Yıl: 2022 Cilt: 25 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 111 - 116 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5152/JANHS.2022.970637 İndeks Tarihi: 10-08-2022

Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü

Öz:
İstatistiksel tekniklerin çoğu örneklem büyüklüğüne duyarlı olduğu için veri analizinde örneklem büyüklüğü önemli bir yere sahiptir. Çok değişkenli analizlerde örneklem büyüklüğü için esnek bir yaklaşım söz konusu olmasına rağmen yine de araştırıcılar için örneklem büyüklüğünü doğru olarak belirlemek önemli bir problemdir. Çok değişkenli istatistik teknikler başta sağlık bilimleri olmak üzere, biyoloji, ekonomi, eğitim ve mühendislik olmak üzere birçok bilim alanında kulla - nılmaktadır. Bu derlemede özellikle sağlık bilimleri alanından örneklerle Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA), Çok Değişkenli Regresyon Analizi, Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi, Faktör Analizi, Temel Bileşenler Analizi, Yapısal Eşitlik Modeli, Kümeleme Analizi, Ayırma Analizi, Setler Arası Korelasyon Analizi, Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ve Bitişiklik Analizi ve teknikleri ele alınmıştır. Her bir analiz tekniği için gerekli örneklem büyüklüğü ölçütleri sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Multivariate Statistical Analysis and Required Sample Size

Öz:
Since most statistical techniques are sensitive to sample size, sample size has an important place in data analysis. There is a flexible approach for sample size in multivariate analysis; how- ever, determining the sample size correctly is an important problem for researchers. Multivariate statistical techniques are used in many scientific fields, especially health sciences, biology, eco- nomics, education, and engineering. In this review, multivariate analysis of variance, multivariate regression analysis, multivariate logistic regression analysis, factor analysis, principal component analysis, structural equation modeling, cluster analysis, discriminant analysis, canonical correla- tion analysis, multidimensional scaling analysis, and conjoint analysis and techniques are dis - cussed. The necessary sample size criteria for each analysis technique are presented.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKBULUT O, ÇAPIK C (2022). Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü. , 111 - 116. 10.5152/JANHS.2022.970637
Chicago AKBULUT OMER,ÇAPIK Cantürk Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü. (2022): 111 - 116. 10.5152/JANHS.2022.970637
MLA AKBULUT OMER,ÇAPIK Cantürk Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü. , 2022, ss.111 - 116. 10.5152/JANHS.2022.970637
AMA AKBULUT O,ÇAPIK C Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü. . 2022; 111 - 116. 10.5152/JANHS.2022.970637
Vancouver AKBULUT O,ÇAPIK C Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü. . 2022; 111 - 116. 10.5152/JANHS.2022.970637
IEEE AKBULUT O,ÇAPIK C "Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü." , ss.111 - 116, 2022. 10.5152/JANHS.2022.970637
ISNAD AKBULUT, OMER - ÇAPIK, Cantürk. "Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü". (2022), 111-116. https://doi.org/10.5152/JANHS.2022.970637
APA AKBULUT O, ÇAPIK C (2022). Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü. Journal of nursology (Online), 25(2), 111 - 116. 10.5152/JANHS.2022.970637
Chicago AKBULUT OMER,ÇAPIK Cantürk Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü. Journal of nursology (Online) 25, no.2 (2022): 111 - 116. 10.5152/JANHS.2022.970637
MLA AKBULUT OMER,ÇAPIK Cantürk Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü. Journal of nursology (Online), vol.25, no.2, 2022, ss.111 - 116. 10.5152/JANHS.2022.970637
AMA AKBULUT O,ÇAPIK C Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü. Journal of nursology (Online). 2022; 25(2): 111 - 116. 10.5152/JANHS.2022.970637
Vancouver AKBULUT O,ÇAPIK C Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü. Journal of nursology (Online). 2022; 25(2): 111 - 116. 10.5152/JANHS.2022.970637
IEEE AKBULUT O,ÇAPIK C "Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü." Journal of nursology (Online), 25, ss.111 - 116, 2022. 10.5152/JANHS.2022.970637
ISNAD AKBULUT, OMER - ÇAPIK, Cantürk. "Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İçin Örneklem Büyüklüğü". Journal of nursology (Online) 25/2 (2022), 111-116. https://doi.org/10.5152/JANHS.2022.970637