Yıl: 2021 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 272 - 283 Metin Dili: Türkçe

Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak

Öz:
Bilgi çağında teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilgiye ulaşma yöntem ve araçları farklılaşmış; kütüphanelerin hizmet ettiği işlevler bilgi çalışanlarının gereksinimlerine yönelik olarak dönüşüme uğramıştır. Bilgi toplumunun değişen bu gereksinimlerine paralel olarak kütüphane mekânları da fiziksel olarak sadece kitapların depolandığı, kitap ödünç alınıp okunan mekânlar olmaktan çıkmış, yeni bilgi yaratma ve bilgi paylaşımı için ziyaret edilen aktivite temelli “öğrenme merkezlerine” dönüşmüştür. Bu çalışmanın amacı; bilgi çağındaki sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak kütüphane mekânlarında gözlemlenen dönüşümü incelemek ve öğrenme merkezlerinin iç mekân tasarımını yönlendiren mekânsal özellikleri belirlemektir. Bu bağlamda, çalışmada bilgi toplumunda öğrenme ve çalışma pratiklerindeki değişim incelenmiş; bilgi çağında kütüphane işlevlerindeki dönüşüm ortaya koyulmuş ve son bölümde bilgi çağı kütüphanelerinin iç mekân tasarımını yönlendiren mekânsal özellikler araştırılmıştır. Bu bilgiler ışığında, öne çıkan mekânsal özellikler sistematik olarak yeniden sınıflandırılarak birer alt başlık altında yeniçağa adaptasyon düzeyleri ile örnek teşkil eden kütüphane örnekleri yardımıyla açıklanmıştır. Sonuç olarak, kütüphanelerin bilgi çağı toplumunun değişen gereksinimlerine cevap verecek biçimde yeniden yapılandırmasında sahip olması gereken mekânsal özellikleri “topluluk yaratma/sosyal geçirgenlik”, “çeşitlilik”, “etkileşimlilik”, “bilgi teknolojilerine uygunluk” ve “tasarım estetiği/atmosfer” olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Kütüphane Mekânları Kütüphane Tasarımı Öğrenme Merkezi Tasarımı İç Mekân Tasarımı

From library to learning center: Reading transformation within the era of information in terms of spaces

Öz:
In the era of information parallel to technological developments, the methods and tools used to access information have been transformed and the functions of the libraries have diversified and transformed in line with the needs of information workers. Parallel to these changing requirements, library spaces have turned into activity-based “learning centers” that are visited for creating and sharing new information, rather than being places where merely books are physically stored, borrowed and read. The aim of this study is to examine the transformation observed in library spaces depending on the social, cultural and technological developments within the era of information and to reveal the spatial characteristics that incline their interior designs. In this context, the changing learning and working practices of information societies have been primarily examined; the transformation in library functions is revealed and the spatial characteristics that direct the interior design of new libraries are investigated. In this study, as a method, a literature review was carried out, prominent spatial characteristics were systematically reclassified and explained with the help of best practice library cases. As a result, the spatial characteristics of new libraries have been determined as “building community/social permeability”, “diversity”, “interactivity”, “conformity to information technologies” and “design aesthetics/atmosphere”.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aabo, S., Audunson, R., Varheim, A. (2010). How do public libraries function as meeting places? Library ve Information Science Research, 32, 16-26. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2009.07.008
 • Bilandzic, M., Foth, M. (2013). Libraries as coworking spaces: Understanding user motivations and perceived barriers to social learning. Library Hi Tech, 31(2), 254-273. https://doi.org/10.1108/07378831311329040
 • Chism, N. V. N. (2006). Challenging traditional assumptions and rethinking learning spaces. Learning spaces, 1-12.
 • Choy, F. C., Goh, S. N. (2016). A framework for planning academic library spaces. Library Management, 37(1/2), 13-28. https://doi.org/10.1108/LM-01-2016-0001
 • Cunningham, H., Tabur, S. (2012). Learning space attributes: reflections on academic library design and its use, Journal of Learning Spaces, 1(2). http://libjournal.uncg.edu/jls/article/view/392/283
 • Curaoglu, F. ve Demirbas, D. (2017). From co-working places to new education places. The Design Journal, 20(sup1), S4765-S4767. https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1352986
 • Eko Yapı. (2018, Aralık 21). Kütüphane kavramını değiştiren: Oodi Helsinki Merkez Kütüphanesi. https://www.ekoyapidergisi.org/5631-kutuphane-kavramini-degistiren-oodi-helsinki-merkez-kutuphanesi.html (17.07.2021).
 • Jochumsen, H., Rasmussen, C. H., Skot-Hansen, D. (2012). The four spaces – a new model for the public library, New Library World, 113(11/12), 586-597. https://doi.org/10.1108/03074801211282948
 • Leclercq-Vandelannoitte A., Isaac, H. (2016). The new office: how coworking changes the work concept. Journal of Business Strategy, 37(6), 3-9. https://doi.org/10.1108/JBS-10-2015-0105
 • McDonald, A. (2006). The ten commandments revisited: the qualities of good library space. LIBER quarterly, 16(2). https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/241452
 • Rizzo, J. C. (2002). Finding your place in the information age library. New Library World, 103(11/12), 457-466. https://doi.org/10.1108/03074800210452987
 • Schopfel, J., Roche, J., Hubert, G. (2015). Co-working and innovation: new concepts for academic libraries and learning centres. New Library World, 116(1/2), 67-78. https://doi.org/10.1108/NLW-06-2014-0072
 • Sinclair, B. (2007). Commons 2.0: Library spaces designed for collaborative learning. Educause Quarterly, 30(4), 4.
 • Vallet, N., Somers, I., Corthaut, M. (2019). Redesigning Public Libraries in Flanders: Triggering the Societal Context Awareness of Interior Students. Journal of Interior Design, 44(4), 223-240. https://doi.org/10.1111/joid.12152
 • Wagner, J., & Watch, D. (2017). Innovation spaces: The new design of work. Anne T. and Robert M. Bass Initiative on Innovation and Placemaking at Brookings.
 • Weijs-Perrée, M., van de Koevering, J., Appel-Meulenbroek, R., Arentze, T. (2019). Analysing user preferences for co-working space characteristics. Building Research and Information, 47(5), 534-548. https://doi.org/10.1080/09613218.2018.1463750
 • Görsel 2-3: Archdaily. (2018, Aralık 14). Oodi Helsinki Central Library / ALA Architects. (Fotoğraf: Tuomas Uusheimo). https://www.archdaily.com/907675/oodi-helsinki-central-library-ala-architects (19.07.2021).
 • Görsel 4-5: Archdaily. (2019, Kasım 21). LA BIB of Dunkerque Library / D’HOUNDT+BAJART Architects & Associates. (Fotoğraf: Maxime Delvaux). https://www.archdaily.com/926820/la-bib-of-dunkerque-library- dhoundt-plus-bajart-architects-and-associates (14.07.2021).
 • Görsel 6-7: Archdaily. (2021, Mayıs 13). Nasushiobara City Library / Mari Ito + UAo. (Fotoğraf: Daici Ano). https://www.archdaily.com/961553/nasushiobara-city-library-mari-ito-plus-uao (05.07.2021).
 • Görsel 8-9: Archdaily. (2013, Nisan 04). Hunt Library / Snøhetta. (Fotoğraf: Jeff Goldberg/Esto). https://www.archdaily.com/354701/hunt-library-snohetta (29.03.2021).
 • Görsel 10-11: Archello. (2016). Vaughan Civic Centre Resource Library. (Fotoğraf: Doublespace Photography). https://archello.com/project/vaughan-civic-centre-resource-library (25.06.2021).
APA Karslı U, ÖZKER S (2021). Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak. , 272 - 283.
Chicago Karslı Umut Tuğlu,ÖZKER Serpil Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak. (2021): 272 - 283.
MLA Karslı Umut Tuğlu,ÖZKER Serpil Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak. , 2021, ss.272 - 283.
AMA Karslı U,ÖZKER S Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak. . 2021; 272 - 283.
Vancouver Karslı U,ÖZKER S Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak. . 2021; 272 - 283.
IEEE Karslı U,ÖZKER S "Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak." , ss.272 - 283, 2021.
ISNAD Karslı, Umut Tuğlu - ÖZKER, Serpil. "Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak". (2021), 272-283.
APA Karslı U, ÖZKER S (2021). Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak. IDA: International Design and Art Journal (Online), 3(2), 272 - 283.
Chicago Karslı Umut Tuğlu,ÖZKER Serpil Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak. IDA: International Design and Art Journal (Online) 3, no.2 (2021): 272 - 283.
MLA Karslı Umut Tuğlu,ÖZKER Serpil Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak. IDA: International Design and Art Journal (Online), vol.3, no.2, 2021, ss.272 - 283.
AMA Karslı U,ÖZKER S Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak. IDA: International Design and Art Journal (Online). 2021; 3(2): 272 - 283.
Vancouver Karslı U,ÖZKER S Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak. IDA: International Design and Art Journal (Online). 2021; 3(2): 272 - 283.
IEEE Karslı U,ÖZKER S "Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak." IDA: International Design and Art Journal (Online), 3, ss.272 - 283, 2021.
ISNAD Karslı, Umut Tuğlu - ÖZKER, Serpil. "Kütüphaneden öğrenme merkezine: Bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak". IDA: International Design and Art Journal (Online) 3/2 (2021), 272-283.