Yıl: 2010 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 71 - 76 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler

Öz:
Amaç: Maksillofasiyal veya orbita travması ön tanısı ile bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme incelemesi yapılan olgularda göz içi yabancı cisim varlığını, sıklığını ve kırık ile birlikteliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz acil BT ünitesine maksillofasiyal veya orbita yaralanması ön tanısı ile başvuran hastalara General Electric HiSpeed Nx/i dual BT cihazında spiral tarama ile 3 mm kesit kalınlığı ve aralığında aksiyal inceleme yapılan ve reformat ile koronal görüntüler oluşturulan maksillofasiyal veya orbita tetkikleri geriye dönük olarak değerlendirildi ve dosyaları incelendi. Bulgular: On beş aylık çalışma süresinde, maksillofasiyal veya orbita BT incelemesi yapılan 420 olgunun 38’inde (%9.0) intraorbital yabancı cisim saptandı. Saptanan 76 adet yabancı cismin 72’si (%94.7) metalik veya metal dışı inorganik, 4’ü ise yabancı cisim etkisi yapan kemik fragmanlarına ait parçalardı ve organik yabancı cisim olarak değerlendirildi. Olguların 28’inde (%73.7) kırık yoktu. Sonuç: Göz içindeki yabancı cisim varlığının gösterilmesi, yerleşiminin doğru tanımlanması cerrahi ekstraksiyonun başarısı için önemlidir. BT görüntüleme, yabancı cismin varlığı ve yerleşiminin tanımlanmasında öncelikle uygulanması gereken yöntemdir. Düşük enerjili travmalarda kırık eşlik etmeden göz içi yabancı cisimler sık görülebilmektedir ve acil servis hekimleri bu konuda uyanık olmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel

Intraorbital foreign bodies in maxillofacial traumas

Öz:
Objective: To assess the existence of intraorbital foreign bodies and its frequency and association with fracture by using computerized tomography (CT) in patients with maxillofacial or orbital injuries. Methods: Maxillofacial or orbita evaluations and hospital charts of patients, who were admitted to our hospital due to maxillofacial or orbital injuries and who underwent CT using the axial examination and reformatted coronal views with spiral scanning and 3 mm slice width by using the General Electric HiSpeed Nx/i dual CT device in our in emergency CT unit were retrospectively evaluated. Results: During the 15 month study period, 38 (9.0%) out of the total of 420 study patients had intraorbital foreign bodies (IOFB). Among the 76 IOFBs confirmed, 72 (94.7%) were metallic or non-metallic inorganic, and 4 were bone fragments accepted as organic foreign bodies. Of all cases, 28 (73.7%) had no fracture. Conclusions: It is essential that the presence and locations of IOFBs should be determined correctly for their successful surgical extractions. CT imaging is the preferential method for determining of presence and locations of foreign bodies. In the low energy traumas, IOFBs without fractures may be seen frequently and therefore, emergency department practitioners should be on alert about this possibility.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Boncoeur-Martel MP, Adenis JP, Rulfi JY, Robert PY, Dupuy JP, Maubon A. CT appearances of chronically retained wooden intraorbital foreign bodies. Neuroradiology 2001;43:165-8.
 • 2. Kubal WS. Imaging of orbital trauma. Radiographics 2008;28:1729-39.
 • 3. Gor DM, Kirsch CF, Leen J, Turbin R, Von Hagen S. Radiologic differentiation of intraocular glass: evaluation of imaging techniques, glass types, size, and effect of intraocular hemorrhage. AJR Am J Roentgenol 2001;177:1199-203.
 • 4. Özmert E. Göz içi ve göz dışı yabancı cisimler. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006;2:64-73.
 • 5. Figueira EC, Francis IC, Wilcsek GA. Intraorbital glass foreign body missed on CT imaging. Ophthal Plast Reconstr Surg 2007;23:80-2.
 • 6. Fulcher TP, McNab AA, Sullivan TJ. Clinical features and management of intraorbital foreign bodies. Ophthalmology 2002;109:494-500.
 • 7. Lakshmanan A, Bala S, Belfer KF. Intraorbital organic foreign body-a diagnostic challenge. Orbit 2008;27:131-3.
 • 8. Uchino A, Kato A, Takase Y, Kudo S. Intraorbital wooden and bamboo foreign bodies: CT. Neuroradiology 1997;39:213-5.
 • 9. Civelek E, Bilgiç S, Kabataş S, et al. Ulus travma Acil Cerrahi Dergisi 2006;12:245-48.
 • 10. Ho VT, McGuckin JF Jr, Smergel EM. Intraorbital wooden foreign body: CT and MR appearance. AJNR Am J Neuroradiol 1996;17:134-6.
 • 11. Garg SJ, Benson W, Fineman M, Bilyk JR. Bone from an orbital floor fracture causing an intraocular foreign body. Am J Ophthalmol 2005;139:543-5.
APA yildirim n, Sayın B, DURAKOĞLUGİL T, SOYDİNÇ P, Dede D (2010). Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler. , 71 - 76.
Chicago yildirim nilgün,Sayın Bige,DURAKOĞLUGİL Tuğba,SOYDİNÇ Perihan,Dede Dogan Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler. (2010): 71 - 76.
MLA yildirim nilgün,Sayın Bige,DURAKOĞLUGİL Tuğba,SOYDİNÇ Perihan,Dede Dogan Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler. , 2010, ss.71 - 76.
AMA yildirim n,Sayın B,DURAKOĞLUGİL T,SOYDİNÇ P,Dede D Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler. . 2010; 71 - 76.
Vancouver yildirim n,Sayın B,DURAKOĞLUGİL T,SOYDİNÇ P,Dede D Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler. . 2010; 71 - 76.
IEEE yildirim n,Sayın B,DURAKOĞLUGİL T,SOYDİNÇ P,Dede D "Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler." , ss.71 - 76, 2010.
ISNAD yildirim, nilgün vd. "Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler". (2010), 71-76.
APA yildirim n, Sayın B, DURAKOĞLUGİL T, SOYDİNÇ P, Dede D (2010). Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 10(2), 71 - 76.
Chicago yildirim nilgün,Sayın Bige,DURAKOĞLUGİL Tuğba,SOYDİNÇ Perihan,Dede Dogan Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler. Türkiye Acil Tıp Dergisi 10, no.2 (2010): 71 - 76.
MLA yildirim nilgün,Sayın Bige,DURAKOĞLUGİL Tuğba,SOYDİNÇ Perihan,Dede Dogan Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler. Türkiye Acil Tıp Dergisi, vol.10, no.2, 2010, ss.71 - 76.
AMA yildirim n,Sayın B,DURAKOĞLUGİL T,SOYDİNÇ P,Dede D Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 2010; 10(2): 71 - 76.
Vancouver yildirim n,Sayın B,DURAKOĞLUGİL T,SOYDİNÇ P,Dede D Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 2010; 10(2): 71 - 76.
IEEE yildirim n,Sayın B,DURAKOĞLUGİL T,SOYDİNÇ P,Dede D "Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler." Türkiye Acil Tıp Dergisi, 10, ss.71 - 76, 2010.
ISNAD yildirim, nilgün vd. "Maksillofasiyal travmalarda intraorbital yabancı cisimler". Türkiye Acil Tıp Dergisi 10/2 (2010), 71-76.