Yıl: 2022 Cilt: 46 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 78 - 85 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.33483/jfpau.991921 İndeks Tarihi: 15-08-2022

CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN

Öz:
bjective: Alchemilla mollis (Buser) Rothm. (Rosaceae) is widely distributed in Europe, North Anatolia, Caucasus, North Iran. A commercial drug, "Herba Alchemillae" is obtained from aerial parts of A. mollis, is used for its astringent, diuretic, antispazmodic properties as well as for treatment of excessive menstruation and wounds in Bulgarian and Turkish folk medicine. Previous studies have reported that hyperoside, isoquercetin, miquelianin, cis-and trans-tiliroside, sinocrassoside D2 and rhodiolgin were detected in A. mollis. Present study is aimed to evaluate in vitro antioxidant effects and cytotoxic activities of A.mollis methanolic extract and its constituents, hyperoside and isoquercetin, on K562 leukemia cell line. Material and Method: Spectrophotometric MTT assay and NO radical scavenging assay have been used to test the cytotoxic effects and antioxidant activities, respectively. Result and Discussion: Results showed that A.mollis methanolic extract reduced cell viability of K562 cells at concentrations higher than 0.02 mg/ml whereas the compounds did not exhibit any cytotoxicity at same concentration range. Additionally, significant inhibition on NO radical production was observed for all tested materials.
Anahtar Kelime:

ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. İLE BİLEŞENLERİ HİPEROZİT VE İZOKERSETİNİN SİTOTOKSİK VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ

Öz:
Amaç: Alchemilla mollis (Buser) Rothm. (Rosaceae) Avrupa, Kuzey Anadolu, Kafkasya ve Kuzey İran’da geniş yayılış göstermektedir. A.mollis’in toprak üstü kısımlarından elde edilen ticari ilaç "Herba Alchemillae" Bulgar ve Türk halk tıbbında aşırı adet görme ve yara tedavisinin yanı sıra anstrenjan, diüretik, antispazmodik özellikleri için de kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda A.mollis’te hiperozit, izokersetin, mikuelianin, cis- ve trans-tilirozit, sinokrassozit D2 ve rodiolgin tespit edildiği bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı A.mollis’in metanollü ektresi ile içerdiği bileşikler, hiperozit ve izokersetinin K562 lösemi hücre hattındaki sitotoksik aktiviteleri ile in vitro antioksidan aktivitelerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Sitotoksik aktiviteyi test etmek için MTT testi, antioksidan aktiviteyi değerlendirmek için NO radikali süpürücü test kullanılmıştır. Sonuç ve Tartışma: Çalışma sonuçları A.mollis’in metanollü ekstresinin 0.02 mg/ml'den daha yüksek konsantrasyonlarda K562 hücrelerinin hücre canlılığını azaltırken, bileşiklerin aynı konsantrasyon aralığında herhangi bir sitotoksisite sergilemediğini göstermiştir. Ayrıca, test edilen tüm materyallerin NO radikali üretimini önemli ölçüde inhibe ettiği görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KOÇ A, kurtul e, KARABAY A, Bahadır Acıkara Ö (2022). CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN. , 78 - 85. 10.33483/jfpau.991921
Chicago KOÇ Aslı,kurtul ekin,KARABAY Arzu Zeynep,Bahadır Acıkara Özlem CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN. (2022): 78 - 85. 10.33483/jfpau.991921
MLA KOÇ Aslı,kurtul ekin,KARABAY Arzu Zeynep,Bahadır Acıkara Özlem CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN. , 2022, ss.78 - 85. 10.33483/jfpau.991921
AMA KOÇ A,kurtul e,KARABAY A,Bahadır Acıkara Ö CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN. . 2022; 78 - 85. 10.33483/jfpau.991921
Vancouver KOÇ A,kurtul e,KARABAY A,Bahadır Acıkara Ö CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN. . 2022; 78 - 85. 10.33483/jfpau.991921
IEEE KOÇ A,kurtul e,KARABAY A,Bahadır Acıkara Ö "CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN." , ss.78 - 85, 2022. 10.33483/jfpau.991921
ISNAD KOÇ, Aslı vd. "CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN". (2022), 78-85. https://doi.org/10.33483/jfpau.991921
APA KOÇ A, kurtul e, KARABAY A, Bahadır Acıkara Ö (2022). CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 46(1), 78 - 85. 10.33483/jfpau.991921
Chicago KOÇ Aslı,kurtul ekin,KARABAY Arzu Zeynep,Bahadır Acıkara Özlem CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 46, no.1 (2022): 78 - 85. 10.33483/jfpau.991921
MLA KOÇ Aslı,kurtul ekin,KARABAY Arzu Zeynep,Bahadır Acıkara Özlem CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, vol.46, no.1, 2022, ss.78 - 85. 10.33483/jfpau.991921
AMA KOÇ A,kurtul e,KARABAY A,Bahadır Acıkara Ö CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. 2022; 46(1): 78 - 85. 10.33483/jfpau.991921
Vancouver KOÇ A,kurtul e,KARABAY A,Bahadır Acıkara Ö CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. 2022; 46(1): 78 - 85. 10.33483/jfpau.991921
IEEE KOÇ A,kurtul e,KARABAY A,Bahadır Acıkara Ö "CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN." Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 46, ss.78 - 85, 2022. 10.33483/jfpau.991921
ISNAD KOÇ, Aslı vd. "CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN". Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 46/1 (2022), 78-85. https://doi.org/10.33483/jfpau.991921