Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği

Yıl: 2022 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 34 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.46655/federgi.996087 İndeks Tarihi: 07-09-2022

Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği

Öz:
Otoetnografik bir çalışma olan bu makalede kendi çalışma yaşamımın hâletiruhiyesine odaklanarak, Doğu Karadeniz’de bir üniversitede akademisyen olarak çalışmaya nasıl rıza gösterdiğimi anla(t)maya çalıştım. Makale çalışma öykümün “genç cumhuriyet kadını” imgesinin hâletiruhiyesi ile nasıl şekillendiğini ve aynı zamanda onunla nasıl çeliştiğini göstererek, çalışma yaşamının hâletiruhiyesinin toplumsal cinsiyet ideolojisinden bağımsız bir şekilde ele alınamayacağını vurguluyor. Temel olarak duygu/duygulam literatürüyle emek teorileri arasındaki bağlantıyı güçlendiren makale, akademisyen olarak çalışmamın hâletiruhiyesini başka türlü bir dünyaya inanma isteği olarak ele alıyor ve bunu çalışma öykümün bölümleri üzerinden irdeliyor: çalışma alanına geliş, çalışma alanını dönüştürme ve çalışmanın gereklerini yerine getirme. Bu başlıklar hem söz konusu haletiruhiyenin tarihsel olarak nasıl inşa edildiğine hem de gündelik yaşamda aktif olarak nasıl yeniden üretildiğine odaklanıyor. Hâletiruhiye literatürüne dayanarak, kadının ücretli çalışma yaşamına dair diskursiv bir analiz sunan çalışmanın, hâletiruhiye, emek süreçleri ve toplumsal cinsiyet ideolojileri arasındaki ilişkiye dair tartışmalara katkı sağlayacağını umuyorum.
Anahtar Kelime: haletiruhiye kadın emeği toplumsal cinsiyet ideolojileri çalışma yaşamı otoetnografi

The State of Mind of Working as an Academic in Anatolia: The Willingness to Believe in a Different World

Öz:
In this autoetnographic study, by focusing on the mood of my employment, I will try to examine how I manufacture consent to work as an academician at a university in the Eastern Black Sea in Turkey. While showing how my working life is shaped by the mood of the “young republican woman” image and also how it contradicts with, this article emphasises that the mood of working life cannot be understood without focusing on its relation with gender ideology. By strengthening the connection between emotion/affect literature and labour theories, the article suggests the mood of my working as an academician is a desire to believe the world could be different and explores this mood by focusing on the main parts of my working history: arrival to the working place, transforming it and fulfilling the requirements of working. These titles explore not only how such a mood is constructed historically but also how it is reconstituted in daily life. I hope that the article, which provides a discursive analysis about women’s paid employment by drawing on the studies on the mood, will contribute to the debates on the relationship between mood, labour process and gender ideologies.
Anahtar Kelime: mood women's labour gender ideologies working life autoethnography

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abadan-Unat, Nermin. “Social Change and Turkish Women,” Women in Turkish Society ed. Nermin Abadan-Unat (Leiden: E.J.Brill, 1981), 5-31.
 • Acar, Feride. “Women and University Education in Turkey” Higher Education in Europe 18, no. 4 (1993): 65-77.
 • Acar-Savran, Gülnur. Beden Emek Tarih:Diyalektik Bir Feminizm İçin (İstanbul: Kanat Kitap, 2004).
 • Ahmed, Sara. “Not in the Mood” New Formations: A Journal of Culture/Theory/Politics 82 (2014): 13-28.
 • Ahmed, Sara. Cultural Politics of Emotion (Londra: Edinburgh University Press, 2015).
 • Akşit, E. Elif. Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi (İstanbul: İletişim, 2015).
 • Behar, Ruth. ve Gordon, Deborah. (ed.). Women Writing Culture (California: University of California Press, 1995).
 • Bektaş-Ata, Leyla. “Bir Güvenlikli Site Hikâyesi: Gündelik Hayatın Dönüşümüne Otoetnografik Yaklaşım” Fe Dergi 8, no. 2 (2016) : 46-61.
 • Bektaş-Ata, Leyla. “Çocukluk Mahallesinin Kapısını Feminist Bakışla Aralamak,” Türkiye'de Feminist Yöntem ed. Emine Erdoğan ve Nehir Gündoğdu (İstanbul: Metis, 2020), 251-278.
 • Beşpınar, Umut. ve Topal, Çağatay. “Interplay of gender subtext and local culture in the organizational logic: the case of a textile factory in Turkey” Community Work & Family 21, no. 3 (2017): 292-309.
 • Bora, Tanıl. (ed.). Taşra’ya Bakmak (İstanbul: İletişim, 2005).
 • Burawoy, Michael. Manufacturing Consent: Changes in the Labour Process under Monopoly Capitalism (University of Chicago Press, 1979).
 • Candan, Ayfer. “Sosyoloji Ne İşe Yarar?,” Sosyal Bilimler Ne İşe Yarar? ed. Kolektif (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2013).
 • Dedeoğlu, Saniye. Women Workers in Turkey: Global Industrial Production in Istanbul (Londra: I.B.Tauris, 2008).
 • Dedeoğlu, Saniye. ve Yaman-Öztürk, Melda. (ed.). Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği (İstanbul: Sav, 2012).
 • Ellis, Carolyn., Adams, Tony. ve Bochner, Arthur. “Autoethnography: An Overview,” Forum: Qualitative Social Research 12, no. 1 (2011), Art. 10, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1101108.
 • Ellis, Carolyn. ve Bohner, Arthur. “Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject,” Autoethnography ed. Pat Sikes (Londra: SAGE, 2013).
 • Erdoğan, Emine. “‘I Pray for the Factory to Continue Earning Money’: The Familial Labour Regime of the Sun Food Factory in Turkey” Feminist Review 113 (2016): 68-84.
 • Erdoğan, Emine ve Gündoğdu, Nehir. (ed.). Türkiye’de Feminist Yöntem (İstanbul: Metis, 2020). Felski, R. ve Fraiman, S. “Introduction” New Literary History 43, (2012) : v-xii.
 • Freire, Paulo. Kültür İşçileri Olarak Öğretmenler: Öğretmeye Cesaret Edenlere Mektuplar Çev. Sümer, Ç. (İstanbul: Yordam Kitap, 2018).
 • Freire, Paulo. Ezilenlerin Pedagojisi (Çev. Hattatoğlu, D ve Özbek, E.) (İstanbul: Ayrıntı, 2019). Glucksmann, Miriam. Women on the Line. (Londra: Routledge, 1982).
 • Gülçiçek, Demet. ‘Ghosts Do Not Exist, But Nations Do’: Articulations of Gender, Modernisation and Nationalism in Ottoman Muslim Women’s Writing, Yayınlanmamış Doktora Tezi. (Warwick Üniversitesi, 2019).
 • Hemmings, Clare. “In the Mood for Revolution: Emma Goldman’s Passion” New Literary History 43 (2012): 527-545.
 • Highmore, Ben. “Feeling Our Way: Mood and Cultural Studies” Communication and Critical/Cultural Studies 10, no. 4, (2013): 427-438.
 • Highmore, Ben. ve Bourne Taylor, J. “Introducing Mood Work” New Formations: A Journal of Culture/Theory/Politics 82 (2014): 5-12.
 • Kandiyoti, Deniz. Modernin Cinsiyeti: Türk Modernleşmesi Üzerine Çalışmalarda Gözden Kaçırılan Yönler (İstanbul: Metis, 2017). Kaplan, İsmail. Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisi (İstanbul: İletişim, 2019).
 • Makal, Ahmet. ve Toksöz, Gülay. (ed.). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği Çalışmaları (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2012).
 • Meşe, İlknur. “Bir Mekân Olarak ’Taşra Üniversitesi’ ve Sosyolojinin Taşrası: Eleştirel Bir Deneyim Analizi” Moment Dergi , no. 1 (2019): 657-674.
 • Meşe, İlknur. “’Taşra’ Üniversitesi’nde Feminist Pedagoji: Ne Kadar Mümkün?” Fe Dergi 10, no. 1 (2018): 67-78.
 • Nalbantoğlu, Ünal Hasan. “Üniversite A.Ş.de bir ‘homo academicus’: “ersatz” yuppie akademisyen” Toplum ve Bilim 97 (2003): 7-42.
 • Ngai, Pun. Made in China: Women Factory Workers in a Global Workplace (Durham: Duke University Press, 2005).
 • Pollert, Anna. Girls, Wives, Factory Lives (Londra: Macmillan, 1981). Rosfort, Rene. ve Stanghellini, Giovanni. “The Person in Between Moods and Affects” Philosophy, Psychiatry, & Psychology 16, no. 3, (2009): 251-266.
 • Sancar, Serpil. Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar (İstanbul: İletişim, 2017).
 • Sarıoğlu, Esra. “New Imaginaries of Gender in Turkey’s Service Economy: Women Workers and Identity Making on the Sales Floor” Women Studies International Forum 54 (2016) : 39-47.
 • Sennett, Richard. Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Karakter Üzerine Etkileri Çev. Yıldırım, B. (İstanbul: Ayrıntı, 2018).
 • Sikes, Pat. (ed.). Autoethnography SAGE, Londra. (2013)
 • Sirman, Nükhet. “Kadınların Milliyeti,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce Milliyetçilik ed. Tanıl Bora ve Murat Gültekingil (İstanbul: İletişim, 2002), 226-245.
 • Tokdoğan, Nagehan. Yeni Osmanlıcılık: Hınç, Nostalji, Narsizm (İstanbul: İletişim, 2018).
 • Vatansever, Aslı ve Gezici Yalçın, Meral ‘Ne Ders Olsa Veririz’: Akademisyenin Vasıfsız İşçiye Dönüşümü (İstanbul: İletişim, 2015).
 • Yaman, Melda. ve Dedeoğlu, Saniye. Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği (İstanbul: Sav, 2016).
 • Yıldırım, Emek. “Bir Taşra Hikayesi Daha Taşra Üniversitesinde Kadın Akademisyen Olmak” Çalışma ve Toplum 1, (2020): 229-267.
 • Yılmaz, Zafer. “The AKP and the spirit of the ‘new’ Turkey: imagined victim, reactionary mood, and resentful sovereign” Turkish Studies 18, no. 3, (2017) : 482-513.
 • Westwood,Sally. All Day Every Day: Factory and family in the making of women's lives (Londra: Pluto, 1984).
APA Erdogan E (2022). Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği. , 21 - 34. 10.46655/federgi.996087
Chicago Erdogan Emine Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği. (2022): 21 - 34. 10.46655/federgi.996087
MLA Erdogan Emine Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği. , 2022, ss.21 - 34. 10.46655/federgi.996087
AMA Erdogan E Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği. . 2022; 21 - 34. 10.46655/federgi.996087
Vancouver Erdogan E Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği. . 2022; 21 - 34. 10.46655/federgi.996087
IEEE Erdogan E "Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği." , ss.21 - 34, 2022. 10.46655/federgi.996087
ISNAD Erdogan, Emine. "Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği". (2022), 21-34. https://doi.org/10.46655/federgi.996087
APA Erdogan E (2022). Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği. Fe Dergi, 14(1), 21 - 34. 10.46655/federgi.996087
Chicago Erdogan Emine Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği. Fe Dergi 14, no.1 (2022): 21 - 34. 10.46655/federgi.996087
MLA Erdogan Emine Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği. Fe Dergi, vol.14, no.1, 2022, ss.21 - 34. 10.46655/federgi.996087
AMA Erdogan E Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği. Fe Dergi. 2022; 14(1): 21 - 34. 10.46655/federgi.996087
Vancouver Erdogan E Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği. Fe Dergi. 2022; 14(1): 21 - 34. 10.46655/federgi.996087
IEEE Erdogan E "Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği." Fe Dergi, 14, ss.21 - 34, 2022. 10.46655/federgi.996087
ISNAD Erdogan, Emine. "Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği". Fe Dergi 14/1 (2022), 21-34. https://doi.org/10.46655/federgi.996087