Yıl: 2010 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 37 - 58 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey

Öz:
Fakültatif hücre içi gram-negatif bakteri olan Francisella tularensis tarafından oluşturulan tularemi, insan ve bazı hayvanların multisistemik bir hastalığıdır. Tularemi esas olarak kuzey yarım kürede 30° ve 70° enlemler arasında görülürken, güney yarım kürede nadiren tanımlanmıştır. F. tularensis çok geniş bir yelpazede yer alan hayvan türlerini infekte edebilir (250'den fazla sayıdaki hayvan türü). Tularemi için, küçük kemiriciler ana doğal konakçı ve kan emen ektoparazitler ise en önemli vektörlerdir. İnsanlar, infekte eklembacaklılar (çoğunlukla keneler) tarafından ısırılma, infekte hayvan dokuları veya sıvıları ile temas, kontamine su veya gıdaların alınması veya bakterinin inhale edilmesiyle infeksiyona yakalanabilirler. Hastalığın klinik formları ve şiddeti bulaşma yoluna, bakterinin infektif dozuna ve alttürü ile konağın bağışıklık durumuna göre değişim göstermektedir. Tularemide ülseroglandüler, glandüler, oküloglandüler, orofarengeal, tifoidal ve akciğer tularemisi olmak üzere altı klasik klinik formda açığa çıkabilir. Ülkemizde tularemi, ilk olarak Lüleburgaz bölgesinde askeri garnizon ve yakınındaki köylerde açığa çıkan salgın ile 1936 yılında tanımlanmıştır. O tarihten sonra, çoğunluğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde olmak üzere farklı bölgelerde tularemi salgınları bildirilmiştir. Bugüne kadar, serolojik olarak 2000'den fazla olgu tanımlanmıştır. Son zamanlarda özellikle ülkemizin iç bölgelerinde yer alan birçok ilde tularemi salgınları ortaya çıkmıştır. Bu derlemede, F. tularensis'in genel karakteristikleri ve Türkiye tulareminin epidemiyolojisi özetlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları

Francisella tularensis ve Türkiye’de tularemi epidemiyolojisine genel bir bakış

Öz:
Tularemia, caused by the facultative intracellular gram-negative bacterium Francisella tularensis, is a multisystemic disease in humans and some animals. Tularemia occurs predominantly between 30° and 70° latitude in the northern hemisphere, but has rarely been found in the southern hemisphere. F. tularensis can infect a wide range of animals (more than 250 animal species). Small rodents are the main natural hosts, and blood-sucking ectoparasites are the most important vectors. Humans can acquire the infection through bites from infected arthropods (usually ticks), contact with infected animal tissues or fluids, ingestion of contaminated water or food, or inhalation of aerosolized bacteria. The clinical picture and severity of the disease in humans vary depending on the route of transmission, the infecting dose, the Francisella subspecies involved, and the immune status of the host. Clinical presentations include the six classic forms of tularemia: ulceroglandular, glandular, oculoglandular, oropharyngeal, typhoidal, and pneumonic. Tularemia was first recognized in Turkey in 1936, when an outbreak occurred in a military garrison and rural community in the Luleburgaz region. Since then, tularemia epidemics have been reported from different regions of Turkey, but the majority of outbreaks have occurred in the Marmara and western Black Sea region. To date, more than 2000 cases have been serologically confirmed. Recently, tularemia outbreaks emerged in several provinces, mainly located in the central parts of the country. In this review, general characteristics of F. tularensis and the epidemiology of tularemia in Turkey are summarized.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • 1. Foley JE, Nieto NC. Tularemia. Vet Microbiol 2010;140: 332-8.
 • 2. Friend M. Tularemia Circular 1297. Reston, VA: US Geological Survey Publications, 2006.
 • 3. Cunha BA, Tularemia. Tickborne Infectious Diseases. New York: Marcel Dekkev, 2000:251-68.
 • 4. Francis E. A summary of the present knowledge of tularemia. Medicine (Baltimore) 1928;7:411-32.
 • 5. Splettstoesser WD, Tomaso H, Al Dahouk S, Neubauer H, Schuff-Werner P. Diagnostic procedures in tularaemia with special focus on molecular and immunological techniques. Vet Med B 2005;52:249-61.
 • 6. Sjöstedt A. Tularemia: history, epidemiology, pathogen physiology, and clinical manifestations. Ann N Y Acad Sci 2007;1105:1-29.
 • 7. Keim P, Johansson A, Wagner DM. Molecular epidemiology, evolution, and ecology of Francisella. Ann N Y Acad Sci 2007;1105:30-66.
 • 8. WHO Guidelines on Tularemia. WHO/CDS/EPR/2007.7.
 • 9. EllisJ, Oyston PC, Gren M, Titball RW. Tularemia. Clin Microbiol Rev 2002; 15:631-46.
 • 10. Nigrovic IE, Wingerter SL. Tularemia. Infect Dis Clin North Am 2008;3:489-504.
 • 11. Eliasson H, Bröman T, Fors man M, Back E. Tularemia: current epidemiology and disease management. Infect Dis Clin North Am 2006;20:289-311.
 • 12. Petersen JM, Schriefer ME. Tularemia: emergence/re-emergence. Vet Res 2005;36:455-67.
 • 13. Mörner T. The ecology of tularemia. Rev Sci Tech 1992;11:1123-30.
 • 14. Hopla CE.The ecology of tularemia. Adv Vet Sci Comp Med 1974;18:25-53.
 • 15. Tarnvik A, Priebe HS, Grunow R. Tularemia in Europe: an epidemiological overview. Scand J Infect Dis 2004;36:350-5.
 • 16. Tarnvik A, Berglund L. Tularemia. Eur Respir J 2003;21: 361-73.
 • 17. Hubalek Z, Treml F, Halouzka}, Juricova Z, Hunady M, Janik V. Frequent isolation of Francisella tularensis from Dermacentor reticulatus ticks in an enzootic focus of tularemia. Med Vet Entomol 1996; 10:241 -6.
 • 18. Kantardjiev T, Ivanov I, Velinov T, Padeshki P, Popov B, Nenova R, et al. Tularemia outbreak, Bulgaria, 1997-2005. Emerg Infect Dis 2006;12:678-80.
 • 19. Mörner T, Sandstedt K. A serological survey of antibodies against Francisella tularensis in some Swedish mammals. Nord Vet Med 1983;35:82-5.
 • 20. Gese EM, Schultz RD, Johnson MR, Williams ES, Crabtree RL, Ruff RL. Serological survey for diseases in free-ranging coyotes (Canis latrans) in Yellowstone National Park, Wyoming. J Wildl Dis 1997;33:47-56.
 • 21. Anda P, Segura del Pozo J, Diaz Garcia JM, Escudero R, Garcia Pena FJ, Lopez Velasco MC, et al. Waterborne outbreak of tularemia associated with crayfish fishing. Emerg Infect Dis 2001;7(Suppl 3):S575-S82.
 • 22. Nayar GPS, Crawshaw GJ, Neufeld JL. Tularemia in a group of nonhuman primates. J Am Vet Med Assoc 1979; 175: 962-3.
 • 23. von Schroeder HP, McDougall EP. Ulceroglandular and pulmonary tularemia: a case resulting from a cat bite to the hand, J Hand Surg 1993; 18:132-4.
 • 24. Abd H, johansson T, Golovliov I, Sandström G, Forsman M. Survival and growth of Francisella tularensis in Acanthamoeba castellanii. Appl Environ Microbiol 2003;69:600-6.
 • 25. Tarnvik A, Sandström G, Sjöstedt A. Epidemiological analysis of tularemia in Sweden 1931-1993. FEMS Immunol Med Microbiol 1996;13:201-4.
 • 26. Dahlstrand S, Ringertz O, Zetterberg B. Airborne tularemia in Sweden. Scand J Infect Dis 1971;3:7-16.
 • 27. Greco D, Allegrini G, Tizzi T, Ninu E, Lamanna A, Luzi S. A waterborne tularemia outbreak. Eur J Epidemiol 1987;3: 35-8.
 • 28. Overholt EL, Tigertt WD, Kadull PJ, Ward MK, Charkes ND, Rene RM, et al. An analysis of forty-two cases of laboratory-acquired tularemia: treatment with broad spectrum antibiotics. Am J Med 1961;30:785-806.
 • 29. Akalin H, Helvaci S, Gedikoğlu S. Re-emergence of tularemia in Turkey. Int J Infect Dis 2009;13:547-51.
 • 30. Gotschlich E, Berkin T. The epidemiological and bacteriological investigation related to tularemia in Thrace in 1936. Turk Hij Tec Biol Der 1938; 1:115-34.
 • 31. Oz TV. "Dr. Talat Vasfı Oz" investigation of tularemia in Thrace in 1937 summer. Turk Hij Tec Biol Der 1938;1:158-87.
 • 32. Dirik K. Tularemia in Van lake region. Turk Hyg and Exp Biol Bull 1940;2:193-8.
 • 33. Golem SB. The recent outbreak of tularemia in Luleburgaz. Turk Hij Tec Biol Der 1945;5:27-40.
 • 34. Utku IE. An outbreak of tularemia in Antalya and its epidemiological aspects. Turk Hij Tec Biol Der 1954;2:288-93.
 • 35. Helvaci S, Gedikoğlu S, Akalin H, Oral HB. Tularemia in Bur¬sa, Turkey: 205 cases in ten years. Eur J Epidemiol 2000;16:271-6.
 • 36. Cedikoğlu S. Bacterial zoonosis: tularemia. ln:XXXI. Turkish Microbiology Congress (19-23 September 2004, Kusadasi/Turkey), Program and Abstract Book. Istanbul: Turgut Publishing, Turkey, 2004:123-4.
 • 37. Erbay A, Dokuzoguz B, Baykam N, Cuvener E, Diker S, Yıldırmak T. Tularemia in Ankara region. Turk J Infect 2000;14:453-8.
 • 38. Sencan I, Şahin I, Kaya D, Oksuz S, Ozdemir D, Karabay O. An outbreak of oropharyngeal tularemia with cervical ade¬nopathy predominantly in the left side. Yonsei Med J 2009;50:50-4.
 • 39. Gürcan S, Otkun MT, Otkun M, Arikan OK, O zer B. An outbreak of tularemia in Western Black Sea region of Turkey. Yonsei Med J 2004;45:17-22.
 • 40. Vedat T, Nurittin A, Levent S, Besirbellioglu BA, Gedikoglu Suna. A general view to tularemia cases in Turkey: on to a pure oropharyngeal type outbreak. AJCI 2007;1:71-7.
 • 41. Leblebicioglu H, Esen S, Turan D, Tanyeri Y, Karadenizli A, Ziyagil F, et al. Outbreak of tularemia: a case-control study and environmental investigation in Turkey. Int J Infect Dis 2008;12:265-9.
 • 42. Sahin M, Atabay HI, Bıçakçı Z, Unver A, Otlu S. Outbreaks of tularemia in Turkey. Kobe J Med Sci 2007;53:37-42.
 • 43. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tularemi İstatistikleri 2009.
 • 44. Karadenizli A, Gürcan S, Kolaylı F, Vahaboglu H. Outbreak of tularemia in Golcuk, Turkey in 2005: report of 5 cases and an overview of the literature from Turkey. Scand J Infect Dis 2005;37:712-6.
 • 45. Celebi G, Baruonu F, Ayoglu F, Cinar F, Karadenizli A, Ugur MB, et al. Tularemia, a reemerging disease in northwest Turkey: epidemiological investigation and evaluation of treatment responses, Jpn J Infect Dis 2006;59:229-34.
 • 46. Barut S, Cetin I. A tularemia outbreak in an extended family in Tokat Province, Turkey: observing the attack rate of tularemia. Int J Infect Dis 2009;13:745-8.
 • 47. Gürcan S, Eskiocak M, Varol G, Uzun C, Tatman-Otkun M, Sakru N, et al. Tularemia re-emerging in European part of Turkey after 60 years, Jpn J Infect Dis 2006;59:391-3.
 • 48. Ozdemir D, Sencan I, Annakkaya AN, Karadenizli A, Gudu E, Sert E, et al. Comparison of the 2000 and 2005 outbreaks of tularemia in the Duzce region of Turkey, Jpn J Infect Dis 2007;60:51-2.
 • 49. Meriç, M, Sayan M, Willke A, Gedikoglu S. A small water-borne tularemia outbreak. Mikrobiol Bui 2008;42:49-59.
 • 50. Willke A, Meric M, Grunow R, Sayan M, Finke EJ, Splettsto-Ser W, et al. An outbreak of oropharyngeal tularemia linked to natural spring water. J Med Microbiol 2009;58:112-6.
 • 51. Şencan I, Kaya D, Öksüz S. Salmonelloz ön tanısı ile izlenen bir tifoidal tularemi olgusu. Klimik Dergisi 2000; 13:113-6.
 • 52. Gedikoğlu S, Göral G, Helvacı S. Bursa'daki Tularemi epidemisinin özellikleri. Turkish J Infect 1990;4:9-15.
 • 53. Dedeoglu Kiline G, Gürcan S, Eskiocak M, Kılıç H, Kunduracılar H. Investigation of tularemia seroprevalence in the rural area of Thrace region in Turkey. Mikrobiol Bull 2007;41:411-8.
 • 54. Yiğit N, Çolak E, Sözen M, Karatas A. Rodents of Turkey. Demirsoy A (editör). Türkiye Kemiricileri. Ankara: Meteksan, 2006:154.
 • 55. Şeyda T. Kars bölgesinde koyunlarda tularemi infeksiyonunun insidensi üzerinde serolojik ve kültürel çalışmalar: İlk Rapor. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 1996;1:49-60.
 • 56. Bulaşıcı Hastalıkların ihbarı ve Bildirim Sistemi, Standart tanı, sürveyans ve laboratuvar rehberi. T.C. Sağlık Bakanlığı, 2004.
 • 57. Johansson A, Forsman M, Sjostedt A. The development of tools for diagnosis of tularemia and typing of Francisella tularensis. APMIS 2004;112: 898-907.
 • 58. Tarnvik A, Chu MC. New approaches to diagnosis and therapy of tularemia. Ann N Y Acad Sci. 2007;1105:378-404.
 • 59. Meric M, Willke A, Finke EJ, Grunow R, Sayan M, Erdoğan S, et al. Evaluation of clinical, laboratory, and therapeutic features of 145 tularemia cases: the role of quinolones in oropharyngeal tularemia. APMIS 2008;116:66-73.
 • 60. CDC. Erişim tarihi: 9 mayıs 2010. Available from: http://www.cdc.gov/ncphi/disss/nndss/casedef/tularemia_current.htm
 • 61. Gurcan S, Karabay O, Karadenizli A, Karagol C, Kantardjiev T, Ivanov IN. Characteristics of the Turkish isolates of Francisella tularensis. Jpn J Infect Dis 2008;61:223-5.
APA KILIÇ S (2010). A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey. , 37 - 58.
Chicago KILIÇ SELÇUK A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey. (2010): 37 - 58.
MLA KILIÇ SELÇUK A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey. , 2010, ss.37 - 58.
AMA KILIÇ S A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey. . 2010; 37 - 58.
Vancouver KILIÇ S A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey. . 2010; 37 - 58.
IEEE KILIÇ S "A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey." , ss.37 - 58, 2010.
ISNAD KILIÇ, SELÇUK. "A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey". (2010), 37-58.
APA KILIÇ S (2010). A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 15(2), 37 - 58.
Chicago KILIÇ SELÇUK A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 15, no.2 (2010): 37 - 58.
MLA KILIÇ SELÇUK A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.15, no.2, 2010, ss.37 - 58.
AMA KILIÇ S A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2010; 15(2): 37 - 58.
Vancouver KILIÇ S A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2010; 15(2): 37 - 58.
IEEE KILIÇ S "A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey." Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 15, ss.37 - 58, 2010.
ISNAD KILIÇ, SELÇUK. "A general overview of fnancisella tularensis and the epidem,ology of tularemia on Turkey". Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 15/2 (2010), 37-58.