Yıl: 2021 Cilt: 36 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 27 - 41 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24988/ije.202136103 İndeks Tarihi: 10-08-2022

Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri

Öz:
Bu çalışma, Türkiye’de faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul (BİST)’da pay senetleri işlem gören çimento şirketinin firmalarının, faaliyet ve nakit döngüsünün firma ve sektör bazında etkilerini belirleyerek, bu etkilerin hem firma hem sektör bağlamında finansal performansı nasıl şekillendirdiğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada on dört çimento şirketinin firma ve sektör bazında faaliyet ve nakit döngüleri hesaplanmış ve her iki döngünün belirlenen performans kalemleri üzerine etkileri panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analiz, 1997-2018 yıllarının üçer aylık periyodlarını kapsamaktadır. Analizden elde edilen sonuçlara göre işletme döngüsünü duran varlıklar ve finansal giderler etkilemektedir. Buna ek olarak, ilgili dönemde, ortalama stok ve ortalama ödeme süreleri finansal giderler üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Anahtar Kelime: Faaliyet Döngüsü Nakit Akış Döngüsü Çimento Endüstrisi Finansal Performans

Effects of The Operating Cycle and Cash Conversion Cycle on Financial Performance of The Turkey’s Cement Industry

Öz:
This study aims to determine the effects of operating and cash conversion cycle of cement companies operating in Turkey and trading shares in Borsa Istanbul (Bist) on the basis of firms and sectors and to measure how these effects shape financial performance in the context of both firms and sectors. In the study, operating and cash conversion cycle of fourteen cement companies on the basis of firm and sector were calculated and the effects of both cycles on the identified performance items were examined by panel data analysis. The analysis include the quarterly periods of 1997-2018. According to the results obtained from the analysis, fixed assets and financial expenses affect the operating cycle. In addition, in the corresponding period, average stock and average pay times have a meaningful impact on financial expenses.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Attari, M.A., Raza, K. (2012). The Optimal Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profitability, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No: 4.
 • Çakır, H.M. (2013). Nakit Döngüsünün Firma Kârlılığına Etkisinin Sektörel Analizi, Journal of Yaşar University, Vol. 30, No:8, 4948-4965.
 • Dorisz, T., Andrea, R. (2015). Financial Competitiveness Analysis in the Hungarian Dairy Industry, Competitiveness Review, Vol. 25, Issue: 4.
 • Ebben J.J., Johnson, A.C. (2011). Cash Conversion Cycle Management in Small Firms: Relationships with Liquidity, Invested Capital and Firm Performance, Journal of Small Business and Enterpreneurship, Vol. 24, No: 3.
 • Farris, M.T., Hutchison P.D., Hasty, R.W. (2005). Using Cash-to-Cash to Benchmark Service Industry Performance, Journal of Applied Business Research, Vol. 21, No:2.
 • Gill, A., Biger, N., Obradovich, J. (2014). The Impact of Independent Directors on the Cash Conversion Cycle of American Manufacturing Firms, International Journal of Economics and Finance, Vol. 7, No: 1.
 • Karadeniz, E. (2012). Turizm Sektörünün Nakit Döüşüm Süresinin Analizi: İMKB Turizm Şirketleri ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma, Çağ University Journal of Social Sciences, Vol. 9, No: 1.
 • Korkmaz, T., Uygurtürk, H., Gökbulut, R.İ., Güğerçin, G. (2008). Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: XXV, Sayı: 2.
 • Lyngstadaas, H., Berg, T (2016). Working Capital management: Evidence from Norway, International Journal of Managerial Finance, Vol. 12, Issue: 3.
 • Mathuva, D.M. (2014). An Empirical Analysis of the Determinants of the Cash Conversion Cyclein Kenyan Listed Non-Financial Firms, Journal of Accounting in Emerging Economies, Vol. 4, Issue: 2.
 • Mohama N. A. B., & Saad, N.B.M. (2010). Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia, International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 11.
 • Nobanee, H., Abdullatif, M., AlHAjjar, M. (2011). Cash Conversion Cycle and Firm’s Performance of Japanese Firms, Asian Review of Accounting, Vol. 19, Issue: 2.
 • Ramachandran:, A, Janakiraman, M (2009). Managing Global Transitions: International Research Journal, Vol. 7, Issue:1.
 • Sakarya, Ş. (2008). Nakit Yönetiminde Nakit Dönüş Süresi Analizinin Kullanılması: İMKB’deki KOBİ’ler Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, Vol. 113, No: 2.
 • Talonpoika, A.M., Monto, S., Pirttila, M., Karri, T. (2014). Modifying the Cash Conversion Cycle: Revealing Concealed Advance Payments, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 63, Issue: 3.
 • Teruel, P.J.G., Solano, P.M. (2007). Effects of Working Capital Management on SME Profitability, International Journal of Managerial Finance, Vol. 3, Issue: 2.
 • Tusek, B., Percevic, H, Hladika, M. (2014) Interdependence Between Cash Gap and Profitability in the Hotel Industry in Croatia, Acta Turistica, Faculty o Economics and Business, University of Zagrep, Vol. 26, No: 1.
 • Yazdanfar, D., Öhman, P. (2014). The Impact of Cash Conversion Cycle ob Firm Profitability, International Journal of Managerial Finance, Vol. 10, Issue: 4.
 • www.kap.gov.tr
APA Ozkan T, Duran N (2021). Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri. , 27 - 41. 10.24988/ije.202136103
Chicago Ozkan Turgut,Duran Naime İrem Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri. (2021): 27 - 41. 10.24988/ije.202136103
MLA Ozkan Turgut,Duran Naime İrem Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri. , 2021, ss.27 - 41. 10.24988/ije.202136103
AMA Ozkan T,Duran N Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri. . 2021; 27 - 41. 10.24988/ije.202136103
Vancouver Ozkan T,Duran N Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri. . 2021; 27 - 41. 10.24988/ije.202136103
IEEE Ozkan T,Duran N "Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri." , ss.27 - 41, 2021. 10.24988/ije.202136103
ISNAD Ozkan, Turgut - Duran, Naime İrem. "Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri". (2021), 27-41. https://doi.org/10.24988/ije.202136103
APA Ozkan T, Duran N (2021). Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri. İzmir iktisat dergisi, 36(1), 27 - 41. 10.24988/ije.202136103
Chicago Ozkan Turgut,Duran Naime İrem Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri. İzmir iktisat dergisi 36, no.1 (2021): 27 - 41. 10.24988/ije.202136103
MLA Ozkan Turgut,Duran Naime İrem Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri. İzmir iktisat dergisi, vol.36, no.1, 2021, ss.27 - 41. 10.24988/ije.202136103
AMA Ozkan T,Duran N Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri. İzmir iktisat dergisi. 2021; 36(1): 27 - 41. 10.24988/ije.202136103
Vancouver Ozkan T,Duran N Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri. İzmir iktisat dergisi. 2021; 36(1): 27 - 41. 10.24988/ije.202136103
IEEE Ozkan T,Duran N "Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri." İzmir iktisat dergisi, 36, ss.27 - 41, 2021. 10.24988/ije.202136103
ISNAD Ozkan, Turgut - Duran, Naime İrem. "Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri". İzmir iktisat dergisi 36/1 (2021), 27-41. https://doi.org/10.24988/ije.202136103