Yıl: 2009 Cilt: 58 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 824 - 879 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi

Öz:
Eş cinsellerin, giderek artan bir biçimde birlikte yaşama ve bu yaşamın gerektirdiği hak ve yükümlülüklere sahip olma taleplerini dikkate alan modern devletler, söz konusu birlikteliklere belli oranlarda hukukî etki tanımıştır. Bugün dünyada, eş cinsel birliktelikler; evlilik, kayıtlı birliktelik veya medenî birliktelik şeklinde resmîleşmektedir. Evliliği, geleneksel bir biçimde kabul eden ve ancak farklı cinslerdeki kişilerin yararlanabileceği bir kurum olarak gören devletler, birlikteliklerine hak ve yükümlülük tanınmasını isteyen eş cinsellere eşitsizlik yapmamak amacıyla kayıtlı birliktelik statüsünü getirmiştir. Bugün devletlerin, eş cinsel birliktelikleri düzenlerken, maddî hukuklarında olduğu kadar, kanunlar ihtilâfı hukuklarında da farklı yaklaşımları benimsemesi, sınır aşıcı durumlarda ortaya ihtilâflı ve karmaşık durumların çıkmasına yol açmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Same sex relations and the relevant regulations in the conflict of laws

Öz:
Certain modern states, taking into consideration the increasing number of demands of homosexual couples that wish to cohabitate together and gain rights and responsibilities resulting from such cohabitation, legally regulate this kind of cohabitation in various manners. Today, same-sex relations are classified as same-sex marriages, registered partnerships or marital cohabitations. States having the traditional concept of marriage between women and men, in order to meet the demands of homosexual couples for a recognized legal status, have preferred to use to the “registered partnership” classification. Because of the fact that the States’ approaches differ to a large extent, not only in their substantial laws but also in their private international laws, there may be disputed and complicated cross-border situations to be faced by the States.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Allarousse, V. : A Comparative Approach to the Conflict of Characterization in Private International Law, Case Western Reserve Journal of International Law, 1991, Vol. 23,s. 479-516.
 • Berki, O. F. : Devletler Hususî Hukuku, C.II, B. 4, Ankara 1961.
 • Boele-Woelki, K. : The Legal Recognition of Same Sex Relationships within the European Union, Tulane Law Review, 2007-2008, Vol. 82, s. 1949-1981.
 • Bogdan, M. : Some Reflections on the Treatment of Dutch Same Sex Marriages in European and Private International Law, Intercontinental Cooperation Through Private International Law- Essays in Memory of Peter E. Nygh (Ed.T.EİNHORN/K.SİEHR), The Hague 2004, s. 25-37.
 • Collins, L. : Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, (Editors:Briggs, A./Harris, J./Mc Clean, J.D./Mc Lachlan, C./Morse, C.G.J), Ed.14, Vol. I, London 2006 (Vol.I).
 • Collins, L. : Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, (Editors:Briggs, A./Harris, J./Mc Clean, J.D./Mc Lachlan, C./Morse, C.G.J), Ed. 14, Vol. II, London 2006 (Vol.II).
 • Curry-Sumner, I. : Uniform Patterns Regarding Same Sex Relationships, International Law Forum du Droit International, 2005, Vol. 7, No. 3, s. 186-194 (Uniform Patterns).
 • Curry-Sumner, I. : Private International Law Aspects of Homosexual Couples: The Netherlands Report, Electronic Journal of Comparative Law, May 2007, Vol. 11.1, s. 1-24 _____http:// www.ejcl.org/111/article111-8.pdf> (22.08.2009) (Report).
 • Çelikel, A./Erdem, B. B. : Milletlerarası Özel Hukuk, B. 8, İstanbul 2007.
 • de Groot, G.R. : Private International Law Aspects Relating to Homosexual Couples, Electronic Journal of Comparative Law, December 2007, Vol. 11.3, s. 1-37 _____http:// www.ejcl.org/113/ article113-12.pdf>(04.01.2009).
 • Edis, S. : Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, B. 4, Ankara 1991.
 • Fosyth, C. : Characterisation Revisited:An Essay in the Theory and Practice of the English Conflict of Laws, Law Quarterly Review, 1998, Vol. 114, s. 141-161.
 • Graham-Siegenthaler, B. E. : Principles of Marriage Recognition Applied to Same Sex Marriage Recognition in Switzerland and Europe, Creighton Law Review, 1998-1999, Vol. 32, s. 121-146.
 • Goldschmidt, W. : Derecho International Privado-Derecho de la Tolerancia, Ed. 6, Depalma 1988.
 • Harnois, C./Hirsch, J. : Note on Developments in Internal Law and Private International Law Concerning Cohabitation Outside Marriage, Including Registered Partnership, Preliminary Document No 11 of March 2008 for the Attention of the Council of April 2008 on General Affairs and Policy of the Conference, s. 21_____ www.hcch.net/upload/wop/genatf_pd11e2008.pdf>(05.12.2008).
 • Harris, D. J./O’Boyle, M./Bates, E. P./Buckley, C. M. : Law of the European Convention on Human Rights, Ed. 2, New York 2009.
 • Hill, D. : The Recognition of Homosexual Parents in the United Kingdom, European Challenges in Contemporary Family Law (Ed.Boele-Woelki,K./Sverdrup, T.), Antwerp 2008, s. 113-130.
 • Jacquet, J. M. : La Fonction Supranationale de la Régle de Conflit de Lois, Recueil des Cours, 2001/IV, Vol. 292, s. 147-248.
 • Kahn-Freund, O. : General Problems of Private International Law, Recueil des Cours, 1974/III, Vol.143, s. 139-474.
 • Karadağ, N. : Cinsel Azınlıkların Bireysel Hakları, İstanbul 2008.
 • Kegel, G/Schurig, K. : Internationales Privatrecht, B. 9, München 2004.
 • Kramer, X.E. : Dutch Private International Law-Overwiew 2002-2006, Praxis des Internationalen Privat-und Verfahrensrecht (IPRax), 2007, Heft.1, s. 554-61.
 • Kropholler, J. : Internationales Privatrecht, 5.Auflage, Tubingen 2004.
 • Mc.Clean, D./Beevers, K. : Morris on The Conflict of Laws, Ed.6, London 2005.
 • Nomer, E. : Yabancıların “Ahkâmı Şahsiyesi”(Statut Personnel) ve Terekesi ile İlgili İhtilâflarda Türk Kanunlar İhtilâfı Sisteminin Gelişimi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 50.Yıl Armağanı, 1973, s. 495-529.
 • Nomer, E./Şanlı, C. : Devletler Hususî Hukuku, B.16, İstanbul 2008.
 • Oğuzman, M. K./Barlas, N. : Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, B. 12, İstanbul 2005.
 • Öztan, B. : Aile Hukuku, 4. Bası, Ankara 2004.
 • Picone, P. : Les Méthodes de Coordination entre Ordres Juridiques en Droit International Privé, Recueil des Cours, 1999/I, Vol.276, s. 9- 296.
 • Sarcevic, P. : Cohabitation without Marriage:The Yugoslavian Experience, American Journal of Comparative Law, 1981, Vol.29, s. 315-338.
 • Serozan, R. : Medeni Hukuk, Genel Bölüm, İstanbul 2004.
 • Seviğ, V. R. : Kanunlar İhtlâfının Türkiye Cumhuriyetinde Gelişmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 50. Yıl Armağanı, 1973, s. 463-487.
 • Umbricht, R. L. : Swiss Code of Private International Law, Zurich 2007.
 • Von Hoffmann/Thorn : Internationales Privatrecht,B. 9,München 2007.
 • Wasmuth, J. : Eheschliessung unter Gleichgeschlechtlichen in den Niederlanden und deutscher ordre public, Liber Amicorum für Gerhard Kegel,München 2002,s. 237-259.
APA SİRMEN K (2009). Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi. , 824 - 879.
Chicago SİRMEN Kazım Sedat Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi. (2009): 824 - 879.
MLA SİRMEN Kazım Sedat Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi. , 2009, ss.824 - 879.
AMA SİRMEN K Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi. . 2009; 824 - 879.
Vancouver SİRMEN K Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi. . 2009; 824 - 879.
IEEE SİRMEN K "Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi." , ss.824 - 879, 2009.
ISNAD SİRMEN, Kazım Sedat. "Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi". (2009), 824-879.
APA SİRMEN K (2009). Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 58(4), 824 - 879.
Chicago SİRMEN Kazım Sedat Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 58, no.4 (2009): 824 - 879.
MLA SİRMEN Kazım Sedat Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.58, no.4, 2009, ss.824 - 879.
AMA SİRMEN K Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2009; 58(4): 824 - 879.
Vancouver SİRMEN K Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2009; 58(4): 824 - 879.
IEEE SİRMEN K "Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi." Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 58, ss.824 - 879, 2009.
ISNAD SİRMEN, Kazım Sedat. "Eş cinsel birliktelikler ve bunların kanunlar ihtilafı hukukunda düzenlenişi". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 58/4 (2009), 824-879.