Yıl: 2010 Cilt: 43 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 39 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Öz:
Bu araştırmanın amacı Kreijns, Kirschner, Jochems ve Buuren (2007) tarafından bilgisayar destekli ortaklaşa öğrenme ortamlarına yönelik olarak geliştirilen Algılanan Sosyalleşme Ölçeği’nin Türkçeye ve çevrimiçi öğrenme ortamlarına yönelik uyarlamasını gerçekleştirmektir. Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeği tek faktör altında toplanmış beşli Likert tipinde 10 önermeden oluşmaktadır. Uyarlama sürecinde ölçek Türkçeye çevrilmiş ardından dil ve eğitim teknolojisi alanında uzman yedi öğretim üyesinin değerlendirmeleri alınmıştır. Dilsel eşdeğerlik çalışmaları Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde (BÖTE) öğrenim görmekte olan 31 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yapı geçerliği çalışmaları Ankara, Hacettepe ve Başkent Üniversitesi BÖTE bölümlerinde öğrenim görmekte olan ve çevrimiçi öğrenme deneyimine sahip 94 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda Türkçe ölçeğin özgün formundaki yapısını koruduğu görülmüştür. Türkçe forma ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .82 olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The validity and reliability study of the scale of the perceived sociability of online learning environments

Öz:
The aim of this study is to adapt The Perceived Sociability Scale of Computer-Supported Collaborative Learning Environments developed by Kreijns, Kirschner, Jochems and Buuren (2007) to online learning environments in Turkey. The original scale is in English and includes 10 items. Firstly, the original scale was translated into Turkish, and experts’ critics were obtained. Afterwards, both the English and Turkish forms were administered to students (n=31) of Başkent Universty Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) Department in a one-week interval in order to determine the equivalency of these two forms. The construct validity studies were carried out on 94 CEIT students attending to Ankara, Hacettepe and Başkent Universities. Results showed that the Turkish version has one factor and consisted of 10 items like the original scale. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient was also obtained as .82.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Barab, A. S., MaKinster, J. G., Moore, J. A., & Cunningham, D. J. (2001). Designing and building an on-line community: the struggle to support sociability in the ınquiry learning forum. Educational Technology researc & Development, 49 (4), 71–96.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (6. baskı). Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 47–483.
 • Donath, J. S. (1997). Inhabiting the virtual city: The design of social environments for electronic communities. Unpublished doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology. [Online]: Retrieved on 3-July–2008, at URL: http://smg.www.media.mit.edu/people/judith/ Thesis/ThesisContents.html.
 • Farnham, S., Zaner, M., & Cheng, L. (2001). “Supporting sociability in a shared browser.” Paper presented at the Interact Conference, Tokyo, Japan
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tahtam, R. L., & Black, C. W. (1998). Multivariate Data Analysis (5th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
 • Hassanein, K., & Head, M. (2004). “Instilling social presence trough the web ınterface.” Paper presented at the Third Annual Workshop on HCI Research in MIS, Washington D.C, USA
 • Hobaugh, C. F. (1997). Interactive strategies for collaborative learning. In Proceedings of the Annual Conference on Distance Teaching and Learning: Competition Connection-Collaboration (pp. 121–125) University ofWisconsin-Madison, USA.
 • Kalaitzakis, E., Dafoulas, g. & Macaulay, L. (2003 ). “Designing online communities: Community-centered development for intensively focused user groups.” Paper presented at the 10th HCI International Conference (HCII 2003), Heraklion, Greece.
 • Kline, P. (2000a). The Handbook of Psychological Testing (2nd Edition). London and Newyork: Routledge.
 • Kline, P. (2000b). An Esay Guide to Factor Analysis (4th Edition). New York: Routledge.
 • Kline, P. (1994). An Esay Guide to Factor Analysis. New York: Routledge.
 • Kreijns, K. (2004). Sociable CSCL Environments Social Affordances, Sociability, and Social Presence. Maastricht: Datawyse boek-en Grafische Producties. [Online]: Retrieved on 1-Jully–2008, at URL: [Online]: http://www.ou.nl/eCache/DEF/13/252.html
 • Kreijns, K., Kirschner, P. A., & Jochems, W. (2002). The sociability of computer-supported colaborative learning environments. Journal of Educational Technology & Society, 5(1), 8–22. [Online]: Retrieved on 2-Jully-2008, at URL: http://www.ifets.info/journals/5_1/kreijns.pdf.
 • Kreijns, K., Kirschner, P. A., Jochems, W., & VanBuuren, H. (2007). Measuring perceived sociability of computer- supported colloborative learning environments. Computers & Education 49, 176–192.
 • Lazar, J., & Preece, J. (2003). Social considerations in online communities: Usability, sociability, and succes factors. In H. Vanoostendorp (Ed.), Cognition in a Digital World (pp: 127–151). New Jersey-London: Lawrence Erlbaum.
 • Nie, N. H. (2001). Sociability, interpersonal relations, and the internet. American Behavioral Scientist, 45 (3), 420–435.
 • Preece, J. (2000). Shaping communities: emphaty, holisty, lurking, participation. In Proceedings of CPSRDIA2000, Shaping the Network Society: The Future of the Public Shape in CyberSpace (pp. 25–34), Seattle, USA.
 • Preece, J. (2001a). Sociability and usability in online communities:Twenty years of chatting online. Behaviour & Information Technology 20 (5), 347-356.
 • Preece, J. (2001b). “Designing usability, supporting sociability: Questions participants ask about online communities.” Paper presented at Human Computer Interaction INTERACT 01, Tokyo, Japan.
 • Preece, J. (2003). Tacit knowledge and social capital: Supporting sociability in online communities of practice. In Proceedings of I-KNOW’03, 3rd International Conference on Knowledge management. In K. Tochtermenn and H. Maurer (Eds.), 72–78. Graz, Austria.
 • Preece, J. (2007). Sociability and usability in online spaces (Luncheon Keynote). Paper presented at The 2007 International Symposium on Colloborative Technologies and Systems (CTS’07), Orlando, Florida, USA.
 • Rheingold, H. (1994). A slice of my virtual community. In L. M. Harasim (Ed.), Global Networks: Computer and International Communication (pp: 57-80). Cambridge: MIT Press.
 • Ritzer, G. (1992, Çev: Ümit Tatlıcan). Sociological Theory (3rd Edition). McGraw Hill. [Online]:http://www.umittatlican.com/files/ Yapisal%20Marksizm%20(George%20Ritzer,%201992).pdf adresinden 10 Temmuz, 2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Öztürk, E. (2008). Toplumsal Yetenek Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41 (2), 97–120
 • Simmel, G. (1949, Çev:Everett C. Hughes). The sociology of sociability. The American Journal of Sociology 55(3), 254-261
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinox
 • Tu, C. H. (2000). On-line learning migration: From social learning theory to social precence theory in CMC environment. Journal of Network and Computer Application, 23 (1), 27–37.
 • Volet, S., & Wosnitza, M. (2004). Social affordances and students’ engagement in cross national online learning. Journal of Research in International Education, 3 (1), 5–29.
 • Zwick, W. R., & Velicer, W. F. (1986). Comprasion of five rules for determining the number of components to retain. Psychological Bulletin, 99(3), 432–442.
APA BARDAKCI S (2010). Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. , 17 - 39.
Chicago BARDAKCI Salih Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. (2010): 17 - 39.
MLA BARDAKCI Salih Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. , 2010, ss.17 - 39.
AMA BARDAKCI S Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. . 2010; 17 - 39.
Vancouver BARDAKCI S Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. . 2010; 17 - 39.
IEEE BARDAKCI S "Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması." , ss.17 - 39, 2010.
ISNAD BARDAKCI, Salih. "Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması". (2010), 17-39.
APA BARDAKCI S (2010). Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 17 - 39.
Chicago BARDAKCI Salih Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 43, no.1 (2010): 17 - 39.
MLA BARDAKCI Salih Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.43, no.1, 2010, ss.17 - 39.
AMA BARDAKCI S Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2010; 43(1): 17 - 39.
Vancouver BARDAKCI S Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2010; 43(1): 17 - 39.
IEEE BARDAKCI S "Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43, ss.17 - 39, 2010.
ISNAD BARDAKCI, Salih. "Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 43/1 (2010), 17-39.