Yıl: 2010 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 18 - 30 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 31-03-2023

Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması

Öz:
Bir nedensel karşılaştırma araştırması olan bu çalışmada fen ve teknoloji öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerinde bilişsel farkındalık faktörünün etkisi incelenmiştir. Araştırma Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen ve teknoloji öğretmenliği bölümüne devam etmekte olan 104 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Öğretmen adayları lisans eğitimi ortalamalarına göre ilgili literatürden faydalanılarak yüksek, orta ve düşük akademik başarılı olarak gruplandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak Bilişsel Farkındalık Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler kolerasyon ve tek yönlü varyans analizi yapılarak çözümlenmiştir. Sonuçlar fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilişsel farkındalık beceri düzeyleri ile akademik başarı puanları arasında yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu ve akademik başarı düzeyindeki artışla bilişsel farkındalık düzeyinin de anlamlı olarak arttığını göstermiştir. Sonuçlar, ilgili literatürdeki çalışmalarla da karşılaştırılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baloğlu, N. (2001). Etkili Sınıf Yönetimi, (1. Baskı), Baran Ofset.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. , Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. , Demirel, F.(2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Canca, D.(2005). “Cinsiyete göre Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Bilişsel ve Bilişüstü Öz Düzenleme Stratejileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cohen, L. , Manion, L.(1994). Research Methods In Education (Fourth Edition), Routledge
 • Costa, A. L. (1984).”Mediating the metacognitive”, Educational Leadership, 3(42), ss.57-62
 • Deseote, A. , Roeyers, H. and Buysee, A. (2001), “ Metacognition and Mathematical Problem Solving in Grade 3”, Journal of Learning Dissebilties, 34(5), 1-15.
 • Diken, R. B. (1993), “A case study of six EFL freshman readers: overview of metacognitive ability in reading”, Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Universty. The Institude of Economics and Social Sciences, Ankara.
 • Doğanay, A., Kara, Z. (1995). “Düşünmenin Boyutları”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), ss.25-32
 • Ekici, G.(2004). “Fen bilgisi öğretmenlerinin mezun oldukları branşların öğrenmeye etkisi üzerine bir araştırma”. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erdoğdu, M. Y. (2006). “Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişki”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95- 106
 • Gelen, İ. (2003). “Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi”, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • Hartman, H. J. (2001) “Developing students’ metacognitive knowledge and skills”, H. J. Hartman (Ed). Metacognition in learning and Instruction, pp.33-68
 • Gourgey, A. F. (2001) “Metacognition in basic skills ınstruction”, H. J. Hartman (Ed). Metacognition in learning and Instruction, pp.17-32
 • Jagade, O., Taplin, M., Fan, Y. K, Chan, S.C, Yum, J. (1999). Difference between low and high achieving distance learners in locus of Control, achievement motivation and metacognition, Distance Education, 20(2), 255-273
 • Goos, M. , Galbraith, P. and Renshaw, P. (2002), “Socialy mediated metacognition: Creating collobrative zones of proximal development in small group problem solving”, Educational Studies in Mathematics, vol. 49, 193-223
 • King, M. D. (2003). “The effects of formative assessment on student selfregulation, motivational beliefs, and achievement in elementary science”. Unpublished Doctoral Dissertation, George Mason University.
 • Kuhn, D., Dean, D.Jr. (2004). “Metacognition: A bridge between cognitive psychology and educational practice”. Theory into Practice, 43, 268- 273
 • Lucangeli, D. And Cornoldi, C. (1997), “Mathematics and metacognition: what is the nature of the relationship?”, MathematicalCognition, 3(2), ss.121- 139.
 • McLoughlin, C. And Hollingworth, R. (2001), “ The weakst link: Is web- based learning capable of supporting problem- solving and metacognition?”, ss.117-120, www.ascilite.org.au/conferance/melbourne01/pdf/papers/ mcloughlinc1.pdf adresinden 03.01.2009 tarihinde indirilmiştir.
 • MEB(2008), http://oges.meb.gov.tr,/oks/docs/2008oksista/02Test%20Sayısal% 20Bilgiler.pdf ( Ziyaret tarihi: 18.01.2009).
 • O’ Neil, H. F. And Abedi, J. (1996), “Reabilty and validty of a state metacognitive ınventory: potential for alternative assesment”, The Journal of Educational Research, 89(11), pp. 234-245
 • Namlu, A. G. (2004), “Bilişötesi öğrenme stratejileri ölçme aracının geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal BilimlerDergisi, 4 (2), 123-141
 • Netto, A. ve Valente, M. O. (1997). Problem solving in physics : Towards a metacognitively developed aproach. Paper presented at the annual meeting of the national association for research in science teaching. (March 21-24, 1997). Oak Brook
 • ÖSYM(2008), http//www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8 8F 742D0D7112511578F4E5296E410 (Ziyaret tarihi: 18.01.2009 )
 • Özbilgin, A. (1993), “Effects of Training University EFL Students In Metacognitive Strategies For Listening To Academic Lectures”, Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Univetsity The Institute of Economics And Social Sciences, Ankara.
 • Küçük- Özcan, Ç. (2000). Teaching metacognitive strategies to 6th grade students in mathematics lesons. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Romainville, M.(1994), “Awerness of cognitive strategies: The relationship between universty students’ metacognition and their performans”, Study in Higer Education, 19(3), ss. 359-357
 • Rudder, C. (2006), “ Problem solving: Case studies ınvestigating the strategies used by secondery American And Singaporean students”, Doctoral Thesis, The Florida State University.
 • Selçuk, G., Çalışkan, S., Erol, M.(2006), “Fzik öğretmen adaylarının problem çözme davranışlarının değerlendirilmesi”, 2005 Dünya Fizik Yılı Türk Fizik Derneği Uluslar arası 23. Fizik kogresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur
 • Senemoğlu, N. (2005).Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Gazi Kitabevi
 • Taraban R., Rynearson, K, Kerr, M. S.(2000). “Metacognition and freshman akademic performance”, Journal of Developmental Education, 1(24), ss.12-18
 • Yaşar, Ş. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı Anadolu ÜniversitesiYayınları 100:1061 Açık Öğretim Fakültesi Yayınları: 585
APA EMRAHOĞLU N, ÖZTÜRK A (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması. , 18 - 30.
Chicago EMRAHOĞLU NURİ,ÖZTÜRK Ayşe Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması. (2010): 18 - 30.
MLA EMRAHOĞLU NURİ,ÖZTÜRK Ayşe Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması. , 2010, ss.18 - 30.
AMA EMRAHOĞLU N,ÖZTÜRK A Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması. . 2010; 18 - 30.
Vancouver EMRAHOĞLU N,ÖZTÜRK A Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması. . 2010; 18 - 30.
IEEE EMRAHOĞLU N,ÖZTÜRK A "Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması." , ss.18 - 30, 2010.
ISNAD EMRAHOĞLU, NURİ - ÖZTÜRK, Ayşe. "Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması". (2010), 18-30.
APA EMRAHOĞLU N, ÖZTÜRK A (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 18 - 30.
Chicago EMRAHOĞLU NURİ,ÖZTÜRK Ayşe Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19, no.2 (2010): 18 - 30.
MLA EMRAHOĞLU NURİ,ÖZTÜRK Ayşe Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, 2010, ss.18 - 30.
AMA EMRAHOĞLU N,ÖZTÜRK A Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010; 19(2): 18 - 30.
Vancouver EMRAHOĞLU N,ÖZTÜRK A Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010; 19(2): 18 - 30.
IEEE EMRAHOĞLU N,ÖZTÜRK A "Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, ss.18 - 30, 2010.
ISNAD EMRAHOĞLU, NURİ - ÖZTÜRK, Ayşe. "Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19/2 (2010), 18-30.