Yıl: 2009 Cilt: 62 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 13 - 17 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri

Öz:
Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi nöroloji yoğun bakım ünitesinde (NYBÜ) yatan hastalarda yatışları süresince gelişen hastane infeksiyonlarının (HI) etkenlerinin ve infeksiyon bölgelerinin tanımlanması ve infeksiyon kaynaklarının aydınlatılması amaçlanmıştır. Ekim 2007-Mart 2008 arasında 6 yataklı NYBÜ’sinde en az 48 saat yatan 52 hastadan yatışlarında ve yatıştan 48 saat sonra boğaz, burun ve gaita kültürü alınarak hastaların floraları değerlendirildi. Yatışları süresince hastalar, hasta ve laboratuar verilerine dayalı olarak izlenmiş, tanımlamalar Centers for Disease Control and Prevention ölçütlerine göre yapılmıştır. Çalışma süresince 52 hastanın 31’inde 86 infeksiyon atağı tespit edilmiştir. En fazla izole edilen mikroorganizmalar Escherichia coli (%16,3) ve Pseudomonas aeruginosa (%15.2) iken bunları koagülaz negatif stafilokoklar(%14.1) izledi. E.coli ve P.aeruginosa en fazla trakeal aspirat ve idrar kültürlerinden izole edilirken KNS’ler en fazla kan kültürlerinden izole edilmişti. İzlem süresince hastane infeksiyonu atağı tespit edilmiş olan 31 hastanın 4’ünde (%12.9) aynı tür mikroorganizmanın hastanın yatışında alınan kültürlerinden en az birinden üretilmiş olması hastane infeksiyonlarının gelişmesinde hastanın flora bölgelerinin kolonizasyonunun da önemli olduğunu düşündürmüştür.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Freeman J, Mc Gowan JE Jr. Methodologic issues in hospital epidemiology. I. Rates, case finding and interpretation. Rev infect Dis 1981: 3 (4): 658-67.
 • 2. Haley RW, Culver DH, White JW, et al. The nationwide nosocomial infection rate: a new need for vital statistics. Am J Epidemiol 1985; 1231: 159 – 67.
 • 3. Trilla A. Epidemiology of nosocomial infections in adult intensive care units. Intensive Care Med 1994; 20 (3): 1-4.
 • 4. Fridkin SK, Welbel SF, Weinstein RA. Magnitude and prevention of nosocomial infections in the intensive care unit. Infect Dis Clin North Am 1997; 11: 479-96.
 • 5. Rosenthal VD, Maki DG, Salomao R, et al. Device-associated nosocomial infections in 55 intensive care units of 8 developing countries. Ann Intern Med. 2006; 145(8): 582-591.
 • 6. Puri J, Mishra B, Mal A, et al. Catheter associated urinary tract infections in neurology and neurosurgical units. J Infect 2002;44(3):171-5.
 • 7. De Champs C, Sauvant MP, Chanal C, et al. Prospective survey of colonization and infection caused by expanded-spectrum-beta-lactamase-producing members of the family Enterobacteriaceae in an intensive care unit. J Clin Microbiol. 1989; 27: 2887–90.
 • 8. Lucet JC, Chevret S, Decre D, et al. Outbreak of multiply resistant Enterobacteriaceae in an intensive care unit: Epidemiology and risk factors for acquisition. Clin Infect Dis 1996; 22: 430– 36.
 • 9. Williams VR, Callery S, Vearncombe M, Simor AE. The role of colonization pressure in nosocomial transmission of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Am J Infect Control. 2009; 37(2): 106-10. Epub 2008 Oct 22.
 • 10. Dettenkofer M, Ebner W, Els T, et al. Surveillance of nosocomial infections in a neurology intensive care unit. J Neurol 2001;248(11):959-64.
 • 11. Garner JS, Jarvis WR, Emori GT, et al. CDC definition for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988;16:128–40.
 • 12. Scheld WM, Mandell GL. Nosocomial pneumonia: pathogenesis and recent advances in diagnosis and therapy. Rev Infect Dis 1991; 13(Suppl 9): S743- 51
 • Mayhall CG. Nosocomial pneumonia. Diagnosis and prevention. Infect Dis Clin North Am 1997;11: 427- 57
 • 14. Küçükateş E, Kocazeybek B. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2001; 31: 19-22.
 • 15. Kurtaran B, Saltoğlu N, İnal AS, et al. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonları. ANKEM Derg 2005; 19(3): 119-24.
 • 16. Özden M, Demirdağ K, Kalkan A, Kılıç SS. Yoğun bakım ünitelerinde izlenen ve hastane infeksiyonu gelişen olgulardan izole edilen bakterilerin sıklığı ve antibiyotiklere karşı direnç durumları. İnfeksiyon Dergisi 2003; 17(2): 179-83.
 • 17. Zer Y, Bayram A, Balcı İ. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara ait trakeal aspirasyon örneklerinden en sık izole edilen bakteriler ve çeşitli antibiyotiklere direnç durumları. İnfek Derg 2001; 15(3): 307-310.
 • 18. Heckmann JG, Kraus J, Niedermeier W, et al. Nosocomial pneumonias in a neurology intensive care unit. Dtsch Med Wochenschr 1999;124: 919–24.
 • 19. Hilker R, Zakzuk M, Schneweis S, et al. Nosocomial pneumonia after acute cerebral ischemia: Evaluation of incidence and risk factors in the neurological intensive care. Intensivmed 1999; 36: 526–33.
 • 20. Rosenthal VD, Maki DG, Salomao R, et al. Device-associated nosocomial infections in 55 intensive care units of 8 developing countries. Ann Intern Med. 2006; 145(8): 582-91.
 • 21. Üstün C, Hosoğlu S, Geyik MF, Aluçlu MU. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde alet iliskili hastane infeksiyonları. Fırat Tıp Dergisi 2008;13(3): 179-82.
 • 22. CDC, Guidelines for prevention of nosocoial pneumonia. MMWR, Recommendations and reports. 1997; 46(RR-1): 1-79.
APA ÇETİN S, DEMİRCİ S, ARIDOĞAN C (2009). Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri. , 13 - 17.
Chicago ÇETİN Sesli Emel,DEMİRCİ Serpil,ARIDOĞAN Cicioğlu Buket Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri. (2009): 13 - 17.
MLA ÇETİN Sesli Emel,DEMİRCİ Serpil,ARIDOĞAN Cicioğlu Buket Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri. , 2009, ss.13 - 17.
AMA ÇETİN S,DEMİRCİ S,ARIDOĞAN C Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri. . 2009; 13 - 17.
Vancouver ÇETİN S,DEMİRCİ S,ARIDOĞAN C Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri. . 2009; 13 - 17.
IEEE ÇETİN S,DEMİRCİ S,ARIDOĞAN C "Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri." , ss.13 - 17, 2009.
ISNAD ÇETİN, Sesli Emel vd. "Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri". (2009), 13-17.
APA ÇETİN S, DEMİRCİ S, ARIDOĞAN C (2009). Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 62(1), 13 - 17.
Chicago ÇETİN Sesli Emel,DEMİRCİ Serpil,ARIDOĞAN Cicioğlu Buket Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 62, no.1 (2009): 13 - 17.
MLA ÇETİN Sesli Emel,DEMİRCİ Serpil,ARIDOĞAN Cicioğlu Buket Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.62, no.1, 2009, ss.13 - 17.
AMA ÇETİN S,DEMİRCİ S,ARIDOĞAN C Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2009; 62(1): 13 - 17.
Vancouver ÇETİN S,DEMİRCİ S,ARIDOĞAN C Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2009; 62(1): 13 - 17.
IEEE ÇETİN S,DEMİRCİ S,ARIDOĞAN C "Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri." Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 62, ss.13 - 17, 2009.
ISNAD ÇETİN, Sesli Emel vd. "Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izıle edilen hastane infeksiyonu etkenleri". Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 62/1 (2009), 13-17.