Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası

Yıl: 2022 Cilt: 27 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 286 - 295 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5578/flora.20229812 İndeks Tarihi: 10-08-2022

Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası

Öz:
Giriş: Aspergillus türleri bilinen risk faktörleri olan hastalar yanı sıra yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) de giderek artan sıklıkta invaziv pulmoner aspergilloza (İPA) sebep olmaya başlamış ve uluslararası çok merkezli bir kohort çalışması (AspICU) yoğun bakımlarda İPA tanısı için kriterler oluşturmuştur. Yeni koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) da İPA gelişimi açısından önemlidir. Çalışmamızda pandemi öncesi ile pandemi sonrasında, YBÜ yatan ve derin trakeal aspirat (DTA) örneklerinde Aspergillus spp. üreyen hastalar AspICU kriterlerine göre değerlendirilmiş, iki dönem birbiriyle karşılaştırılmış ve COVID 19 ile ilişkili pulmoner aspergilloz (CAPA) kabul edilen hastaların demografik verileri analiz edilmiştir. Materyal ve Metod: Pandemi öncesi (1 Mart 2019-31 Aralık 2019) ve pandemi sonrası (1 Mart 2020-31 Aralık 2020) olarak iki ayrı dönemde Pandemi ve Reanimasyon YBÜ’den Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen DTA örnekleri retrospektif olarak incelendi. Pandemi YBÜ’de DTA örneğinde Aspergillus spp. üreyen olgular CAPA yönünden AspICU kriterlerine göre değerlendirildi. Bulgular: Reanimasyon YBÜ’de 2019 yılında üç hastanın DTA’sında Aspergillus spp. ürerken 2020 yılında beş hastanın, Pandemi YBÜ ise 11 hastanın DTA’sında Aspergillus spp. üremesi oldu. Hem Reanimasyon (2019 yılına ait) hem de Pandemi YBÜ’den birer hastaya ait üremeler, kolonizasyon olarak değerlendirildi. Diğer üremeler AspICU kriterlerinde göre İPA lehine yorumlandı. 10000 hasta gününde DTA örneğinde Aspergillus spp. üreyen olgular, 2019 (insidans= 3.4) ve 2020 (insidans= 19.1) yılları arasında karşılaştırıldığında insidans oranı 2020 yılında (p< 0.001); 2020 yılında ise Pandemi (insidans= 40.4) ve Reanimasyon YBÜ (insidans= 9.2) karşılaştırıldığında insidansın Pandemi YBÜ’nde (p< 0.001) anlamlı olarak arttığı saptandı. Sonuç: Özellikle viral infeksiyonlardan (COVID-19, İnfluenza gibi) sonra yoğun bakım hastalarının da İPA açısından riskli olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışmada İPA görülme sıklığı çok yüksek olmasa da yükselme eğiliminde olduğu görülmüştür. Tanı problemli olduğundan farkındalığın ve örnek çeşitliliğinin artması ve biyobelirteçlerin hematoloji hastaları dışında daha yaygın kullanılması gereklidir.
Anahtar Kelime:

Aspergillus Infections in Intensive Care Units: Before and After the COVID-19 Pandemic

Öz:
Introduction: Aspergillus species have begun to cause invasive pulmonary aspergillosis (IPA) with increasing frequency in patients with known risk factors in intensive care units (ICU). An international multicenter cohort study (AspICU) established criteria for diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis (IPA) in intensive care units. In our study, patients with Aspergillus spp. growth in deep tracheal aspirate (DTA) samples in ICU were evaluated according to AspICU criteria. Materials and Methods: This study is a retrospective study. DTA samples were collected from the Pandemic and Reanimation ICU and performed in the Medical Microbiology Laboratory by separated two periods; pre-pandemic (1 March 2019-31 December 2019) and post-pandemic (1 March 2020-31 December 2020). Cases with Aspergillus spp. growth in the DTA samples in the Pandemic ICU were evaluated as COVID 19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA) according to AspICU criteria. Results: While Aspergillus spp. was grown in the DTA of three patients in 2019 and five patients in 2020 in the Reanimation ICU, and 11 patients in the Pandemic ICU. Growths belonging to one patient from both Reanimation (2019) and Pandemic ICUs were considered as colonization. Other growths were interpreted as IPA according to AspICU criteria. When the incidence rates according to 10000 patient days were compared, the incidence rate increased significantly in 2020 (19.1) (p< 0.001) compared to 2019 (3.4); In 2020, it was determined that it increased significantly in the Pandemic ICU (40.4) (p< 0.001) compared to Reanimation ICU (9.2). Conclusion: It should not be forgotten that intensive care patients are also at risk for IPA, especially after viral infections (such as COVID- 19, Influenza). Although the incidence of IPA was not very high, it was observed that it tended to increase according to our study. The diagnosis of IPA is problematic, therefore it is necessary to increase awareness and sample diversity and to use biomarkers more widely other than hematology patients.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Arastehfar A, Carvalho A, van de Veerdonk FL, Jenks JD, Koehler P, Krause R, et al. COVID-19 associated pulmonary Aspergillosis (CAPA)-from immunology to treatment. J Fungi (Basel) 2020;6(2):91. https://doi.org/10.3390/jof6020091
 • 2. Denning DW. Invasive aspergillosis. Clin Infect Dis 1998;26:781-803. https://doi.org/10.1086/513943
 • 3. Rath B, Conrad T, Myles P, Alchikh M, Ma X, Hoppe C, et al. Influenza and other respiratory viruses: standardizing disease severity in surveillance and clinical trials. Expert Rev Anti Infect Ther 2017;15(6):545-68. https://doi.org/10.10 80/14787210.2017.1295847
 • 4. Hoenigl M. Invasive fungal disease complicating coronavirus disease 2019: When ıt rains, ıt spores. Clin Infect Dis 2021;73(7):e1645-e1648. https://doi.org/10.1093/cid/ ciaa1342
 • 5. Donnelly JP, Chen SC, Kauffman CA, Steinbach WJ, Baddley JW, Verweij PE, et al. Revision and update of the consensus definitions of ınvasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group Education and Research Consortium. Clin Infect Dis 2020;71(6):1367-76. https://doi. org/10.1093/cid/ciz1008
 • 6. Blot SI, Taccone FS, Van den Abeele AM, Bulpa P, Meersseman W, et al. A clinical algorithm to diagnose invasive pulmonary aspergillosis in critically ill patients. Am J Respir Crit Care Med 2012;186(1):56-64. https://doi.org/10.1164/ rccm.201111-1978OC
 • 7. Vandewoude KH, Blot SI, Depuydt P, Benoit D, Temmerman W, Colardyn F, et al. Clinical relevance of Aspergillus isolation from respiratory tract samples in critically ill patients. Crit Care 2006;10:R31. https://doi.org/10.1186/cc4823
 • 8. Verweij PE, Rijnders BJA, Brüggemann RJM, Azoulay E, Bassetti M, Blot S, et al. Review of influenzaassociated pulmonary aspergillosis in ICU patients and proposal for a case definition: An expert opinion. Intensive Care Med 2020;46:1524- 35. https://doi.org/10.1007/s00134-020-06091-6
 • 9. White PL, Dhillon R, Cordey A, Hughes H, Faggian F, Soni S, et al. National strategy to diagnose coronavirus disease 2019-associated invasive fungal disease in the intensive care unit. Clin Infect Dis 2021;5;73(7):e1634-e1644. https:// doi.org/10.1093/cid/ciaa1298
 • 10. Koehler P, Bassetti M, Chakrabarti A, Chen SCA, Colombo AL, Hoenigl M, et al. Defining and managing COVID-19-associated pulmonary aspergillosis: the 2020 ECMM/ISHAM consensus criteria for research and clinical guidance. Lancet Infect Dis 2021;21(6):e149-e162. https://doi. org/10.1016/S1473-3099(20)30847-1
 • 11. Ullmann AJ, Aguado JM, Arikan-Akdagli S, Denning DW, Groll AH, Lagrou K, et al. Diagnosis and management of aspergillus diseases: Executive summary of the 2017 ESCMID-ECMM- ERS guideline. Clin Microbiol Infect 2018;24(1):e1-e38. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.01.002
 • 12. Kaulenti D, Garnacho-Montero J, Blot S. Approach to invasive pulmonary aspergillosis in clinically ill patients. Curr Opin Infect Dis 2014;27:174-83. https://doi.org/10.1097/ QCO.0000000000000043
 • 13. Rath B, Conrad T, Myles P, Alchikh M, Ma X, Hoppe C, et al. Influenza and other respiratory viruses: standardizing disease severity in surveillance and clinical trials. Expert Rev Anti Infect Ther 2017;15:545-68. https://doi.org/10.1080 /14787210.2017.1295847
 • 14. Lamoth F, Glampedakis E, Boillat-Blanco N, Oddo M, Pagani JL. Incidence of invasive pulmonary aspergillosis among critically ill COVID-19 patients. Clinical microbiology and infection: the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2020. Clin Microbiol Infect 2020;26(12):1706-8. https://doi.org/ 10.1016/j.cmi.2020.07.010
 • 15. Rutsaert L, Steinfort N, Van Hunsel T, Bomans P, Naesens R, Mertes H, et al. COVID-19-associated invasive pulmonary aspergillosis. Ann Intensive Care 2020;10(1):71. https:// doi.org/10.1186/s13613-020-00686-4
 • 16. Tozkoparan E, Çağlayan B, Dalar L, Bilaçeroğlu S, Ilgazlı A. Türkiye’de bronkoskopi uygulamaları: Bir anket çalışması. Eurasian J Pulmonol 2014;16:110-7. https://doi. org/10.5152/ejp.2014.93685
APA tüzemen n, Önal U, Akalın H, Kazak E, HEPER Y, ISCIMEN R, Kelebek Girgin N, Yilmaz E, Özakın C, Kahveci F, Ener B (2022). Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası. , 286 - 295. 10.5578/flora.20229812
Chicago tüzemen nazmiye ülkü,Önal Uğur,Akalın Halis,Kazak Esra,HEPER YASEMIN,ISCIMEN REMZI,Kelebek Girgin Nermin,Yilmaz Emel,Özakın Cüneyt,Kahveci Ferda Sohret,Ener Beyza Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası. (2022): 286 - 295. 10.5578/flora.20229812
MLA tüzemen nazmiye ülkü,Önal Uğur,Akalın Halis,Kazak Esra,HEPER YASEMIN,ISCIMEN REMZI,Kelebek Girgin Nermin,Yilmaz Emel,Özakın Cüneyt,Kahveci Ferda Sohret,Ener Beyza Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası. , 2022, ss.286 - 295. 10.5578/flora.20229812
AMA tüzemen n,Önal U,Akalın H,Kazak E,HEPER Y,ISCIMEN R,Kelebek Girgin N,Yilmaz E,Özakın C,Kahveci F,Ener B Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası. . 2022; 286 - 295. 10.5578/flora.20229812
Vancouver tüzemen n,Önal U,Akalın H,Kazak E,HEPER Y,ISCIMEN R,Kelebek Girgin N,Yilmaz E,Özakın C,Kahveci F,Ener B Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası. . 2022; 286 - 295. 10.5578/flora.20229812
IEEE tüzemen n,Önal U,Akalın H,Kazak E,HEPER Y,ISCIMEN R,Kelebek Girgin N,Yilmaz E,Özakın C,Kahveci F,Ener B "Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası." , ss.286 - 295, 2022. 10.5578/flora.20229812
ISNAD tüzemen, nazmiye ülkü vd. "Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası". (2022), 286-295. https://doi.org/10.5578/flora.20229812
APA tüzemen n, Önal U, Akalın H, Kazak E, HEPER Y, ISCIMEN R, Kelebek Girgin N, Yilmaz E, Özakın C, Kahveci F, Ener B (2022). Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 27(2), 286 - 295. 10.5578/flora.20229812
Chicago tüzemen nazmiye ülkü,Önal Uğur,Akalın Halis,Kazak Esra,HEPER YASEMIN,ISCIMEN REMZI,Kelebek Girgin Nermin,Yilmaz Emel,Özakın Cüneyt,Kahveci Ferda Sohret,Ener Beyza Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 27, no.2 (2022): 286 - 295. 10.5578/flora.20229812
MLA tüzemen nazmiye ülkü,Önal Uğur,Akalın Halis,Kazak Esra,HEPER YASEMIN,ISCIMEN REMZI,Kelebek Girgin Nermin,Yilmaz Emel,Özakın Cüneyt,Kahveci Ferda Sohret,Ener Beyza Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.27, no.2, 2022, ss.286 - 295. 10.5578/flora.20229812
AMA tüzemen n,Önal U,Akalın H,Kazak E,HEPER Y,ISCIMEN R,Kelebek Girgin N,Yilmaz E,Özakın C,Kahveci F,Ener B Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2022; 27(2): 286 - 295. 10.5578/flora.20229812
Vancouver tüzemen n,Önal U,Akalın H,Kazak E,HEPER Y,ISCIMEN R,Kelebek Girgin N,Yilmaz E,Özakın C,Kahveci F,Ener B Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2022; 27(2): 286 - 295. 10.5578/flora.20229812
IEEE tüzemen n,Önal U,Akalın H,Kazak E,HEPER Y,ISCIMEN R,Kelebek Girgin N,Yilmaz E,Özakın C,Kahveci F,Ener B "Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası." Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 27, ss.286 - 295, 2022. 10.5578/flora.20229812
ISNAD tüzemen, nazmiye ülkü vd. "Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası". Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 27/2 (2022), 286-295. https://doi.org/10.5578/flora.20229812