa.2009.06.079.
 • Deng, H„ Yeh, C.H. & Willis, R.J.,"Inter-Company Comparison Using Modified TOPSIS With Objective Weights", Computers & Operations Research, Vol. 27, No.10, Eylül 2000, 963-973.
 • Eleren Ali, Karagül, M. (2008), "1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi", Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 15, Sayr.l, 1-14.
 • Ergül, N. (2004), Herkes için Finans, Türkmen Yayınları, No. 121.
 • Ergül, N. (2010),"İMKB'de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Mali Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Analizi", Beta Yayınları, No.2316.
 • Feng,C.M. & Wang, R.T. (2000)," Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial Ratios", Journal of Air Transport Management, Vol.6,133-142.
 • Foster,G. (1986), Financial Statement Analysis, Prentice-Hall International, 2th Edition.
 • Hwang, C.L. &K. Yoon,K. (1981), Multiple Attribute Decision Making, Springer-Verlag, Berlin.
 • Kabakçı, Y. (2000),"Sermaye Yapısı ile İşletme Performansı Arasındaki İlişki:Gıda Sektöründe Bir Uygulama", Ege Akademik Bakış, Vol.8, Sayı.l, 167-182.
 • Khodam, A.M., Hemati, M. & Abdolshah, M. (2008),"Analysis and Prioritizing Bank Account with TOPSIS Multiple-Criteria Decision -A Study of Refah Bank in Iran", 21st Australasian Finance and Banking Conference, 25 August.
 • Kondak, N. (1999),Menkul Kıymet Pazarlarına Giriş, Der Yayınları, No. 255.
 • LIH. & Qing-sheng,X. (2006),"Application of TOPSIS in the Bidding Evaluation of Manufacturing Enterprises, 5th International Conference $16^{th}- 18 ^{th }$ Engineering & Digital Enterprise Technology,August, Guiyang, China, 184-188.
 • Price, J.E. & Haddock, M.D. & Brock, H.R. (1993), College Accounting, 7th Edition, Macmillan / McGraw-Hill, New York.
 • Rees, B. (1990), Financial Analysis, Prentice Hall International Editions.
 • Shih,H.S„ Shyur,H.J. & Lee, E.S. (2007),"An extension of TOPSIS For Group Decision Making", Mathematical and Computer Modelling, Vol.45, No.7-8, April, 801-813.
 • Yeh, C.-H. (2002),"A Problem Based Selection Of Multi-Attribute Decision-Making Methods", Journal of International Transactions in Operational Research, Vol.9,169-181.
APA DUMANOĞLU S, ERGÜL N (2010). İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. , 101 - 110.
Chicago DUMANOĞLU SEZAYİ,ERGÜL NURAY İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. (2010): 101 - 110.
MLA DUMANOĞLU SEZAYİ,ERGÜL NURAY İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. , 2010, ss.101 - 110.
AMA DUMANOĞLU S,ERGÜL N İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. . 2010; 101 - 110.
Vancouver DUMANOĞLU S,ERGÜL N İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. . 2010; 101 - 110.
IEEE DUMANOĞLU S,ERGÜL N "İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü." , ss.101 - 110, 2010.
ISNAD DUMANOĞLU, SEZAYİ - ERGÜL, NURAY. "İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü". (2010), 101-110.
APA DUMANOĞLU S, ERGÜL N (2010). İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0(48), 101 - 110.
Chicago DUMANOĞLU SEZAYİ,ERGÜL NURAY İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 0, no.48 (2010): 101 - 110.
MLA DUMANOĞLU SEZAYİ,ERGÜL NURAY İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), vol.0, no.48, 2010, ss.101 - 110.
AMA DUMANOĞLU S,ERGÜL N İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2010; 0(48): 101 - 110.
Vancouver DUMANOĞLU S,ERGÜL N İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2010; 0(48): 101 - 110.
IEEE DUMANOĞLU S,ERGÜL N "İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü." Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0, ss.101 - 110, 2010.
ISNAD DUMANOĞLU, SEZAYİ - ERGÜL, NURAY. "İMKB'de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü". Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 48 (2010), 101-110.