Yıl: 2021 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 94 - 100 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29058/mjwbs. İndeks Tarihi: 15-03-2023

Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, üç boyutlu rekonstrüksiyon yöntemi ile elde edilen bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri üzerinde foramen infraorbitale’nin yeri ve belli referans noktalara olan uzaklıklarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda herhangi bir nedenle yüz bölgesinde inceleme yapılan 50 kişiye ait maksillofasiyal BT görüntüleri kullanıldı. Foramen infraorbitale’nin sekiz referans noktaya olan uzaklığı ölçüldü. Foramen infraorbitale’den iki referans noktasına çizilen çizgi ile foramen infraorbitale’den orta hatta çekilen dikey çizgi arasında tanımlanan iki açı ölçüldü. Bulgular: Elde edilen verilerle; toplam kişi, kadın ve erkeklerde taraf karşılaştırması ile sol ve sağ tarafta cinsiyet karşılaştırması yapıldı. Taraf karşılaştırmasında; toplam kişilerde ve erkeklerde foramen infraorbitale ve orta hat arasındaki uzaklıkta (AM), kadınlarda ise foramen infraorbitale ve apertura piriformis arasındaki uzaklıkta (AF) istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0,05). Cinsiyet karşılaştırmasında; sol tarafta foramen infraorbitale ve arcus zygomathicus’un en dış kenarından çekilen dik çizgi arasındaki uzaklıkta (AE) ve foramen infraorbitale ve spina nasalis anterior arasındaki uzaklıkta (AH) anlamlı farklılık saptandı (p<0,05). Sağ tarafta AM, AE, AF, foramen infraorbitale ve nasion arasındaki uzaklık (AG) ve AH uzaklığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0,05). Sonuç: Foramen infraorbitale’nin yerinin bilinmesi o bölgeye yapılacak girişimler açısından önem taşımaktadır. Bu bölgedeki anatomik yapılarla ilgili üç boyutlu rekonstrüksiyon çalışmaları sınırlıdır. BT, foramen infraorbitale’nin lokalizasyonunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlayabilir.
Anahtar Kelime: Foramen infraorbitale BT Anatomi Antropometri

Evaluation of Foramen Infraorbitale by Three Dimensional Reconstruction Method

Öz:
Aim: The aim of this study is to evaluate the location of foramen infraorbitale and its distance from certain reference points on computed tomography (CT) images obtained by three-dimensional reconstruction method. Materials and Methods: In this study, maxillofacial CT images of 50 people who were examined in the facial region for any reason at Bulent Ecevit University Faculty of Medicine Radiology Department were used. The distance of foramen infraorbitale to eight reference points was measured Two angles defined between the line drawn from the foramen infraorbitale to the two reference points and the vertical line drawn from the foramen infraorbitale to the midline were measured. Results: With these data; side comparison was made amongst total people, women and men; gender comparison was made between the left and right sides. According to the side comparison, the distance between foramen infraorbitale and midline (AM) was found statistically significantly different in total people and men. In addition, the distance between foramen infraorbitale and apertura piriformis (AF) was statistically significantly different in women (p <0.05). According to the gender comparison, the distance between the foramen infraorbitale and the perpendicular line drawn from the outermost edge of arcus zygomathicus (AE) and the distance between the foramen infraorbitale and spina nasalis anterior (AH) was found statistically significantly different (p <0.05). On the right side, AM, AE, AF, AH and the distance between foramen infraorbitale and nasion (AG) was found statistically significantly different (p <0.05). Conclusion: As a result; knowledge of the location of foramen infraorbitale is important during the surgical interventions. Three-dimensional reconstruction studies related to the anatomical structures in this region are limited. CT can provide a detailed examination of the localization of foramen infraorbitale.
Anahtar Kelime: Foramen infraorbitale CT Anatomy Anthropometry

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Arıncı K, Elhan A. Anatomi. 3. Basım, Ankara, Güneş Kitabevi, 2001, 1. Cilt, s.47; 2. Cilt, s.32, 13.
 • 2. Sancak B, Cumhur M. Fonksiyonel Anatomi: Baş-Boyun ve İç Organlar. 11. Basım, Ankara, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, 2017, s.11.
 • 3. Ülker E. Foramen infraorbitale’nin yetişkin kuru kafa ve kadavralardaki yerleşimi ve komşu yumuşak dokularla olan ilişkisinin incelenmesi. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • 4. Bahşi I, Orhan M, Kervancıoğlu P, Yalçın ED. Morphometric evaluation and surgical implications of the infraorbital groove, canal and foramen on cone beam computed tomography and review of literature. Folia Morphologica 2019;78(2):331-343.
 • 5. Bjelakovic MD, Popovic J, Stojanov D, Dzopalic T, Ignjatovic J. Morphometric characteristics of the ınfraorbital foramen on volume rendered CT scans. RAD Association Journal 2017; 2,3: 204–206.
 • 6. Bahşi I. Nervus maxillaris ve dallarinin anestezi̇ bölgeleri̇ni̇n radyoloji̇k anatomi̇si. Gaziantep, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2017.
 • 7. Uzun Ç, Şanverdi ŞE, Üstüner E, Gürses MA, Şalvarlı Ş. Evaluation of Infraorbital canal anatomy and related anatomical structures with multi detector Ct. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2016; 69: 89–91.
 • 8. Demirtaş İ. Üç boyutlu multi dedektör bilgisayarlı tomografide orbita ve orbital yapıların morfometrik analizi. Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 • 9. Karapınar Umar E. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılarak infraorbital foramen, infraorbital kanal, infraorbital sulcus ve çevre yapıların anatomik olarak retrospektif incelenmesi. Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2015.
 • 10. Chrcanovic BR, Nogueira MH, Abreu G, Custódio ALN. A morphometric analysis of supraorbital and infraorbital foramina relative to surgical landmarks. Surg Radiol Anat 2011; 33:329– 335.
 • 11. Varshney R, Sharma N. Supraorbital foramen morphometric study and clinical application in adult Indian skulls. Acta Medica International 2013; 2(3): 151–154.
 • 12. Tezer M, Öztürk A, Akgül M, Gayretli Ö, Kale A. Anatomic and morphometric features of the accessory infraorbital foramen. Journal of Morphological Sciences 2011; 28(2): 95–97.
 • 13. Ilayperuma I, Nanayakkara G, Palahepitiya N. Morphometric analysis of the infraorbital foramen in adult Sri Lankan skulls. International Journal of Morphology 2010; 28(3): 777–778.
 • 14. Zide BM, Swift R. How to block and tackle the face. Plast Reconstr Surg 1997; 101(3): 840-851.
 • 15. Ukoha UU,Umeasalugo KH, Udemezue OO, Nzeako HC, Ndukwe GU, Nwankwo PC. Anthropometric measurement of ınfraorbital foramen in South-East and South-South Nigeria. National Journal of Medical Research 2014; 4(3): 225–227.
 • 16. Joseph CC, Soman MA, Jacob M, Nallathamby R. Morphometric variations ın infraorbital foramen of dry adult human South Indian skulls with ıts surgical and anaesthetic significance. İnternational Journal of Health Sciences and Researc 2015; 5(1): 130–132.
 • 17. Koçyiğit P, Güner MA. Kozmetik ve cerrahi uygulamalar için yüz anatomisi. Turk J Dermatol 2015; 3: 115-22
 • 18. Kara SA, Ünal B, Erdal H, Huvaj S, Koç C. İnfraorbital Foramen Anatomisinin Radyolojik Analizi. KBB ve BBC Dergisi 2003; 11(1): 17-21.
 • 19. Kazkayasi M, Ergin A, Ersoy M, Tekdemir İ, Elhan A. Microscopic anatomy of the infraorbital canal , nerve and foramen. Otolaryngology Head and Neck Surgery 2003; 129(6): 692-697.
 • 20. Tsui BCH. Ultrasound imaging to localize foramina for superficial trigeminal nerve block. Canadian Journal Anesthesia 2009; 56: 704-706.
 • 21. Lim SM, Park HL, Moon HY, Kang KH, Kang H, Baek CH, Jung YH, Kim JY, Koo GH, Shin Hy. Ultrasound-guided infraorbital nerve pulsed radiofrequency treatment for intractable postherpetic neuralgia. Korean Journal of Pain 2013; 26 (1): 84-88.
 • 22. Ismail RS, Al-Rafai AS. Morphometric analysis of infra orbital foramen by a cone beam computed tomography. Medical Journal of Babylon 2016; 13(4): 741–749.
 • 23. Dixit SG, Kaur J, Nayyar AK, Agrawal D. Morphometric analysis and anatomical variations of infraorbital foramen: A study in adult North Indian populatio. Morphologie 2014; 98: 2–3.
 • 24. Nithya Karpagam G, Thenmozhi MS. A study of morphometric analysis of infraorbital foramen in South Indian dry skulls. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2016; 8(11): 1318–1319.
 • 25. Oliveira LCSC, Silveira MPM, Júnior EA, Reis F P, Aragão JA. Morphometric study on the infraorbital foramen in relation to sex and side of the cranium in northeastern Brazil. Anatomy & Cell Biology 2016; 49(1): 73–75.
 • 26. Singh R. Morphometric analysis of infraorbital foramen in Indian dry skulls. Anatomy Cell & Biology 2011; 44: 79–80.
 • 27. Veeramuthu M, Varman R, Shalini, Manoranjitham. Morphometric analysis of infraorbital foramen and incidence of accessory foramen and its clinical implications in dry adult human skull. International Journal of Anatomy and Research 2016; 4(4): 2993–2994.
 • 28. Tewari S, Gupta C, Palimar V, Kathur S. Morphometric analysis of infraorbital foramen in South Indian dry skulls. Bangladesh Journal of Medical Science 2018; 17: 562–563.
 • 29. Bakirci S, Kafa IM, Coskun I, Buyukuysal MC, Barut C. A comparison of anatomical measurements of the infraorbital foramen of skulls of the modern and late byzantine periods and the golden ratio. International Journal of Morphology 2016; 34: 790–792.
 • 30. Bakirci S, Kafa IM, Coskun I, Buyukuysal MC, Barut C. A comparison of the relationship between the golden ratio and anatomical characteristics of the supraorbital foramen in bare skulls belonging to the byzantine era and modern era. International Journal of Morphology 2016;34(2):671-678.
APA TEKEMEN Ş, KAYATEKİN A, ATALAR K, ÖZER C (2021). Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi. , 94 - 100. 10.29058/mjwbs.
Chicago TEKEMEN Şengül,KAYATEKİN Ayşe Zeynep YILMAZER,ATALAR Kerem,ÖZER Cenk Murat Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi. (2021): 94 - 100. 10.29058/mjwbs.
MLA TEKEMEN Şengül,KAYATEKİN Ayşe Zeynep YILMAZER,ATALAR Kerem,ÖZER Cenk Murat Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi. , 2021, ss.94 - 100. 10.29058/mjwbs.
AMA TEKEMEN Ş,KAYATEKİN A,ATALAR K,ÖZER C Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi. . 2021; 94 - 100. 10.29058/mjwbs.
Vancouver TEKEMEN Ş,KAYATEKİN A,ATALAR K,ÖZER C Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi. . 2021; 94 - 100. 10.29058/mjwbs.
IEEE TEKEMEN Ş,KAYATEKİN A,ATALAR K,ÖZER C "Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi." , ss.94 - 100, 2021. 10.29058/mjwbs.
ISNAD TEKEMEN, Şengül vd. "Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi". (2021), 94-100. https://doi.org/10.29058/mjwbs.
APA TEKEMEN Ş, KAYATEKİN A, ATALAR K, ÖZER C (2021). Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi, 5(1), 94 - 100. 10.29058/mjwbs.
Chicago TEKEMEN Şengül,KAYATEKİN Ayşe Zeynep YILMAZER,ATALAR Kerem,ÖZER Cenk Murat Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi 5, no.1 (2021): 94 - 100. 10.29058/mjwbs.
MLA TEKEMEN Şengül,KAYATEKİN Ayşe Zeynep YILMAZER,ATALAR Kerem,ÖZER Cenk Murat Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi, vol.5, no.1, 2021, ss.94 - 100. 10.29058/mjwbs.
AMA TEKEMEN Ş,KAYATEKİN A,ATALAR K,ÖZER C Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi. 2021; 5(1): 94 - 100. 10.29058/mjwbs.
Vancouver TEKEMEN Ş,KAYATEKİN A,ATALAR K,ÖZER C Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi. 2021; 5(1): 94 - 100. 10.29058/mjwbs.
IEEE TEKEMEN Ş,KAYATEKİN A,ATALAR K,ÖZER C "Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi." Batı Karadeniz Tıp Dergisi, 5, ss.94 - 100, 2021. 10.29058/mjwbs.
ISNAD TEKEMEN, Şengül vd. "Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 5/1 (2021), 94-100. https://doi.org/10.29058/mjwbs.