Yıl: 2021 Cilt: 36 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 191 - 210 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24988/ije.202136113 İndeks Tarihi: 10-08-2022

Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi

Öz:
İçsel büyüme teorilerinde beşeri sermaye gelişiminin önemli bir bileşeni sağlık harcamalarıdır. Ayrıca, sağlık, insani gelişmişliğin ve toplumsal refahın bir ölçüsüdür. Bireylerin yaşam süresini, yaşam beklentilerini ve yaşam kalitesini yükselterek hem insani gelişime hem de ülkelerin kalkınma sürecine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, 2000-2018 döneminde 16 Euro ülkesi için sağlık harcamaları, ekonomik büyüme ve insani gelişme arasındaki ilişki panel eşbütünleşme ve nedensellik testleri ile araştırılmıştır. Bulgularımız, kişi başına sağlık harcamaları ile kişi başına GSYH arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte yapılan nedensellik araştırması, incelenen değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime: Sağlık Harcamaları Ekonomik Büyüme Panel Nedensellik Analizi Euro Bölgesi

The Relationship between Health Expenditures and Economic Growth: A Panel Data Analysis on Euro Countries

Öz:
An important component of the development of human capital in internal growth theories is health expenditures. Also, health is a measure of human development and social well-being. It increases the life expectancy, life expectancy and quality of life of individuals and contributes to both human development and the development process of the countries. In this study, the relationship between health spending, economic growth and human development has been investigated by panel cointegration and causality tests for the 16 Euro country between 2000-2018. Our findings reveal a long-term relationship between per capita health spending and per capita GDP. However, conducted the causality research shows that there is a two-way causality relationship between examined the variables.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Tunalı Sarı H, OZKAN E, Yıldırım S (2021). Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. , 191 - 210. 10.24988/ije.202136113
Chicago Tunalı Sarı Hatice Nehrin,OZKAN ECEM,Yıldırım Salih Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. (2021): 191 - 210. 10.24988/ije.202136113
MLA Tunalı Sarı Hatice Nehrin,OZKAN ECEM,Yıldırım Salih Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. , 2021, ss.191 - 210. 10.24988/ije.202136113
AMA Tunalı Sarı H,OZKAN E,Yıldırım S Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. . 2021; 191 - 210. 10.24988/ije.202136113
Vancouver Tunalı Sarı H,OZKAN E,Yıldırım S Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. . 2021; 191 - 210. 10.24988/ije.202136113
IEEE Tunalı Sarı H,OZKAN E,Yıldırım S "Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi." , ss.191 - 210, 2021. 10.24988/ije.202136113
ISNAD Tunalı Sarı, Hatice Nehrin vd. "Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi". (2021), 191-210. https://doi.org/10.24988/ije.202136113
APA Tunalı Sarı H, OZKAN E, Yıldırım S (2021). Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. İzmir iktisat dergisi, 36(1), 191 - 210. 10.24988/ije.202136113
Chicago Tunalı Sarı Hatice Nehrin,OZKAN ECEM,Yıldırım Salih Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. İzmir iktisat dergisi 36, no.1 (2021): 191 - 210. 10.24988/ije.202136113
MLA Tunalı Sarı Hatice Nehrin,OZKAN ECEM,Yıldırım Salih Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. İzmir iktisat dergisi, vol.36, no.1, 2021, ss.191 - 210. 10.24988/ije.202136113
AMA Tunalı Sarı H,OZKAN E,Yıldırım S Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. İzmir iktisat dergisi. 2021; 36(1): 191 - 210. 10.24988/ije.202136113
Vancouver Tunalı Sarı H,OZKAN E,Yıldırım S Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. İzmir iktisat dergisi. 2021; 36(1): 191 - 210. 10.24988/ije.202136113
IEEE Tunalı Sarı H,OZKAN E,Yıldırım S "Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi." İzmir iktisat dergisi, 36, ss.191 - 210, 2021. 10.24988/ije.202136113
ISNAD Tunalı Sarı, Hatice Nehrin vd. "Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi". İzmir iktisat dergisi 36/1 (2021), 191-210. https://doi.org/10.24988/ije.202136113