Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 535 - 557 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29029/busbed.931316 İndeks Tarihi: 11-08-2022

POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ

Öz:
Neoliberal ekonomi politikaları doğrultusunda yaşanan çok boyutlu dönüşüm, siyasi aktörler ve ekonomik elit arasında bağımlılığa yol açan bir politik düzen inşa etmiştir. Bu şekilde sıradan vatandaşların karar alma mekanizmalarından dışlandığı koşullar ortaya çıkmıştır. Sosyal devletin zayıflaması, toplumun geniş kesimlerinin hoşnutsuzluğuna ve siyasete karşı güvensizliğe yol açmaktadır. Ayrıca seçmenlerin, bu güvensizliğe bağlı olarak seçime katılım oranlarında düşüş gözlemlenmektedir. Geleneksel siyasi parti sistemleri çöküşe sürüklenmektedir. Colin Crouch tarafından “post-demokrasi” olarak tanımlanan bu süreç, yeni siyasi hareketlerin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Popülist siyaset aynı zeminde yükselmektedir. Yeni arayışlara yönelen seçmen kitlelerinin siyasete katılım ve örgütlenme biçimlerinde de değişimler olabilmektedir. Yeni politik hareketler arasında özel bir yere sahip olan Korsan Parti, demokrasinin mevcut sorunları ve geleceği hakkında çeşitli iddialara ve önerilere sahiptir. Dijitalleşmeyi hibrid bir siyasi katılım ve temsil için kullanmayı vaad eden Korsan Parti’nin en önemli teklifi akışkan demokrasi modeli olacaktır.
Anahtar Kelime:

THE PIRATE PARTY AS A POST-DEMOCRATIC POLITICAL MOVEMENT

Öz:
The multidimensional transformation in neoliberal economic policies has built a political order leading to dependence between political actors and the economic elite. In this way, conditions emerged in which ordinary citizens were increasingly excluded from decision-making mechanisms. The weakening of the social state causes public discontent and distrust over politics. In addition, due to this distrust of the voters, a decrease is observed in the turn-out rates. Traditional political party systems are leading to collapse. This process, defined by Colin Crouch as "post-democracy," laid the groundwork for the emergence of new political movements. Populist politics is rising under the same circumstances. As a result of new political searches, there may be changes in participation in politics and organization. The Pirate Party, which has a special place among the new political movements, has various claims and suggestions about the current problems and future of democracy. The most significant proposal of the Pirate Party, which promises to use digitalization for hybrid political participation and representation, is a liquid democracy model.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ANTON, T. (1980), Administered Politics: Elite Political Culture in Sweden, Boston: Nijhoff Publications.
 • BAUMAN, Z. (2006), Küreselleşme, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BAUMAN, Z. (2014), Siyaset Arayışında, İstanbul: Metis Yayınları.
 • BBC. (2016, 10 17), Trump'ın 'hileli seçim' iddiası büyük tartışma yarattı, BBC Türkçe, Erişim Adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya- 37676555
 • BBC. (2018, 12 17), Russia 'meddled in all big social media' around US election, BBC, Erişim Adresi: https://www.bbc.com/news/technology-46590890
 • BENJAMIN, A. (2012, 4 3), Le Parti pirate français rêve d'un destin à l'allemande, Le Monde – Technologies, Erişim Adresi: http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/04/13/le-parti-pirate-francais- reve-d-un-destin-a-l-allemande_1685369_651865.html
 • BJÖRNSSON, A. (2016, 4 6), Almost half of Icelandic nation now want the Pirate Party, Island Monitor, Erişim Adresi: https://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2016/04/06/almost_half _of_icelandic_nation_now_want_the_pirate/
 • BOSTON, W. (2012, 4 10), 'Pirates' Deal a Blow to Germany's Political Status Quo, The Wall Street Journal, Erişim Adresi: https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304587704577333922727849 932
 • BÖLINGER, M. (2010, 8 20), Parti korsan, ilkeler demokratik, Deutsche Welle, Erişim Adresi: https://www.dw.com/tr/parti-korsan-ilkeler-demokratik/a- 5927723
 • BUCHHOLZ, K. (2021, 2 10), These countries spend the most, and the least, on social benefits, World Economic Forum, Erişim Adresi: https://www.weforum.org/agenda/2021/02/social-spending-highest-lowest- country-comparison-oecd-france-economics-politics- welfare/#:~:text=France%20remains%20the%20country%20most,The%20OEC D%20average%20was%2020%25.
 • CAMILLE, R. (2017, 6 24), Ce que les élections de 2017 nous ont appris des Français, France Culture, Erişim Adresi: https://www.franceculture.fr/politique/ce-que-les-elections-de-2017-nous-ont- appris-des-francais
 • CHIP. (2019, 2 19), Korsan davası mahkemeye sığmadı, Chip Teknoloji ve İnternet Haber Sitesi, Erişim Adresi: http://www.chip.com.tr/haber/korsanlar- sov-yapti-ilk-zafer-korsanlarin_11016_2.html
 • CROUCH, C. (2016), Post-Demokrasi, Ankara: Dost Kitabevi. DE CERTEAU, M. (2008), Gündelik Hayatın Keşfi -1 / Eylem Uygulama Üretim Sanatları, Ankara: Dost Kitabevi.
 • DOĞRU, İ. (2020, 11 15), ABD Başkanı Trump seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineledi, Anadolu Ajansı, Erişim Adresi: https://www.aa.com.tr/tr/abd-baskanlik-secimleri-2020/abd-baskani-trump- secimlere-hile-karistirildigi-iddiasini-yineledi/2044645
 • DURUL, T., & DOĞAN, S. (2019, 4 25), Dünyada seçimlere katılım düşük seyrediyor, Anadolu Ajansı, Erişim Adresi: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunyada-secimlere-katilim-dusuk- seyrediyor/1462264
 • ElectionGuide. (2021, 1 1), Countries: Kingdom of Sweden, Election Guide: Democrarcy Assistance, Elections News, Erişim Adresi: https://www.electionguide.org/countries/id/206/
 • ElectionGuide. (2021, 1 1), Election of Icelandic Parliament, Election Guide: Democracy Assistance, Elections News, Erişim Adresi: https://www.electionguide.org/elections/id/2599/
 • European Parliament. (2021, 1 1), EP Elections-Sweden: Turnout by Year, European Parliament, Erişim Adresi: https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/en/national- results/sweden/2019-2024/
 • FALKVINGE, R. (2014, 1 5), Rick Falkvinge - Pirate Party | London Real - YouTube, (B. ROSE, Röportaj Yapan) YouTube, Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=JttQvBIKpVk
 • FRANKOVA, R. (2018, 11 15), Zdeněk Hřib officially elected Prague Mayor, Czech Radio: Erişim Adresi: https://english.radio.cz/zdenek-hrib- officially-elected-prague-mayor-8145885
 • FREDRIKSSON, M. (2015), The Pirate Party and the Politics of Communication, International Journal of Communication, 909–924.
 • FREEDOM HOUSE. (2021, 1 1), Countries and Territories, Freedom House, Erişim Adresi: https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
 • GERBAUDO, P. (2019), Digital Party: Political Organisation and Online Democracy, London: Pluto Press.
 • İKİZ, A. (2013), “Alman Korsan Partisi, Bilişim ve İnternet Temelli Hürriyeti Savunan Yeni Siyasi Oluşum”, Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (s. 8-11), Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • IŞIK, A., & IŞIK, S. (2021), “Yeni Bir Siyasi Parti Türü Olarak Elektronik Siyasi Partiler”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 673-698.
 • JAASARI, J., & HILDEN, J. (2014), European Pirate Parties and the Politics of Communication: Research report on the project Communication rights in the 2014 European Election Campaign, Helsinki: Communication Research Centre CRC, Department of Social Research, University of Helsinki.
 • KARAASLAN, E. (2018), “Schmitt’in Hayaleti ve Parlamentarizmin Krizi”, Liberal Düşünce Dergisi (91-92), 179-200.
 • KAVOĞLU, S. (2013), “Samet KAVOĞLU - Teknolojik Değişimin Siyasal Alana Yansımaları: İsveç Korsan Partisi Üzerine Bir Araştırma”, İ&D İletişim ve Diplomasi, 115-130.
 • KESKİN, F. (2017), “Temsili Demokrasinin Krizi ve Alternatif Politik Model Arayışı Olarak ‘5 Yıldız Hareketi’”, TBB Dergisi, 481-510.
 • KOÇ, Y. (2019), “Post-Demokrasi ve Siyasi Parti Kavramlaştırmasını Pierre Bourdieu Üzerinden Okumak”, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 42-61.
 • KORSAN PARTİ. (2016, 10 30), Dünya Siyasetinde Yeni Bir Soluk: Korsan Parti Hareketi, Korsan Parti Hareketi, Erişim Adresi: http://korsanparti.com/dunya-siyasetinde-yeni-bir-soluk-korsan-parti/
 • LUNDBERG, K., & AMARK, K. (2001), “Social Rights and Social Security: The Swedish Welfare State, 1900–2000”, Scandinavian Journal of History, 157-176.
 • MCLUHAN, M., & POWERS, B. (2013), Global Köy (çev: Bahar Öcal Düzgören), İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • MOUFFE, C. (2015), Siyasal Üzerine (Çev. Mehmet Ratip), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • MUNRO, A. (2021, 5 1), Populism, political program or movement, Encyclopaedia Britannica, Erişim Adresi: https://www.britannica.com/topic/populism
 • NASH, K. (1996), “Post democracy, politics and philosophy: An interview with Jacques Ranciere”, Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities, 171-178.
 • NORRIS, P., & INGLEHART, R. (2019), Cultural Backlash, N.Y.: Cambridge University Press.
 • PINTEREST. (2021, 1 1), Pirate Party Ideas, Pinterest, Erişim Adresi: https://tr.pinterest.com/joyintheworks/pirate-party-ideas/
 • PIRATE PARTY. (2021, 1 1), Programme du PP, Parti Pirate européen site officiel: Erişim Adresi: https://europeennes.partipirate.org/programme.html
 • POYRAZLAR, E. (2013, 9 22), Türkiye'de bir ilk: Sağcı, solcu değil, Korsan Parti, BBC Türkçe, Erişim Adresi: http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/09/130922_elcin_korsan
 • PPINTERNATIONAL. (2013, 1 1), About Us, Pirate Party International Program, Erişim Adresi: http://www.pp-international.net/about
 • PRZEWORSKI, A. (2019), Crisis of Democracy, New York: Cambridge University Press. SCB. (2018, 11 21), Highest turnout since 1985 general elections, SCB Statistics, Erişim Adresi: https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by- subject-area/democracy/general-elections/general-elections- results/pong/statistical-news/namnlos/
 • SCHMITT, C. (2014), Parlamenter Demokrasinin Krizi, (çev: A. Emre Zeybekoğlu), Ankara: Dost Kitabevi.
 • SCHUMPETER, J. (2014), Capitalism, socialism, and democracy, London, New York (N. Y.): Routledge.
 • SERAFINI, M. (2012, 9 27), La démocratie liquide, ça vous dit ? Courrier International - Corriere della Sera, Erişim Adresi: https://www.courrierinternational.com/article/2012/09/25/la-democratie-liquide- ca-vous-dit.
 • TELEGRAPH. (2009, 7 8), European elections 2009: Sweden's Pirate Party wins a seat in parliament. The Telegraph, Erişim Adresi: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/5472520/European- elections-2009-Swedens-Pirate-Party-wins-a-seat-in-parliamentpps.html
 • TIMONEN, V. (2001), “Earning Welfare Citizenship: Welfare State Reform in Finland and Sweden”, P. GOODBY (Ed.) içinde, Welfare States Under Pressure, ss.29-51, N. Y.: SAGE Publications.
 • TUNÇDEMİR, C. (2015, 3 13), Demokrasiyi, korsanlar mı kurtaracak? Amerika Bülteni, Erişim Adresi: http://amerikabulteni.com/2015/03/13/demokrasiyi-korsanlar-mi-kurtaracak/
APA YİĞİT M (2021). POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ. , 535 - 557. 10.29029/busbed.931316
Chicago YİĞİT MURAT POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ. (2021): 535 - 557. 10.29029/busbed.931316
MLA YİĞİT MURAT POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ. , 2021, ss.535 - 557. 10.29029/busbed.931316
AMA YİĞİT M POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ. . 2021; 535 - 557. 10.29029/busbed.931316
Vancouver YİĞİT M POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ. . 2021; 535 - 557. 10.29029/busbed.931316
IEEE YİĞİT M "POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ." , ss.535 - 557, 2021. 10.29029/busbed.931316
ISNAD YİĞİT, MURAT. "POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ". (2021), 535-557. https://doi.org/10.29029/busbed.931316
APA YİĞİT M (2021). POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(22), 535 - 557. 10.29029/busbed.931316
Chicago YİĞİT MURAT POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.22 (2021): 535 - 557. 10.29029/busbed.931316
MLA YİĞİT MURAT POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.22, 2021, ss.535 - 557. 10.29029/busbed.931316
AMA YİĞİT M POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(22): 535 - 557. 10.29029/busbed.931316
Vancouver YİĞİT M POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(22): 535 - 557. 10.29029/busbed.931316
IEEE YİĞİT M "POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ." Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.535 - 557, 2021. 10.29029/busbed.931316
ISNAD YİĞİT, MURAT. "POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2021), 535-557. https://doi.org/10.29029/busbed.931316