Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 49 Sayfa Aralığı: 66 - 74 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı

Öz:
Sirketler ortaklarına iki yöntem ile nakit ödeme yapmaktadır: Bunlardan en yaygın olanı temettü ödemesi, diğeri ise hisse senedi geri satım alımıdır. Yakın zamana kadar Türkiye’de sirketler ortaklarına sadece temettü ödemesi yoluyla nakit aktarabilmekteydi. Yabancı ülkelerde yıllardır uygulanan hisse senedi geri satın alımı yöntemi ise, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2009 yılının sonunda alınan kararla hayata geçirildi. Bu yeni karar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) islem gören sirketlerin yaklasık %16’sına bu olanağı tanımakta olup gelecekte yeni Türk Ticaret Kanunu’nun da kabul edilmesiyle bu kararın kapsamının genisleyeceği ve diğer sirketleri de kapsayacağı düsünülmektedir. Hisse senedi geri satın alımı, temettü ödemesine göre bazı üstünlükler sunmaktadır. Bu makale, Türkiye’deki sirketlerin bu olanağa kavusmalarından dolayı yeni bir boyut kazanan temettü bilmecesini ve hisse senedi geri satın alımı yöntemini incelemektedir.
Anahtar Kelime: repo hisse senedi İstanbul menkul kıymetler borsası İstanbul menkul kıymetler borsası (İMKB)

Konular: Tarih İşletme İktisat

New opportunity for the ise companies: Share repurchases

Öz:
Firms pay out cash to shareholders by two means: one is the cash dividends being more widely used and the other is the share repurchases. So far, companies in Turkey have been distributing cash only in form of cash dividends to their shareholders. Share repurchase method, used in other foreign countries for years, has been recently permitted by a decision taken by the Capital Markets Board of Turkey at the end of the year 2009. This new decision is applicable only to the 16% of the companies whose shares are traded in İstanbul Stock Exchange (ISE). It is expected in the future that the scope of this decision will be expanded including other companies as well followed by the acceptance of the new Turkish Trade Law. Share repurchases have some superiorities over dividend payments. This article presents the dividend puzzle which gains a new dimension by the acceptance of the share repurchase application in Turkey and examines the share repurchase method.
Anahtar Kelime: Istanbul stock exchange Istanbul stock exchange (ISE) repurchase agreement stock

Konular: Tarih İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adaoğlu, Cahit (2000), “Instability in the dividend policy of the İstanbul Stock Exchange (ISE) corporations: evidence from an emerging market”, Emerging Markets Review, Vol.1 No:3, s.252-270.
 • Akgüç, Öztin (1998), Finansal Yönetim, yen.7.b., Avcıol Basım Ya- yın:İstanbul.
 • Aysan, Mustafa (2007), Kurumsal Yönetim ve Risk, Elit Ofset: İstanbul.
 • Baker, H. Kent, Gary E. Powell ve H. Theodore Veit (2002), “Revisiting the Dividend Puzzle. Do all of the pieces now fit?”, Review of Financial Economics, Vol.11 No:4, s.241-261.
 • Bechmann, Ken L. ve Johannes Raaballe (2010), “Taxable cash dividends: A money-burning signal”, European Journal of Finance, Vol.16 No:1, s.1-26.
 • Black, Fisher (1976), “The Dividend Puzzle”, Journal of Portfolio Management, Winter76, Vol.2 No:2, s.5-8.
 • Brealey, Richard A., Stewart C.Myers ve Franklin Allen (2008), Principles of Corporate Finance, 9th ed., New York: McGraw-Hill.
 • DeAngelo, Harry, Linda DeAngelo ve Douglas J. Skinner (2004), “Are dividends disappearing? Dividend concentration and the consolidation of earnings”, Journal of Financial Economics, Vol.72 No:3, s.95-287.
 • Fama, Eugene F. ve Kenneth R. French (2001), “Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay?”, Journal of Financial Economics, Vol.60 No:1, s.3-43.
 • Grullon, Gustavo ve Roni Michaely (2004), “The information content of share repurchase programs”, The Journal of Finance, Vol.59 No:2, s.651-680.
 • Kimmel, Paul D. ve Terry D. Warfield (2008), “Accelerating corporate performance: stock buybacks with zip”, Issues in Accounting Education, Vol.23 No:1, s.119-128.
 • Nohel, Tom ve Vefa Tarhan (1998), “Share repurchases and firm performances: new evidence on the agency costs of free cash flow”, Journal of Financial Economics, Vol.49 No:2, s.187-222.
 • Peyer, Urs C. ve Theo Vermaelen (2005), “The many facets of privately negotiated share repurchases”, Journal of Financial Economics, Vol.75 No:2, s.361-395.
 • Stephens, Clifford C. ve Michael S. Weisbach (1998), “Actual share reacquisitions in open market repurchase programs”, Journal of Finance, Vol.53 No:1, s.313-333.
 • Ünlü, Ulas, Ali Bayrakdaroğlu ve İlhan Ege (2008), “Hisse senedi getirilerinin tahmininde temettü verimi: İMKB 100 ve S&P 500 üzerine ampirik bir uygulama”, 12. Ulusal Finans Sempozyumu, Kayseri, s.143- 156.
 • Vermaelen, Theo (2005), “Share Repurchases”, Foundations and Trends in Finance, Vol.1, No:3, s.171-268.
 • Wiemer Joerg ve Steffen Diel (2008), “Strategies for share buybacks”, Journal of Corporate Treasury Management, Vol.1 No:4, s.297- 304.
 • Yılmaz, Mustafa Kemal (2003), “Hisse Senetleri İMKB’de islem gören sirketlerin temettü politikaları üzerine bir analiz: Nakit temettü- Sektör Davranısı iliskisi”, İMKB Dergisi, Cilt:7 Sayı:25/26, s.18-41.
APA Ergin E (2011). İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı. , 66 - 74.
Chicago Ergin Emre İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı. (2011): 66 - 74.
MLA Ergin Emre İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı. , 2011, ss.66 - 74.
AMA Ergin E İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı. . 2011; 66 - 74.
Vancouver Ergin E İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı. . 2011; 66 - 74.
IEEE Ergin E "İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı." , ss.66 - 74, 2011.
ISNAD Ergin, Emre. "İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı". (2011), 66-74.
APA Ergin E (2011). İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0(49), 66 - 74.
Chicago Ergin Emre İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 0, no.49 (2011): 66 - 74.
MLA Ergin Emre İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), vol.0, no.49, 2011, ss.66 - 74.
AMA Ergin E İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2011; 0(49): 66 - 74.
Vancouver Ergin E İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2011; 0(49): 66 - 74.
IEEE Ergin E "İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı." Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0, ss.66 - 74, 2011.
ISNAD Ergin, Emre. "İMKB şirketleri için yeni olanak: Hisse senedi geri satın alımı". Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 49 (2011), 66-74.